پویا  , hpooriya

پویا

     هوای خونه غمگینه صدایی جز سکوتم نیست نبودنت حس تلخیه که توی لحظه هایم جاریست چرا این قصه ی شیرین جدایی شد سرانجامش چراکابوس تنهایی نشسته
پویا  , hpooriya

پویا

مطالب
مطلب یافت نشد .