جعفر مظلوم زاده , jmt_ra

جعفر مظلوم زاده

 من رقص دختران هندی را بیشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم. چون آنها از  روی عشق و علاقه می رقصند ولی پدر و مادرم از روی عادت نماز می خوانند.
جعفر مظلوم زاده , jmt_ra

جعفر مظلوم زاده

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت