رضا محمدی  , karavan22

رضا محمدی

 دلم هوای تو کرده، هوای آمدنت صدای پای تو اید، صدای آمدنت
رضا محمدی  , karavan22

رضا محمدی

مطالب تصاویر 24

90/09/6 19:58

نوحه - واویلا حرم آواره شده - مخصوص محرم التماس دعا...

نوحه - واویلا حرم آواره شده - مخصوص محرم التماس دعا
خودم اینجا دلم پشت سر قافله دارم می بینمت با این همه فاصله به ناله شد زمین و آسمون ولوله صدای زهرا مرو مادر واویلا حرم آواره شده واویلا حرم آواره شده واویلا حرم آواره شده  خودم اینجا دلم پشت سر قافله دارم می بینمت با این همه فاصله به ناله شد زمین و آسمون ولوله ناله زهرا مرو مادر واویلا حرم آواره شده واویلا حرم آواره شده واویلا حرم آواره شده تو دل کاروان چه شوری برپا شده 2 ببین زینب چقد شبیه زهرا شده علمدار حرم شبیه مولا شده شبیه حیدر توی خیبر 2 واویلا حرم آواره شده واویلا حرم آواره شده تو نگاه سکینه اضطرابو ببین سراب نیزه های بی حسابو ببین گلوی نازک طفل ربابو ببین ببین شکوه علی اکبر واویلا آسمون رنگ شبه واویلا رباب در تاب و تبه واویلا جون زینب به لبه واویلا حرم آواره شده واویلا حرم آواره شده
99
1