روح الله  , mahbang9

روح الله

 وقته رفتنه روح الله .. (انگاری عزرائیل بخواد قبض روحت کنه نمیدونم با همین لهن میگه بهم یا نه)
روح الله  , mahbang9

روح الله

مطالبدوستان 1

96/10/1 00:47

روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر پیش شمع آتش پروانه...

روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر
پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر

در لب تشنه ما بین و مدار آب دریغ
بر سر کشته خویش آی و ز خاکش برگیر

ترک درویش مگیر ار نبود سیم و زرش
در غمت سیم شمار اشک و رخش را زر گیر

چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باک
آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر

در سماع آی و ز سر خرقه برانداز و برقص
ور نه با گوشه رو و خرقه ما در سر گیر

صوف برکش ز سر و باده صافی درکش
سیم در باز و به زر سیمبری در بر گیر

دوست گو یار شو و هر دو جهان دشمن باش
بخت گو پشت مکن روی زمین لشکر گیر

میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش
بر لب جوی طرب جوی و به کف ساغر گیر

رفته گیر از برم و زآتش و آب دل و چشم
گونه‌ام زرد و لبم خشک و کنارم تر گیر

حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را
که ببین مجلسم و ترک سر منبر گیر
99
کامنت بنویسید...
آخرین مطالب روح الله
حرف که توی دل ادم موندو به وقتش نگفت میشه تاریخ مصرف... رسیده وقت رفتن از رفتن بی خدافظی خوشم نمیاد دهم ماه... درمانده ‌ام که چگونه می‌توانم راهِ خروجی از این حالت... ثمانه: در پی نشانی از توام نشانی ساده میان این رود... گاهى كشم سرى به گریبانِ خویشتن از بس دلم زِ تنگىِ... +عب نداره بزا بهت بگن اسگل تو خوب باش سواستفاده نکن... بدون متن مادلون هر از گاهی ازم می‌پرسید: «پس زن دیگری را دوست... به تو یاد خواهند داد که هر وقت تنها شدی از ترس فریاد... چقدر امشب تو سکوتم بدون متن دارم به این فکر می کنم چرا ما باید بترسیم از نوشتن... لاک بنفش میزنی و می گویی مرا گاز بگیر؟... طالع هدیه گرانبهایی از یك دوست می رسد كه باید سپاسگزار... حس می کنم چن روزه همتون غمگینید چطونه ؟... +با کلاس حرف بزن بزا عاشقت شن -هع.... به من گفتند،آفتاب که غروب کند رگ هایم را باید بزنم.... ۲۳ شما بودین عاشقش نمی شدین؟ طالع كسی كه برعكس جریان حركت می كند باید عواقب آن... طالع با شوخ طبعی خود باید تلخی های این زندگی را از... بدون متن از یک جایی به بعد معیار زیباییت میشه کسی که دوسش...