مسعود نیازی , masoudn1988

مسعود نیازی

 فوق قبول شدم بزن دس قشنگه رو!
مسعود نیازی , masoudn1988

مسعود نیازی

مطالب تصاویر 12

90/05/26 14:37

چشمای تو تو چشات خیلی قشنگه، تو نگات خیلی بلاست،...

چشمای تو
تو چشات خیلی قشنگه، تو نگات خیلی بلاست، توی حساب خوشگلی، از همه خوشگلا جداست توی حساب خوشگلی، از همه خوشگلا جداست پیش جام چشم تو، جام جهان نما چیه، کاشکی می شد بدونم، چشمهای تو کار کجاست کاشکی می شد بدونم، چشمهای تو کار کجاست   همه ستاره ها رو، اگه خورشید بکنن، آسمون باز پیش چشمهای تو، تاریک و سیاه است تو لبت اگر چه غنچه است، بوسه هات مثل گله، تو تنت اگر بلوره، گیسوهات رنگ طلاست   تو من رو دوست نداری، این رو توی چشمهات می خونم نمی خواد حاشا کنی، دروغگو دشمن خداست تو کبوتر دلت بر سر هر بوم می نشینه، طفلکی مرغ دل من، که همیشه روی هواست
99
    کامنت بنویسید...