م کویری , kalabas

م کویری

 Kaviri123 @دوستان  عزیزدرتلگرام  درخدمت  تون  هستم
م کویری , kalabas

م کویری

مطالبدوستان 65

91/10/15 13:30

دانلود 4 آهنگ با صدای شجریان 1- من از کجا پند از...

دانلود 4 آهنگ با صدای شجریان

1- من از کجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقیامن از کجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقیا 
آن جام جان افزای را بر ریز بر جان ، ساقیابر دست من نه جام جان ، ای دستگیر عاشقان 
دور از لب بیگانگان پیش آر پنهان ، ساقیانانی بده نان خواره را ، آن طامع بیچاره را 
آن عاشق نانباره را کنجی بخسبان ، ساقیاای جان جان جان جان ، ما نامدیم از بهر نان 
برجه ، گدا رویی مکن در بزم سلطان ، ساقیااول بگیر آن جام مه ، بر کفه ی آن پیر نه 
چون مست گردد پیر ده رو سوی مستان ، ساقیارو سخت کن ای مرتجا، مست از کجا شرم از کجا!! 
ور شرم داری یک قدح بر شرم افشان ، ساقیابر خیز ای ساقی بیا ، ای دشمن شرم و حیا 
تا بخت ما خندان شود، پیش آی خندان ، ساقیادانلود آهنگ با صدای شجریان
2- در نظر بازی ما بی خبران حیراننددر نظر بازی ما بی خبران حیرانند / من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
عاقلان نقطهء پرگار وجودند ولی / عشق داند که در این دایره سرگردانندجلوه گاه رخ او دیدهء من تنها نیست / ماه و خورشید همین آیینه می گردانند
عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا / ما همه بنده و این قوم خداوندانندمفلسانیم و هوای می و مطرب داریم / آه اگر خرقهء پشمین یه گرو نستانند
وصل خورشید به شب پره اعمی نرسد / که در آن آینه صاحب نظران حیرانندلاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ / عشق بازان چنین مستحق هجرانند
مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار / ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانندگر بنزهتگه ارواح برند بوی تو باد / عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد / دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانندگر شوند آگه از اندیشهء ما مغبچگان / بعد از این خرقهء صوفی به گرو نستاننددانلود آهنگ با صدای شجریان

3- رفتم در میخانه حبیبم ، خوردم دو سه پیمانهرفتم در میخانه حبیبم! رفتم در میخانه حبیبم! 
خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانهمن مستم و دیوانه عزیزم! من مستم و دیوانه حبیبم! ما را که برد خانه،ما را که برد خانه
دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازددلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد
تو اگر عشوه بر خسرو پرویز کنی همچو فرهاد روم از عقب کوه کنیتو مگر، تو مگر، ماه نکو رویانی
تو مگر، تو مگر، شاه پری رویانیدلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازددانلود آهنگ با صدای شجریان

4-از غم عشق تو ای صنماز غم عشق تو ای صنم
روز و شب ناله ها می کنم من
وز قد و قامتت هر زمان
صد قیامت به پا می کنم من
صبر و بر جور تو می کنم ای جانم
روز خود را سیه می کنم من
عمر خود را تبه می کنم من
دست و بر زلف تو می کشم ای جانم
روز خود را سیه می کنم من
عمر خود را تبه می کنم من
گر به فلک می رسد آه من از غمت
چشم تو دل می برد دلربایار
با من شیدا نشین
حال نزارم ببین
بیش از این بد نکن شکوه به کارم نکن 
بیوفا یار
آیین وفا و مهربانی
در شهر شما مگر نباشد حبیبم
سر کوی تو تا چند آیم و شم
ز وصلت بی وفا چند آیم و شم
سر کویت برای دیدن تو
نترسم از خدا چند آیم و شم
صبر و بر جور تو می کنم ای جانم
روز خود را سیه می کنم من
عمر خود را تبه می کنم مندانلود آهنگ با صدای شجریان
http://www.hemmaty.com/weblog/absorbing/archives/2008/05/_oeoeuuu_oeoeuo.php
99
کامنت بنویسید...
آخرین مطالب م کویری
خوشدلی می خواهی از هوش و خرد بیگانه شو بر جنون زن... نقش مطبوعات در تحقق دموکراسی در ایران رکن چهارم دموکراسی... رکن چهارم دموکراسی موثر یا غیر موثر؟... جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگو و تعامل اجتماعی در... ● آسیب شناسی تحزب تمایز ابتدایی احزاب اسلامی با سایر... ● آسیب شناسی تحزب تمایز ابتدایی احزاب اسلامی با سایر... ● تعریف احزاب سیاسی: در این زمینه نظریات متعددی بیان... بررسی فواید وجود احزاب در نظام های سیاسی بررسی فواید... subscribe-sms اشتراک پیامک کد مطلب: 2077 ابزار دموکراسی... لبت سرخ وزرشک نوبران است نبات خنده ات آرام جان است... از حسرت شمع رخت، افتاده در طرف چمن یکجا صبا، یکجا... سُرخ و بیجادهٔ رخ و تازه لب از باده و مست رفته از... نیست او را سر موئی سر سودائی ما کار شد سخت، مگر بخت... تا پریشان به رُخ آن زلف سمن ساست تو را جمع اسباب... گل شکفت و آن گل رخسار یاد آمد مرا سرو دیدم آن قد... گل شکفت و آن گل رخسار یاد آمد مرا سرو دیدم آن قد... این عمر به ابر نوبهاران ماند عارف بچنین روز کناری گیرد افسوس که ایام جوانی بگذشت خدا خر را افرید و گفت: تو بار خواهی برد از زمانی... خلق عالم بجمالت نگرانند ای دوست وز غمت نعره زنان... بامدادی بلبلی در ناله و فریاد بود ناله‌های زار او... یک تبسم نذر رویت می کنم طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد در دل دوست به هر... عمر مرا ستانده ای خون ز دلم چکانده ای مثل تندیس خدایی همه نور مرا عشق پری رویان جوان کرد زلف تو از دل بیچاره پریشان تر نیست من درختی بودم پای تا سر همه سبز همه سر سبز امید همه... به جز این مو ندارم آرزویی که باشد همدم مو لاله رویی...