محمود حمیدی  , mahmood1012

محمود حمیدی

 همه چیز را و تو را نیز از دست داده ام  حالا بی پرواتر شعر می خوانم به نام تو برای خودم !
محمود حمیدی  , mahmood1012

محمود حمیدی

مطالب

91/02/23 12:18

آزمایشگاه دانه بندی خاک بسم الله الرحمن الرحیم  ...

آزمایشگاه دانه بندی خاک
بسم الله الرحمن الرحیم     عنوان آزمایش دانه بندی خاک     استاد راهنما دکتر نیکبخت   تهیه و تنظیم محمود حمیدی     1390   مقدمه:   هدف از انجام این آزمایش تعیین حدودی از اندازه ذرات موجود در خاک که به صورت درصدی از وزن خشک خاک بیان می شود.این آزمایش در طبقه بندی خاک ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.زیرا در طبقه بندی خاک باید از اندازه ذرات آن خاک تا حدودی آشنایی داشته باشیم.موارد دیگر استفاده از دانه بندی در طرح بتن وآسفالت است.خاکی که خوب دانه بندی شده باشد دارای فضای خالی کمتری بوده ودر نتیجه با به کار بردن آن در ساخت بتن سیمان کمتری مصرف می شود.همین طور در ساخت آسفالت نیز قضیه به همین شکل است وخاک با دانه بندی خوب به قیر کمتری نیاز دارد. منظور از دانه بندی مکانیکی خاک جدا سازی دانه های خاک در اندازه های مختلف است . وسایل مورد نیاز : الک: یک سری الک استاندارد مطابق آنچه که در جدول شماره 1 آورده شده است. خاک : مقدار لازمی خاک جهت انجام آزمایش. ترازو : با دقت 0.01 گرم. گرمخانه یا owen  . وسایل شستشو - ظروفی تمیز برای ریختن خاک در آنها-چکش پلاستیکی-فرچه. .   دانه بندی خاک: دانه بندی خاک ، تعیین دامنه ی اندازه ی  ذرات موجود در در خاک وتوزیع وزنی آنهاست که بر حسب درصدی از وزن کل خشک خاک بیان می شود معمولاً دو روش برای تعیین منحنی دانه بندی مورد استفاده قرار می گیرد : 1)     آزمایش دانه بندی برای ذراتی با قطر بزرگتر از 075/0 میلیمتر 2)     آزمایش هیدرومتری برای ذراتی با قطر کوچکتر از 075/0 میلیمتر (که معمولاً اگر بیش از  20 % از دانه ها از الک 200# عبور کرد باید آزمایش هیدرومتری را بر روی آنها انجام داد ).  منحنی دانه بندی نتایج تحلیل های مکانیکی (آزمایش دانه بندی و هیدرو متری ) معمولا در روی کاغذ نیمه لگاریتمی رسم می شود که به آن منحنی دانه بندی می گویند . قطر دانه ها در روی محور لگاریتمی افقی و در صد عبوری مربوطه در روی محور غیر لگاریتمی قائم برده می شود
قطری که در منحنی مربوط به ریز تز است به نام اندازه موثر یا D10 مشهور است . ضریب یکنواختی و ضریب انحناء از روابط زیر بدست می آیند.
Cu = D60 / D10 ضریب یکنواختی Cc = (D30 ^ 2) / (D60 * D10) ضریب انحناء  
منحنی دانه بندی نه تنها تغییرات اندازه ذرات موجود در یک خاک بلکه نوع توزیع ذرات دارای اندازه مختلف را نشان می دهد.      اگر در یک خاک بیشتر دانه ها به یک اندازه باشد خاک بد دانه بندی شده است و اگر در یک خاک ذرات آن در دامنه وسیعتری دانه بندی شده باشد آن خاک خوب دانه بندی شده می گویند.     هدف  دانه بندی خاك, ،شناسایی آن ،توزیع ذرات واین كه خاك در چه طبقه ای قرار دارد می باشد .همچنین درک منحنی دانه بندی و تشخیص کاربرد با توجه به مورد نیاز .     موارد كاربرد : 1.      نامگذاری خاك طبق آیین نامه های موجود براساس آزمایش دانه بندی انجام می گیرد 2.      درشناسایی قرضه ها جهت استفاده های بعدی كمك قابل توجهی می كند . 3.      درطرح فیلتر هسته رسی درسدهای خاكی وطرح اخطلاط بتن ،دانه بندی خاك اساس طراحی می باشد 4.      دانه بندی خاك در پتانسیل عوامل مخرب نظیر رگاب و.... نقش مؤثری دارد . 5.   نوع دانه بندی خاك دروضعیت نفوذپذیری مصالح عامل مهمی است ومقاومت برشی خاك نیز به طور اساسی از آن تأثیر می پذیرد. 6 .   تعیین منحنی مشخصه رطوبتی خاك منحنی مشخصه رطوبتی خاك یكی از مهمترین ویژگی های هیدرولیكی مورد نیاز برای مدل نمودن حركت جریان در محیط غیر اشباع خاك می باشد . از آنجائیكه اندازه گیری این مشخصه خاك امری پرهزینه و وقت گیر است نیاز به روشهای غیر مستقیم به منظور مدل نمودن آن اجتناب ناپذیر می باشد . از جمله روشهای غیر مستقیم برای تعیین منحنی مشخصه رطوبتی خاك می توان  از منحنی دانه بندی خاک استفاده کرد. 7.       طبقه بندی خاک براساس اندازه   (بافت خاک ) 8.       تعیین میزان استقامت و پایداری خاک در برابر عوامل فشار و زهکشی و فرسایش و ساخت وساز و ...       عوامل ایجاد خطا: 1- فرایند دانه بندی اطلاعات مربوط به شكل دانه های خاک مثل  زاویه دار بودن وگرد بودن آن را نمی دهد وبیشتر برای پیش بینی خصوصیات فیزیكی به كار می رود. 2- در فرایند الک ممكن است ذرات خیلی ریزتر از الك 200به ذرات بزرگتر بچسبند وبه عنوان گرد وغبار از الك مزبور نگذرند . 3- خوب تمیز نكردن الكها 4- خطای وزن كردن الكها وسایل مورد نیاز 1.       الک: یک سری الک استاندارد مطابق آنچه که در جدول شماره 1 آورده شده است. 2.       خاک : مقدار لازمی خاک جهت انجام آزمایش. 3.       ترازو : با دقت 0.01 گرم. 4.       گرمخانه یا owen  . 5.       وسایل شستشو - ظروفی تمیز برای ریختن خاک در آنها-چکش پلاستیکی-فرچه.     روش انجام آزمایش   1.    حدود 1.5  کیلوگرم خاک خشک را انتخاب می کنیم (اگر این خاک خشک نبود آن را در گرمخانه قرار می دهیم تا خشک شود) سپس مواد زائد درون خاک از جمله ریشه گیاهان-پلاستیک و... را از آن جدا می کنیم.سپس خاک را خوب بهم می زنیم.ذرات خاکی را که به یکدیگر چسبیده اند را به کمک چکش لاستیکی از هم جدا می کنیم.   2.    خاک را روی یک سطح صاف قرار داده (در یک سینی بزرگ) سپس آن را به صورت مخروط در می آوریم وبعد نوک مخروط را صاف می کنیم .به طوری که هیچ گونه مصالح ریز دانه برجای نماند.سپس ظرفی را انتخاب کرده وپس از تمیز کردن آن و مطمئن شدن از اینکه هیچ مصالحی به آن نچسبیده است آن را وزن می کنیم سپس خاک را داخل آن قرار می دهیم و وزن خاک و ظرف را با هم اندازه گیری می کنیم ودر جدول مربوطه یادداشت می کنیم.   3.    سپس الک ها را به ترتیب داده شده در جدول شماره 1 قرار می دهیم و خاک وزن شده را در الک می ریزیم.الک ها را با دست تکان می دهیم تا جایی که هیچ خاکی از هیچ الکی عبور نکند                         محاسبات     عبوری درصد وزن عبوری (gr) وزن باقیمانده تجمعی (gr) وزن باقیمانده روی الک (gr ) قطر الک (mm) شماره الک ردیف 69% 1046 454 454 4 5 1 56% 851 649 195 2 10 2 43% 657 843 194 1 18 3 27% 411 1089 246 0.5 35 4 11% 173 1327 238 0.25 60 5 0.03% 55 1445 118 0.125 120 6             منابع 1- اینترنت 2- جزوه فیزیک خاک دکتر محمدی
99
    کامنت بنویسید...
    آخرین مطالب محمود حمیدی
    ... javahermarket در آمد جدید و آسان سلام دیروز یه پیغامی از یک مشاور بازاریابی دریافت... سلام دیروز یه پیغامی از یک مشاور بازاریابی دریافت... سلام دیروز یه پیغامی از یک مشاور بازاریابی دریافت... ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺪ ﺭﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ؟... متشکرم از تبریکتون لطفاً از کتیبه هام دیدن کنید، خالی از لطف نیست. انسان به سه بوسه تکمیل میشود ، بوسه ی مادر که با... بوسه ابتکاریست از طبیعت برای زمانی که احساس در کلام... یه بوس فرستادم بی زحمت دست به دست کن بذار رو لپت... مُتَنَفِرَمْ اَزْ اِنْسآטּْ هآیےْ کِهـ دیوآرِ بُلَنْدَتْ... شاید آرام تر میشدم فقط و فقط .... برایم دعا کن !... عاشقانه هایی که برایت مینویسم مثل آن چای هایی هستند... سلامتی کسایی که تو خاطرمون "ابدی" هستن اما تو خاطرشون... سری را که درد نمیکند دست مال نمیبندند اما سر من درد... بوی ربنای تـــــــو ماه دل تنگی های من افطار می کنم... خوشبختی من پیدا کردن "تو" از میان این همه ضمیر بود... سنگ هایـی کـــه من از یادِ تو بر دل میــــزدم خانه... از تمام دنیا یک صبح سرد یک چای داغ و یک صبح بخیر... گاهی اوقات باید خدا رو شکر کنی٬یا اصلا بغلش کنی و... حالا همه چی گرونه ها ولی من نمیدونم چرا همین که گوجه... دلم نه عشق میخواهد،نه دروغ های قشنگ؛ نه ادعاهای بزرگ،نه...