م  , mehdi_s900

م

 .
م  , mehdi_s900

م

مطالب

90/04/1 08:25

عکسهای معنی دار   پشت صفی که سربازان در برابر معترضان...

عکسهای معنی دار
  پشت صفی که سربازان در برابر معترضان به علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور یمن آراسته‌اند، پسربچه‌ای سرگرم کار خود و جمع کردن چیزهایی‌ست که سکه‌ای روانه جیب او می‌کند..     متروی ژاپن (چین نیست لطفا کامنت چینی نگذارید). تیتر مورد نظر خود را در بخش کامنت بگذارید.                                 آرایشگر خارجی در حال پیرایش سبیل های ناصر الدین شاه قاجار   /   /   عنوان وضعیت دوستان user_memoirs_2857150 عکسهای معنی دار
99
    کامنت بنویسید...