فرشته  , fereshte_asali

فرشته

 زورکی که نیست تمام رنگ‌ها را نشانت دادم تو هی‌ میگویی خاکستری...
فرشته  , fereshte_asali

فرشته

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت