مهسا دولت یاری , dolatyari

مهسا دولت یاری

 خدایا تو در بالا و من در این پایین با هم فاصله ها داریم، صدای قلبم امیدوارم به تو برسد ...
مهسا دولت یاری , dolatyari

مهسا دولت یاری

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت