فاطیما  مریض اتاق 37 , loveee_perspolis

فاطیما مریض اتاق 37

 انسان فقط فواره ای تنهاست ، فواره ها تف های سربالاست /
فاطیما  مریض اتاق 37 , loveee_perspolis

فاطیما مریض اتاق 37

مطالب

90/06/20 22:27

آهنگ میلاد اثر سیاوش قمیشی عشق من!...

آهنگ میلاد اثر سیاوش قمیشی عشق من!


‫ﺑﺮای روز ﻣﻴﻼد ﺗﻦ ﺧﻮد ‫ﻣﻦ آﺷﻔﺘﻪ رو ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺬاری ‫ﺑﺮای دﻳﺪن ﺑﺎغ ﻧﮕﺎﻫﺖ ‫ﻣﻴﻮن ﭘﻴﻜﺮ ﺷﺒﻬﺎ ﻧﺬاری  
‫ﻫـﻤﻪ ﺗـﻨﻬﺎییﻫﺎ ﺑﺎ ﻣـﻦ رﻓﻴﻘﻦ ‫ﻣﻨﻮ در ﺣﺴﺮت ﻋﺸﻘﺖ ﻧﺬاری ‫ﺑـﺮای روز ﻣـﻴـﻼد ﺗـﻦ ﺧـﻮد ‫ﻣﻨﻮ دور از دل و دﻳﺪن ﻧﺬاری  
‫دﻟﻢ دﻟﺘﻨﮕﻪ و ﻣﻬﺮت رو میﺧﻮاد ‫دﻟﻢ رو در ﭘـﻲِ ﻏـﻤـﻬـﺎ ﻧـﺬاری ‫ﻣـﻴﺎم ﺗـﻨﻬﺎ ﺗﻮی ﻗﻠﺒﺖ ﻣﻴـﺸـﻴﻨﻢ ‫ﻣﻦ و ﻗﻠﺒﺖ رو ﺟﺎیی ﺟﺎ ﻧﺬاری  
‫ﻋﺰﻳـﺰم ﺟـﺸﻦ ﻣـﻴﻼدت ﻣﺒﺎرك ‫ﻣﻨﻮ اون ﺳﻮی ﺟﺸﻦ دل ﻧﺬاری

‫ﻋﺰﻳـﺰم ﺟـﺸﻦ ﻣـﻴﻼدت ﻣﺒﺎرك ‫ﻣﻨﻮ اون ﺳﻮی ﺟﺸﻦ دل ﻧﺬاری
دانلود آهنگ
این آهنگ رو امشب که شب تولدمه به این خاطر گذاشتم توی وبلاگ چون من عاشق این آهنگم و امشب بیشتر از هر زمانی از گوش دادن بهش لذت میبرم.پیشنهاد میکنم اگر نشنیدین این آهنگ رو شما هم حتما دانلودش کنید :) @};-ای کاش میدونستی صدات بهترین حس دنیارو به من میده...:)
99
3