٭ا٭ا٭ ایــران آزاد ٭ا٭ا٭ , irtoya2

٭ا٭ا٭ ایــران آزاد ٭ا٭ا٭

 انگشتت را هرجای نقشه خواستی بگذار فرقی نمی کند تنهایی من عمیق ترین جای جهان است
٭ا٭ا٭ ایــران آزاد ٭ا٭ا٭ , irtoya2

٭ا٭ا٭ ایــران آزاد ٭ا٭ا٭

مطالب

91/04/17 21:33

چگونه می توان دختر بازی و پسربازی را مدیریت کرد؟...

چگونه می توان دختر بازی و پسربازی را مدیریت کرد؟!
روایت 50 دختر و پسر برای «بازتاب»؛ چگونه می توان دختر بازی و پسربازی را مدیریت کرد؟! پسران که بخش قابل توجه شان هدف اصلی شان از طرح این دوستی ها رسیدن به لذت جنسی است و بهترین فضا برای چنین دستاوردی را اماکن خصوصی می دانند، طبیعتاً از خصوصی شدن این محفل های دو نفره استقبال می کنند و پس از چشیدن مزه رابطه با طرف مقابلشان و فنح شده تلقی کردن دختر، سراغ دیگری می روند و این منحنی تکرار می شود در حالی که مجموعه عوامل مختلف پدیده روابط آزاد دختران و پسران و به اصطلاح دوست پسر و دوست دختر را به یک واقعیت اجتماعی تبدیل کرده، به نظر می رسد اکنون کارشناسان و متولیان فرهنگ کشور باید ضمن نگاهی آسیب شناسانه به عملکرد 30 ساله پس از انقلاب، فارغ از شعارزدگی افراطی بدون آینده نگری، در راستای مدیریت این پدیده و جلوگیری از کشیده شدن آن به آسیب زا ترین پیامدهایش گام بردارند.   به گزارش سرویس اجتماعی «بازتاب»؛ «دوست دختر» و «دوست پسر» مفاهیم تازه ای در افواه عمومی تلقی نمی شوند اما آنچه در جامعه ایرانی آن را تازه نگه داشته، سرعت و میزان فراگیریِ چشمگیرش به خصوص در طول یک دهه اخیر است، به گونه ای که بخش زیادی از جوانان ایرانی یا در معرض این اتفاق قرار داشته اند یا در حال تجربه این ماجرا هستند. در برابر این اتفاق تلاش شد با نصب سرعت گیرهایی در جامعه ایرانی محدودتر شود اما به نظر نمی رسد چندان اثر داشته و حالا پس از بی نتیجه ماندن شیوه های کلیشه ای، باید پرسید این رفاقت ها چه مقدمات، متن و موخراتی دارد و چه هیجانات، دغدغه ها و مصائبی را به همراه می آورد؟   پاسخ به این پرسش را نزدیک به 50 تن از همین دختران و پسران جوان به «بازتاب» داده اند که گزارش آن  از نظرتان می گذرد.   «دوست پسر» در اصطلاح به پسری اطلاق می شود که با دختری ارتباط دوستی و گاه عاشقانه دارد و در مقابل طبیعتاً «دوست دختر»، اصطلاحی است که به دوست مونث یک پسر اطلاق می شود، هرچند در اروپا این اصطلاح ها برای نوع دیگری از روابط نیز به کار می رود که به دلیل کم کاربرد بودن در جامعه ایرانی، طرح آن در این مطلب نیاز نیست.   ریشه های چنین روابطی را شاید بتوان در پیش از شکل گیری مدرنیته نیز یافت، اما واقعیت آن است که اوج گیری این روابط در اروپا و آمریکا به قرون بیستم و بیست و یکم بازمی گردد و در ایران هم علی رغم ریشه های تاریخی، به شکل موجود عمری حدود هفتاد ساله دارد و شاید در همین محدوده روابط عاشقانه با این مفهوم آغاز شد که لزوماً منجر به ازدواج نشود.       دوست دختر و پسر از دهه شصت تا امروز اگر از غرب عبور کنیم و تنها به آنچه در این زمینه در کشورمان رخ می دهد نظر بیافکنیم، این تجربه متفاوت در پیش از انقلاب به واسطه جامعه ای دارای اکثریت مذهبی با این دوستی چندان کنار نیامده و حتی در طبقه روشنفکران آن دوران نیز بخش قابل توجهی از آنچه تحت عنوان دوستی دختر و پسر (سوای روابط جنسی) مطرح می شد، در راستای ازدواج شکل می گرفت و پس از انقلاب نیز با رویکردی که در دهه نخست انقلاب شکل گرفت و با آغاز جنگ تحمیلی شدت یافت، عملاً این مسائل به شدت محدود شد و تابوهای جدی تری در این باره شکل گرفت.   اما از سال 69 به این سو، این داستان مدل دیگری به خود گرفت؛ مدلی که با رویکرد رسمی کشور شکاف جدی داشت و طبیعتاً این شکاف میان نسل جوان و برخی تصمیم گیران این نسل برای دو طرف بی هزینه نبوده است.   در سال های 70 تا 80 این دوستی ها که اوجش به دانشگاه ها و محیط های آموزش عالی باز می گشت و حتی یکی از انگیزه های جوانان برای ورود به دانشگاه ها تلقی می شد، در خلا امکان ساده تشکیل زندگی مشترک توسعه چشمگیری یافت و در مقابل نیز با رویکردهایی همچون پرسش درباره نسبت ایشان در ایست و بازرسی ها و محیط های عمومی نظیر پارک ها، تلاش شد این مسئله عادی سازی نشود.   اما همانگونه که مولوی در در دفتر ششم مثنوی تاکید دارد، به قاعده «الانسان حریص علی ما منع»، به تدریج فراگیری این اتفاق بیشتر شد و دهه 80 را می توان دوران طلایی این ماجرا دانست، به گونه ای که در حال حاضر به ویژه در شهرهای بزرگ علی الخصوص تهران دختران و پسران زیادی را می شود یافت که این تجربه را داشته اند.       مشکل شدن ازدواج، بسترساز... اینک در سال 1391 و در عصری که یک ازدواج ساده با حداقل تشریفات میان دو خانواده طبقه متوسط، هزینه های میلیونی و کمرشکن در پی دارد و در برخی اقشار امر غالب دوستی است تا ازدواج، طرح این موضوع که بتوان این تجربیات را پاک کرد یا مقابل هزاران جوان ایرانی ایستاد، به همان میزان غیرعملی است که مواجهه سلبی با این اتفاق بی حاصل بوده است.   بر همین اساس «بازتاب» مواجهه ای متفاوت و غیرکلیشه ای با یکی از فراگیرترین اتفاقات میان جوانان ایرانی داشته و با قریب 50 دختر و پسر ساکن شهر تهران که تلاش شده از میان طبقات مختلف اجتماعی باشند، به گفت و گو پرداخت و برخی گفتارهای مشترک ایشان را برای بررسی دقیق تر این ماجرا در ادامه می آورد.    تصویری که شاید به خوبی بیانگر عادی سازی و دوستی های چرخی در اروپا باشد؛ در اروپا مفاهیمی همچون بکر بودن ارزش گذشته اش را از دست داده و روابط آزاد عادی ساز شده، در ایران هم صرفاً تلاش برای ترمیم سطح و رفتن به عمق، این مفاهیم دارای بار ارزش را نیز زیر و رو میکند؟!     گره خوردن دختربازی و پسربازی با مفهوم شهرنشینی
آنچه مورد تاکید این گروه بود و همچنین از طریق منابع دیگر مورد بررسی قرار گرفت، هنوز این مفاهیم در جوامع کوچک ایرانی و واحد کوچک جمعیتی نظیر روستاها یک تابوی اساسی است و به دلیل جمعیت محدودی و جغرافیای بسته مناطق غیرشهری، هنوز چنین روابطی که در بسیاری از اوقات بدون اطلاع والدین شکل می گیرد، جانیفتاده است.   در مقابل اما هرچه محیط ها شهری تر می شود، این مسئله فراگیرتر می شود و در واقع در نمودار توسعه دوستی های دختر و پسر، توسعه شهرنشینی رابطه مستقیمی با توسعه روابط آزاد دختر و پسر دارد و از کوچکترین واحدهای شهری که شهرک ها می شوند تا شهرهای کوچک و کلان شهرها می توان این واقعیت را مشاهده کرد که هرچه سطح جغرافیایی وسیع تری و جمعیت بیشتری در یک نقطه حضور دارند، این دوستی ها از درصد بالاتری تشکیل شده اند.   اوج این دوستی ها اما در تهران است و اکثر مصاحبه شوندگان تاکید داشتند از هر ده دوستشان هشت نفرشان یا این روابط را تجربه کرده اند، یا در حال تجربه این روابط به عنوان اتفاق تازه هستند و یا در حال تکرار این روابط هستند و مشخصاً بیشترین حجم فعال در این بخش را پس از طبقه مرفه که جمعیت محدودی دارد، شامل طبقه متوسط شهرنشین می دانستند و تاکید داشتند هنوز در بخشی از جوانان شهرنشین درباره این روابط و یا کیفیتش مقاومت هایی جدی وجود دارد و البته جدل بر سر کیفیت این روابط بیش از بود و نبود اصل این روابط در حال طرح است و دغدغه امروز دختران ایرانی مدیریت دوستی ها و تلاش برای سوق دادن آنها به سمت زندگی مشترک است و دغدغه بسیاری از پسران نیز حفظ این روابط در یک سطح مشخص و جلوگیری از گرایش به سمت زندگی مشترک به واسطه دشواری شرایط تعهد و زندگی مشترک به خصوص برای طبقه متوسط شهری در سالهای اخیر است.   با این اوصاف هر اتفاقی قرار است در این باره بیفتد، می بایست در چهارچوب مدیریت های شهری تعریف شود و نه سیستم های امنیتی و انتظامی که نمی توانند با اقدامات سلبی در این باره اثرگذاری بلندمدتی داشته باشند و تجربه بهره بردای از ایشان چه در ایران و چه در دیگر کشورها یک برنامه شکست خورده است.   در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، ساری و دیگر اقیلم های جمعیتی بزرگ با میلیون ها جوان مجرد که بسیاری شان این تجربه را با کیفیت های متفاوتی داشته اند، اینک مدیریت های شهری در عین حال که دیگر توان مقاومت در برابر چنین دوستی هایی را ندارند اما به واسطه هزینه هایی که در سطح رسمی متحمل خواهند شد، در قبال این اتفاق سکوت کرده اند و در واقع همه چیز به برخوردهای انتظامی مقطعی در قالب طرح های مدت دار محدوده شده است.       Love under the roof، محصول تلاش برای از سطح شهر زدایی
شاید «عشق زیر سقف»، اصطلاح تازه ای در میان ایرانیان باشد، اما در غرب به دوستی هایی گفته می شود که منجر به روابط جنسی می شود. در ایران اصولاً بنای ثابت تلاش برای عدم شکل گیری این روابط بوده تا ساختاردهی مناسب این روابط که منجر به آسیب های بعدی نشود. به همین دلیل تلاش شده تا مظاهر بیرونی و همراهی دختر و پسر در پارک، در خودرو و نظایر اینها با پرسش درباره نسبت طرفین و پیگیری های اینچنینی برچیده شود و حال خارج از خیابان هرچه خواستند بکنند؛ اتفاقی که درباره بحث حجاب و عفاف نیز در جامعه رخ داده و علی الظاهر دغدغه این است که در سطح شهر یک تصویر مثبت از جامعه اسلامی ارائه شود اما در خفا و زیر سقف ها هر اتفاقی افتاد که طبق قواعد اسلامی و قانونی نیز نمی توان با آن برخوردی کرد، اشکالی ندارد.   محصول این برخورد افزایش شدید میل به داشتن خانه های مجردی میان جوانان و حتی رشد چشمگیر این میل در دختران است و حتی در میان دختران تهرانی بر اساس نظرخواهی صورت پذیرفته از حدود 50 دختر و پسر طرف گفت و گو با بازتاب نیز یکی از مطالبات، برخورداری از خانه مجردی است که اگرچه با مقاومت هایی از سوی پدر و مادر دختران همراه می شود، اما شواهد حکایت دارد که این مقاومت ها در اغلب اوقات با نقطه تسلیمی همراه است و والدین پس از استقلال مالی فرزندانشان، آستانه مقاومتشان در این زمینه پایین تر می آید.   در نتیجه این اتفاق، دختر و پسری که اصولاً در سطح شهر با هم بودنشان حتی با رعایت برخی موازین شرعی تحمل نمی شود، روابط دو نفره شان به زیر سقف خانه های مجردی می رود که مشخصاً احتمال گرایش به شرب خمر و  روابط جنسی کاملاً باز در این مرحله بسیار افزایش می یابد و در واقع برای حفظ رونما، زیربنا به مرور نابود می شود.       اصلی ترین دغدغه دختران: گریز از روابط جنسی آزاد
34 تن از مصاحبه شوندگان معتقد بودند، اصلی ترین دغدغه دختران گریز از روابط جنسی آزاد و همچنین تکرار این روابط است و عدم وجود تفریحات سالم دو نفره در محیط های عمومی و عدم توسعه فضاهای سالم شهری با تعاریف شرعی را در گرایش به روابط جنسی موثر می دانستند و تاکید داشتند دختران برای حفظ پسری که به وی دلبستگی دارند، یکی از آخرین حربه ها و ابزارهایشان آغوش گشودن است که به دلیل همین محدود بودن گزینه های جذاب، نگه داشتن این دوستی ها به خصوص در سطح عمومی، رسیدن به این نقطه سریع تر از حد تصور رخ می دهد.   به همین دلیل به نظر می رسد یکی از مشخص ترین راهکارهای جلوگیری از خروج این روابط از مسیر مشخص، تلاش برای جلوگیری از زیر سقف رفتن این روابط است.   در واقع هر چه این روابط شفاف تر و ضابطه مندتر باشد، قابل مدیریت تر است و آسیب های فردی و اجتماعی بعدی اش که از کنترل یک دوستی ساده پرهزینه تر خواهد بود، بسیار محدودتر خواهد شد و هرچه در سطح جامعه فشارهایی بدون اقناع آورده شود، این اتفاقات زیرزمینی خواهد شد و عوارض بیشتری در پی خواهد داشت. به همین دلیل می بایست حداقل محیط های عمومی نظیر پارک ها، کافی شاپ ها و مراکز فرهنگی را به سمتی برد که با رعایت حدود، این فضا از دست نرود و دختر و پسر از ترس برخورد و کشیده شدن پای پدرو مادرشان به محیط های انتظامی، خانه های مجردی را به تفریحات عمومی یا محیط های عمومی ترجیح ندهند.   در این زمینه حتی تعریف تفریحات عمومی وسیع تر برای شهرهای بزرگ نظیر تهران که هم کارکرد منفی نداشته باشد و هم سطح این روابط را شفاف نگه دارد نیز امری ضروری تلقی می شود، البته اگر قرار نباشد با شعارزدگی افراطی، شعور را در تصمیم گیری در این باره زیر پا نگذاشت.       ازدواج موقت، راهکار شرعی که برای اکثر خانواده ها از خلاف شرع مغضوب تر است!
در این میان جامعه ایرانی که ظاهرا در آن حرف مردم و چگونه نمودن، بیشتر از درست بودن کار و چگونه بودن اهمیت دارد، همچنان از ازدواج موقت که پاسخ مشروع و دارای چهارچوب به نیاز جنسی جوانان است، همچنان مغضوب است و عجیب آن که اگر کسی با ازدواج موقت به طرف مقابلش پایبند باشد، هوسران خوانده می شود و کسی که بدون ضابطه به برقراری هر گونه روابط می پردازد، متمدن شناخته می شود.   به نظر می رسد بخشی از این گونه مشکلات به وجود فرهنگ ریاکاری در بخشی از جامعه ایران مربوط است که اصلاح آن تلاش زیادی می طلبد.       استراتژی ها و تاکتیک های دختربازی و پسربازی به قیمت تجربه!
درباره کیفیت این روابط در طول گفت و گوهای مفصل با این دختران و پسران که برخی شان سوابق وسیعی داشنند، اصل در این روابط را تجربه می دانستند که به واسطه عدم آموزش در این رابطه و تبدیل شدن دانسته های مردان و زنان درباره این روابط به رازهای عمومی، بسیاری از آنها در عین حال که جزو معلومات مشترک مردان و زنان است، اما جزو اسرار تلقی می شود که از اصطلاح Public Secrets برای معرفی آنها استفاده می شود. در واقع یکی از دلایلی که این دوستی ها مکرر می شود، تلاش دختران و پسران برای استفاده از تجارب دوستی های قبلیی شان جهت ایجاد رابطه پایدارتری با طرف مقابل است. حال آن که اصولاً مشخص شده این دوستی ها اگر به زندگی مشترک ختم نشود، اکثراً یک منحنی سینوسی دارند که از نقطه سفر آشنایی به یک نقطه اوج می رسند و سپس فرودی به سمت نقطه پایانی روابط دارند که از آن به عنوان سرد شدن روابط یاد می شود.   تجربه می تواند عاملی باشد که مرد و زن را به تغییر این منحنی از طریق جایگزینی روابط مرسوم ازدواج ترغیب سازد یا طول این دوره دوستی را توسعه بدهد. اما همیشه تجربه کارکرد کافی را ندارد، به خصوص اگر دستاورد تجربه های دوستی پیشین پربار نبوده باشد!   بر اساس دریافت های حاصل از گفت و گو با این 50 دختر و پسر این تجربیات را می شود در دو قالب پیوسته استراتژی ها و تاکتیک ها تقسیم کرد. استراتژی ها عموماً چهارچوب های شخصیتی و رفتاری و واکنش های ثابتی است که دختران و پسران در مواجهه و به خصوص در رویارویی های نخست به آن اتکا می کنند و در طول دوستی بر آن استوار می مانند و تاکتیک ها در واقع شیوه های پیش بردن دوستی ها و مشخصاً شیوه های طرح پیشنهاد دوستی از سوی پسر و همچنین از سوی دختر به شکلی که خودشان پیشنهاد نداده باشند و در عمل پسر را به معرض پیشنهاد دوستی کشانده باشند، می شود!   درباره استراتژی ها، اصول لاینفکی برای برقراری رابطه مردان با یک خانم و همچنین حفظ و تشدید این رابطه وجود دارد که در ذیلش تاکتیک های متعددی آمده است و «بازتاب» برای آموزشی نشدن این مطلب(!) و جنبه ترویجی نیافتن، از بیان مجموعه این تاکتیک ها پرهیز می کند.   در این استراتژی های مردانه، موضوعاتی همچون حسادت ذاتی زنانه، تمرکز بر روی شنیده ها و حس شنوایی به مراتب بیش از بینایی (که در اصطلاح از آن با عنوان عقلشان به گوششان است بسیار مورد توجه قرار گرفته) و در تاکتیک های ذکر نشده نیز ردپای این خصوصیات زنانه کاملاً مشهود است. به اعتقاد پسران تمایل دختران به جذاب ترین یا ثروتمندترین پسران نیست، بلکه به خوش صحبت ترین و مودب ترین آنهاست.   دختران نیز استراتژی های مشخصی دارند که با تجربه هایشان معلق نگاه داشتن میان خواستن یا نخواستن یک پسر را مهم ترین این استراتژی ها تلقی می کنند. در واقع قریب به اتفاق دختران مصاحبه شونده، اوج هیجان و تلاش پسران را تا مرحله عدم دستیابی به طرف مقابلشان می دانند و زمانی که دختر را به مثابه یک قلعه فتح و تسلیم شده و شیدایشان بیابند، پسرها سرد شده و در پی فتح قلعه دیگری می روند!   دختران باتجربه راه مواجهه با این حس سوداگری مردانه را، عدم پاسخ قطعی می دانند و اگرچه شاید طرف مقابلشان را با محبت حفظ کنند، اما تاکید دارند همواره باید چیزهایی برای ارائه داشته باشند و آنها را دور از دسترس نگه دارند تا این منحنی به فرود و سردی نینجامد و دوستی به انتهایش نرسد. در کنار این استراتژی محوری، فتح ناپذیر نمودن، پیشنهاد مستقیم ندادن و از دست رفته تلقی کردن امکان ارتباط با دختر از دیگر مواردی است  که اشتراکاتی نیز با استراتژی های پسران دارد و البته دختران نیز تاکتیک های مشخصی دارند که برای ترویج نشدن این مطلب، بر آنها نیز قلم گرفته می شود!       هیچ تجربه ای بی هزینه نیست، به خصوص رفاقت با جنس مخالف
با این حال نباید فراموش کرد این تجربه ها هزینه های شدیدی به خصوص برای دختران دارد و هرچه این رفاقت های دختر و پسری به خانه ها برود، هزینه هایش بیشتر و بیشتر می شود. پسران که بخش قابل توجه شان هدف اصلی شان از طرح این دوستی ها رسیدن به لذت جنسی است و بهترین فضا برای چنین دستاوردی را اماکن خصوصی می دانند، طبیعتاً از خصوصی شدن این محفل های دو نفره استقبال می کنند و پس از چشیدن مزه رابطه با طرف مقابلشان و فنح شده تلقی کردن دختر، سراغ دیگری می روند و این منحنی تکرار می شود.   در مقابل اگر یک رابطه، نخستین تجربه و احتمالاً تلخ ترین تجربه دختر باشد، با قطع این رابطه که بی شک در آن سرمایه گذاری عاطفی بیشتری از سوی دختر شده، دختر تلاش می کند با  اتکا به این تجربه و به ویژه برای پر کردن خلا عشقی که همه چیزش را تقدیم کرده، در پی دیگری باشد و این پروسه احتمالاً تکرار و تکرار می شود و دختر روز به روز وضعیت بدتری پیدا می کند و  عملاً به لحاظ روحی نابود می شود.   اکر دختری باهوش تر باشد، در تجربه بعدی تلاش می کند وا ندهد و در پی یک گزینه مناسب با گرایش جنسی کم تر باشد و این روابط را در سطح سالم حفظ کند و یا اگر دختر از دوستی نخست ضربه سختی خورده باشد، درصدد له کردن پسرها با طرح دوستی از طریق در معذورات قراردادن با خرید کادوهای گرانقیمت یا قرض های بلاعوض بر می آید و در اصطلاح به تیغ زدن پسر مبادرت می کند که در این رویکرد، اگر پسر باتجربه باشد، از کمند این خرج ها نمی رود و اگر پسر هم سالم بوده و گرگ باشد، با چنین تجربه ای، ذهنیتی مشترک از تمام دختران به عنوان مال و ماشین دوست تصور می کند که با نمایش این دو عنصر و عدم در اختیار گذاشتن شان، باید در یک زمینه مشخص از ایشان بهره برداری کرد و در واقع این چرخه که بخشی از آن منبعث از واقعیت و بخشی دیگر بر اثر سوء تفاهمات و برداشت های متفاوت دختران و پسران از هم است، روز به روز بر دختران و پسرانی که در این وادی به اصطلاح گرگ شده اند و تنها می درند، می افزاید.   البته این تجارب برای پسران نیز آن قدر کم هزینه نیست و عمده هزینه صرفاً متوجه دختران نیست و اصولاً دختربازی در جامعه ایرانی و به خصوص برای طبقه متوسط، تمرکز را از پسران می گیرد، چرا که علی الاصول باید بخشی از زمان روزانه که در بسیاری از اوقات، بهترین زمان برای مطالعه درسی یا مشغله کاری را شامل می شود، برای مدیریت این رابطه اختصاص دهند و عملاً زندگی شان با اختلال مواجه می شود   و در کنار اینها، هزینه این دست رفت و آمدها که در ایران عموماً بردوش پسران است، به علاوه هزینه های خوش پوشی و متنوع پوش بودن (مسئله ای که برای یک پسر فاقد چنین دوستی هایی از درجه اهمیت کمتری برخوردار است) عملاً بخش قابل توجهی از درآمدهای ماهیانه یک جوان با درآمد ماهیانه 600 الی 800 هزار تومان را از کف می برد و عملاً برای هر دو طرف پر هزینه است. بنابر این بهتر است پیش از آنکه تجربه تجربه شود، اندکی هزینه سنجی نمود؛ عملی که انجام آن از سوی دختران و پسران حسابگر متولد دهه 60 و 70 توقع چندان زیادی نیست.
99
آخرین مطالب ٭ا٭ا٭ ایــران آزاد ٭ا٭ا٭
خبر شوک آور / یک پرسپولیسی دیگر به صورت ناگهانی درگذشت تبریک دست خالی مرا با سخاوت بی حدت بپذیر.... هیچڪــــــــــس ایــــــــــنجا گم نمــــــــــیشود... باورنکردنی:کاپیتان متعصب پرسپولیس درگذشت مدرک خالی بندی بودن و فتوشاپ بودن 8 گل تاج به پرسپولیس شادمهر عقیلی برای بازگشت به ایران دست به دامن سیدحسن خمینی شد! نویسنـבه را بایـב این چهار چیــز בل و בست و وجـבان... پرویز مظلومی : من شاهد شش تایی شدن استقلال بودم! سید محمد خاتمی : " طرفدار تیم پرسپولیسم" کاربران طنزپرداز شبکه‌های اجتماعی، بلافاصله پس از... جشن هسته‌ای اهالی سریال «پایتخت4» محمود احمدی‌نژاد: امام زمان تا سال ۹۶ ظهور می‌کند + فایل صوتی هاشمی رفسنجانی: 8 سال دولت قبل مانند مرض هاری بود سوژه خنده پرسپولیسی ها.......!! ورود کلیه بانوان به سالن مسابقه والیبال ایران - آمریکا ممنوع شد «آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست... سررسید 94 با جملات قصار احمدی‌نژاد! AFC تقدیم می‌کند؛ دو مسابقه با یک بلیت!/ جابه‌جایی در انتظار برخی سیدها زندگیست دیگر! آغاز به‌ کار کمپین مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد احمدی‌نژاد: ظهور حضرت عشق در راه است کی‌روش: با کفاشیان به تفاهم برسیم استعفا می‌دهم