سارا خانومی , khanoomi26

سارا خانومی

 نازک آرای تن ساق گلی که به جانش کشتم.ای دریغا به برم می شکند.
سارا خانومی , khanoomi26

سارا خانومی

مطالب تصاویر 97دوستان 407

91/09/28 11:50

داستان آدم و حوا در تورات و انجیل وقرآن ماجرای رانده...

داستان آدم و حوا در تورات و انجیل وقرآن
ماجرای رانده شدن حضرت آدم و حوّا (علیه السلام) از بهشت و علّت آن، مورد قبول سه دین بزرگ اسلام و مسیحیت و یهود می باشد ولی آنچه كه حائز اهمیت است وجود تفاوت اساسی در دلیل رانده شدن و كیفیت نقل ماجراست. كه سعی بر آن شده مواردی را كه نیاز به تحلیل و بررسی دارد اجمالاً به بررسی آنها بپردازیم.
هم اكنون به نقل مستقیم نظر هر یك از كتاب های (قرآن و تورات و انجیل ) می پردازیم:
نظر اسلام از متن قرآن
«به آدم گفتیم تو و همسرت در بهشت ساكن شوید و هر چه می خواهید از نعمت های آن گوارا بخورید»
«ولی به این درخت مخصوص نزدیك نشوید كه از ظالمان خواهید شد»
«سرانجام شیطان آن دو را به لغزش واداشت و از آنچه در آن بودند (بهشت) بیرون كرد»

طبق فرمایش خداوند در قرآن چون آدم خود را در برابر فرمان الهی دربارۀ خودداری از درخت، ممنوع دید و شیطان اغواگر هم كه سوگند یاد كرده بود دست از گمراه كردن آدم و فرزندانش برندارد به وسوسه گری مشغول شد و چنان كه از سایر آیات قرآن استفاده می شود به آدم اطمینان داد كه اگر از این درخت بخورد او و همسرش فرشتگانی خواهند شد و جاویدان در بهشت زندگی خواهند نمود حتّی قسم یاد كرد كه من خیر خواه شما هستم (اعراف آیه 20 و 21) »
سرانجام شیطان آن دو را به لغزش واداشت و از آنچه در آن بودند (بهشت) بیرون كرد.
در این جا سوالی كه پیش می آید آن است كه مگر آدم مرتكب چه گناه و عملی شد كه باعث رانده شدن وی از بهشت می شود؟
از آیات ذكر شده به خوبی روشن است كه اصلی ترین دلیل عدم توجّه به نهی خداوند از خوردن میوه درخت ممنوعه می باشد كه باعث نزول وی از بهشت به زمین شد.
«روشن است آدم با آن مقامی كه خدا در آیات قبل مورد بحث (مسجود ملائكه بودن و غیره) برای او بیان كرد مقام والایی از نظر معرفت و تقوا داشت او نماینده خدا در زمین بود، او معلّم فرشتگان بود او مسجود ملائكه بزرگ خدا گردید این آدم با این امتیازات مسلماً گناه نمی كند به علاوه می دانیم او پیامبر بود و هر پیامبری معصوم است. آنچه آدم مرتكب شد یا ترك اولی و یا به عبارت دیگر گناه نسبی بود نه گناه مطلق.
گناه مطلق گناهی است كه از هر كس سر بزند باید مجازات و تببیه شود مثل كفرـ شرك و غیره ولی گناه نسبی، گناهی است كه از آن به عنوان ترك اولی یاد می شود مثلاً پیامبران به علّت شأن و مقام والایی كه دارند نباید مرتكب برخی از مباحات شوند كه انجام این قبیل از كارها هر چند گناه نمی باشد ولی در خور شأن و منزلت پیامبران نمی باشد كه خداوند هر پیامبری را كه مرتكب ترك اولی شود به شیوه خاصّ خود مجازات می كند.
و یا اینكه نهی خدا در اینجا نهی ارشادی است یعنی همانند دستور طبیب كه می گوید فلان غذا را نخور كه بیمار می شود، خداوند نیز به آدم فرمود اگر از درخت ممنوعه بخوری از بهشت بیرون خواهی رفت، بنابراین آدم مرتكب گناه نشد بلكه مخالفت نهی ارشادی خداوند كرد.»
سپس از نظر اسلام علّت رانده شدن آنها از بهشت ترك اولی و یا به عبارت دیگر مخالفت با نهی ارشادی پروردگار می باشد.
نظر یهود از متن تورات
داستان آدم و حوّا و خارج شدن آنها از بهشت در تورات این گونه آمده است:
«خداوند به آدم اجازه داد كه از تمام میوه های بهشت تناول كند به جزء میوۀ درخت معرفت یعنی درخت شناخت خیر و شر، خداوند به آدم فرموده: آدم اگر روزی از این میوه تناول كنی همان روز خواهی مرد.
سپس خداوند از آدم، همسرش حوّا را آفرید و هر دو در بهشت برهنه بودند زیرا نیك و بد را تشخیص نمی دادند ناگهان ماری آمد و آنان را بر آن درخت ممنوع راهنمایی كرد و به خوردن میوه آن تشویق شان نمود و چنین گفت شما با خوردن نمی میرید بلكه چون خداوند می داند كه اگر از این میوه بخورید چشمتان باز شده و نیك و بد را تشخیص خواهید داد این است كه شما را از خوردن آن نهی نموده است. چون آدم و حوّا گفتار مار را باور نمودند و از میوه آن درخت خوردند چشمشان باز گردید و فهمیدند لخت هستند و با لنگی خودشان را پوشانیدند خداوند كه در بهشت قدم می زد آنان را دید و آدم و حوّا خود را از خدا مخفی نمودند. خدا آدم را صدا زد: كه كجا هستی آدم؟ وی گفت چون صدای تو را شنیدم خود را مخفی نمودم زیرا كه من عریانم خدا گفت: چگونه فهمیدی كه عریان هستی؟ مگر از آن میوه كه نهی ات كرده بودم خوردی؟ آن گاه كه برای خدا آشكار شد كه آدم از آن شجره خورده است گفت حال دیگر آدم نیز مانند ما شده، خوب و بد و زشت و زیبا را شناخته است و ممكن است هم اكنون دستش را دراز كند و از درخت حیات و زندگی نیز بخورد و برای همیشه زنده بماند و مثل ما باشد این بود كه خدا او را از بهشت راند و میان آدم و درخت حیات حائلی قرار داد».
«مار قدیمی همان شیطان است و شیطان نیز همان است كه همه دنیا را به سوی ضلالت و گمراهی سوق می دهد»
چنانچه ملاحظه می شود كتاب به اصطلاح آسمانی چگونه ساحت قدس الهی را متهم به كذب نموده و نسبت مكر، غدر، دروغ و ترس به او می دهد. به این معنی كه خداوند آدم را به دروغ از درخت معرفت ممنوع ساخت و گفت كه آن درخت مرگ است و سپس چون خدا ترسید كه آدم از درخت حیات نیز استفاده كند و به زندگی جاوید و همیشگی دست یابد و در خدایی و سلطنت با او معارضه نماید این بود كه وی را از بهشت بیرون راند. باز از این كتاب آسمانی استفاده می شود كه خداوند جسم است و در میان بهشت قدم می زند و نسبت جهل به پروردگار می دهد كه وی از محل و مخفی گاه آدم بی اطلاع است و از همه بدتر شیطان را خیرخواه تر از خدا معرفی می كند و می گوید كه شیطان بر آدم نصیحت كرد و آدم را از تاریكی جهل و نادانی به نور دانش و معرفت راهنمایی نمود»
نظر مسیحیت مسیحیان همان داستانی را كه در تورات آمده، پذیرفته اند زیرا تورات جزئی از کتاب مقدس مسیحیان به شمار می آید لکن در تفسیر و حقیقت گناه حضرت آدم ـ علیه السلام ـ نظرها می دارند و چنین می گویند:
«شیطان به صورت مار داخل باغ شد و حوّا را راضی كرد كه از میوۀ آن درخت بخورد سپس حوّا آن را به آدم داد و آدم هم از آن میوه خورد این عمل والدین اولیه ما تنها یك اشتباه معمولی و یا خطایی از راه بی فكری نبود بلكه عصیان عمدی بر ضدّ خالق بود به عبارت دیگر آنها می خواستند خدا شوند و مایل نبودند مطیع اراده خدا گردند بلكه می خواستند امیال خود را انجام دهند نتیجه چه شد خدا آنها را به شدّت سرزنش نمود و از باغ بیرون راند تا در جهان پر از درد و رنج زندگی كنند» این تفسیری بود كه دكتر ویلیام میلر در مورد آیات انجیل به عنوان نظر و نقل از انجیل آورده است و در آن بالاترین گناه یعنی ضدیّت و جنگ با خدا را به آدم نسبت داده است.
چنانچه مورد یقین است انجیل و تورات امروزی تحریفات و دگرگونی های محتوایی زیادی شده است كه دیگر نمی توان به آن نام كتاب آسمانی نهاد تورات و انجیل اصلی در عصر حاضر موجود نمی باشد و در طول دوران به خاطر اهداف و اغراض شخصی و دنیوی برخی دستخوش تحریفات گسترده ای شده اند.
بنابراین چنین نتیجه گرفته می شود كه به نظر اسلام و یهود و مسیحیت علّت رانده شدن آدم و حوّا عبارت است از:
1ـ اسلام: آدم و حوّا به خاطر ترك اولی و مخالفت با نهی ارشادی خداوند از بهشت رانده شدند.
2ـ یهودیت: خدا بر این كه حائلی بین درخت حیات (جاودانگی) و آدم و حوّا ایجاد كند آنها را از بهشت به زمین راند.
3ـ مسیحیت: خروج آنان به خاطر عصیان و گناه بزرگی كه آدم و حوّا مرتكب شدند كه عبارت از مخالفت و ضدیّت با مقام الهی و تسلیم شدن بر هوای نفسانی و در پی كسب مقام خدایی بودن، می باشد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ تفسیر نمونه، آیت الله مكارم شیرازی.
2ـ بیان در علوم و مسایل كلّی قرآن نوشته آیت الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خوئی (ره).
3ـ تورات، سفر تكوین (پیدایش).
4ـ مسیحیت، نوشته دكتر ویلیام میلیر.
5ـ تفاسیری همچون المیزان و مجمع البیان ذیل تفسیر آیات 35 و 36 بقرة و 20 و 21 اعراف

امام علی بن حسین ـ علیه السلام ـ می فرماید:
«حرص سرچشمه گناه (ترك اولی) از ناحیه آدم و حوّا شد».

99
کامنت بنویسید...
آخرین مطالب سارا خانومی
سلام دوستان. Happy birthday to you راهکارهایی ساده برای یک خواب راحت راهکارهایی ساده... خواص مواد غذایی خواص پوست لیموترش مجموعه: خواص مواد... خواص مواد غذایی انارچه خواصی دارد مجموعه: خواص مواد... خواص مواد غذایی این خوراکی ها معدن پتاسیم هستند!... خواص مواد غذایی خاصیت معجزه آسای موزهای گندیده و... تولدت مبارک tavalodet mobarak سارا جان تولدت مبارک سلام تولدت مبارک سارا سلام.... تولدت مبارک . نامزدان احتمالی مشهور:دیگران هوشنگ امیراحمدی، دکترای... نامزدان احتمالی مشهور:اصلاح‌طلبان اکبر اعلمی، کارشناس... نامزدان احتمالی مشهور :اصولگرایان روح‌الله احمدزادهٔ... نام‌نویسی نامزدان ریاست‌جمهوری نام‌نویسی نامزدان... اصلاحات قانون جدیدِ انتخابات ابتدا تحتِ عنوانِ «طرحِ... اصلاح قانون انتخابات یکی از موضوع‌هایی که از سال... انتخابات پیشین در انتخابات دوره پیش (خرداد ۱۳۸۸)... یازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران یازدهمین... بخشی از کتاب چنگال صادق هدایت .... بخشی از کتاب دن ژوان كرج صادق هدایت نمیدانم چطور... بخشی از کتاب زنی كه مردش را گم كردصادق هدابت صبح... بخشی از کتاب س.... بخشی از کتاب سه قطره خون صادق هدایت "دیروز بود كه... آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید . در اختلافات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید...