فرهاد مهد , farhad9059

فرهاد مهد

  گر بمیرم ز غم دل، به تو هرگز نستیزم...
فرهاد مهد , farhad9059

فرهاد مهد

مطالب

91/06/16 14:19

من عشقت رو به همه دنیا نمیدم سردی نگاهو بشکنفاصله...

من عشقت رو به همه دنیا نمیدم
سردی نگاهو بشکنفاصله سزای ما نیستتو بمون واسه همیشه
این جدایی حق ما نیستبودن تو ارزومه حتی واسه یه لحظه
 میمیرم بی توخوندن من یه بهانستیه سرود عاشقانست
من برات  ترانه میگمتا بدونی که باهاتمتو خود دلیل بودنم
بی تو شب سحر نمیشه
 میمیرم بی تومن عشقت رو به همه دنیا نمیدمحتی یادت رو به کوهو دریا نمیدمبا تو میمونم  واسه همیشهاگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم واست میمیرم جواب دنیا رو میدم  با تو میمونم  واسه همیشهمن عشقت رو به همه دنیا نمیدم حتی یادت رو به کوهو دریا نمیدم با تو میمونم  واسه همیشهخاطرات تو رو چه خوب چه بد حک میکنم
توی تنهاییهام فقط به تو فکر میکنم
 با تو میمونم  واسه همیشهاگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم
واست میمیرم جواب دنیا رو میدم
با تو میمونم  واسه همیشه
*شمالِ شمال کجاست؟!*
99
کامنت بنویسید...
آخرین مطالب فرهاد مهد
شمس و مولانا می گویند: روزی مولانا، شمس تبریزی را... گاهی سرکی بکش به ایوان دلم گاهی به سلامی بشو مهمان... در باغ دلم تیغ به پایت نرود، که نرود آسوده روان باش... ز شرم عشق اگر به ره ببینمت ندانم، چگونه از برابر... بسیار تیغ دیده ام که یکی را دوتا کند نازم به تیغ... و اما یك داستان واقعی از "بمان" قربون برم خدا رو... برسان ســـلام ما را به رفوگـران هجران که هنوز پاره... روزی که تو را جان شناخت، ماه ِ بلندم / دست از جایش... رسیده ها، چه غریب و نچیده می افتند به پای هرزه علف های باغ کال پرست و اما "عــشق" .... تمام عشق منهای نگاه تو . اظهار عشق را به زبان احتیاج نیست… چندان که شد نگه... بیستون یادگار فرهاد کوه کن است ارزش فرهاد را تیشه... بیستون کندن فرهاد نه کـــاری است شگفت شور شیرین به... گاه خدا ... را در راهت می گذارد که بیشتر پی به بزرگی ... می بری! از آجیل سفره عید فقط چند پسته لال باقی مانده است... دلخوشیهای کوچک زندگی دل آدم .... به دیدار سوگند.... _____________ من همان فرهادم اگه تو شیرین باشی.... راه شیری ____________________________ جاده ای به... خدایم را دوست می دارم، دوست!... ماه ِ من!... ______________________ سرو گونه هایم ارزانی ِ سجده... و لقد ارسلنا....