بانوی احساس , khakestar_3

بانوی احساس

 دلتنــــــــــگی یک حــس کــشنده ی لـــذت بخـــش است … مثــــل لیســیدن عســــل از لبـــه شـــکسته لیــوان !
بانوی احساس , khakestar_3

بانوی احساس

مطالب

90/09/23 23:19

همیشه دلتنگ توام دوستت دارم را کجا بنویسم که ماندگار...

همیشه دلتنگ توام
دوستت دارم را کجا بنویسم که ماندگار باشد؟ روی تن شبنم؟ اگر از شاخه چکید چه؟ روی لبخند گلبرگ؟ با زمستان چه کنم؟ روی بستر ساحل؟ پس چگونه جلوی رقص موج را بگیرم؟ پس بهتر آنست که در لحظه لحظه ی دلتنگی هایم دوستت دارم را زمزمه کنم چرا که همیشه دلتنگ توام

99
15
15
بانوی احساس , khakestar_3
پنجشنبه 2 آذر ، 18:09
ادامه
مریم یوسفی , 13640514
پنجشنبه 2 آذر ، 18:03
لایک
ادامه
آریو برزن , barzan40
یکشنبه 23 مهر ، 07:01
روی لوح احساسم بنگار ... دوستت دارم را
ادامه
بانوی احساس , khakestar_3
سه شنبه 27 تیر ، 20:18
ادامه
مینا محمدی , mina_anita
دوشنبه 26 تیر ، 21:00
ای بابا دوست داشتن کیلو چنده همش چرنده
ادامه
رضا صدیقی , rezaali78
یکشنبه 28 خرداد ، 19:48
زمزمه منم چرا که همیشه دلتنگ توام
ادامه
محمد ملک , alborz136102
سه شنبه 18 بهمن ، 15:40
دوستت دارم ....همان حسی که هنوز به آنکه دوستش دارم،نگفته ام...
آه به او بگویید دوستش دارم...
ادامه
بانوی احساس , khakestar_3
شنبه 26 آذر ، 12:17
دوستت دارم را کجا بنویسم که ماندگار باشد؟
ادامه
بانوی احساس , khakestar_3
پنجشنبه 24 آذر ، 14:49
ادامه
بانوی احساس , khakestar_3
پنجشنبه 24 آذر ، 00:57
ادامه