هادی محمدیان , hadi_hd92

هادی محمدیان

  کاش می توانستم تمام دلتنگیهایم را بر کوله بار خدا میریختم تا با تنهائیش به کول بکشد بدون هیچ خمی بر ابرو اما افسوس که داده را پس نمیگیرد
هادی محمدیان , hadi_hd92

هادی محمدیان

مطالب

94/04/4 00:22

مادرم میگفت :عشق یک شب است اما پشیمانی هزار شب....

مادرم میگفت :عشق یک شب است اما پشیمانی هزار شب. حالا هزار شب است پشیمانم که چرا یک شب عاشقی نکردم. (دکتر شریعتی)
99
کامنت بنویسید...
علیرضا فرد , alirezafard197
یکشنبه 7 تیر ، 10:25
جالب
ادامه