الهام  امیری , elhamamiri14

الهام امیری

 سالی که نکوست از بهارش.................................
الهام  امیری , elhamamiri14

الهام امیری

مطالب تصاویر 20

91/12/1 22:26

انواع لایک....

انواع لایک................لایک تو از کدومه......اهلام....
لایک بی تکلیف : این قبیل افراد ، صبحها بسم اله گویان وارد نت شده و به نیت قربتاً الی اله خر را با خور ، مرده را با گور ، لایک میکنند ........................................................... لایک به مثابه " منو باخ " : فقط جهت اعلام حضور   .......................... .......................... .......................... لایک به مثابه " آخ گفتی " : همواره با - با اجازه شر کردم همراه است " ا  .......................... .......................... .......................... لایک به مثابه " تو خوبی " : تایید متن به صورت فورمالیته  .......................... .......................... .......................... لایک به مثابه لایک : نادر است ، ولی غیر ممکن نیست  .......................... .......................... .......................... لایک به مثابه " هوووی " : اصن فهمیدی من آنلاینم ؟؟؟؟بیا یاهو  .......................... .......................... .......................... لایک به مثابه : فهمیدم با من بودی ! ولی خودتی ، عمته ، باباته  .......................... .......................... .......................... لایک به مثابه +١٠٠ : بیچاره ٩٩ تا لایک داره بذار ١٠٠ ش کنم براش  .......................... .......................... .......................... لایک مرامی : نفهمیدم چی گفتی ، ولی رفیقمی ، من لایک نکنم کی لایک کنه ؟  .......................... .......................... .......................... لایک از سر بازکنی : لایک کنم ، فردا خِرمو نگیره برام شفاهی تعریف کنه  .......................... .......................... .......................... لایک همدردی : مثال : از این زندگی متنفرم .... ٣۴۵ پیپل لایک دیس    این گزینه ،  تبصره میخوره ، یه تایمایی میشه : بمیرم برات ، منم همینطور ، فمیدم حالت خوش نیس ، خدا باعث و بانیشو به زمین گرم بزنه ، خدا از دهنت بشنفه و امثالهم  .......................... .......................... .......................... لایک بی منظور : دستشان خورده    .......................... .......................... .......................... لایک هدفمند : مطلب خوبی داری ، به منم سر بزن  .......................... .......................... .......................... لایک بلاعوض : من لایک میکنم ، ولی انتظار ندارم تو هم بیای لایک کنی  .......................... .......................... .......................... لایک ترحیم : روحشون شاد  .......................... .......................... .......................... لایک رد گم کنی : میدونی منظورش تویی  .......................... .......................... .......................... لایک گل به خودی : فحش خواهر و مادر با ذکر اسم و فامیل و شماره وشناسنامه تان را لایک کنید  .......................... .......................... .......................... لایک فتبارک الله و احسن الخالقین : زیر نوشته های خودتان  .......................... .......................... .......................... لایک تمدیدی : کارت میزنین و بیعت مجدد میکنید با رفاقتتان... " هنوز دوستیم "ا   .......................... .......................... .......................... لایک ِ جنبه مو دیدی ؟؟؟ : با وجود اخلاق سگیت ، ببین من چه جنبه ای دارم ؟؟؟  .......................... .......................... .......................... لایک شات د بیب آف : بیا از منبر پایین ، کافه تعطیله
99
    کامنت بنویسید...