سهیل رضایی , iranmhr

سهیل رضایی

 جا مانده است چیزی، جایی، که هیچ گاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد، نه موهای سیاه؛ نه دندان های سپید...
سهیل رضایی , iranmhr

سهیل رضایی

مطالب تصاویر 10
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت