دانیال توکل زاده , davood_divid_2669

دانیال توکل زاده

   روزهایی که دل شکسته بودم یاد حرفهای پدر ژپتو به پبنو کیو می افتادم که میگفت: پینوکیو چوبی بمان! آدمها سنگی اند! دنیایشان قشنگ نیست....
دانیال توکل زاده , davood_divid_2669

دانیال توکل زاده

مطالب

90/08/30 09:13

نترسم که با دیگری خو کنی نترسم که با دیگری خو کنی...

نترسم که با دیگری خو کنی
نترسم که با دیگری خو کنی

تو با من چه کردی که با او کنی ؟
 
99
    کامنت بنویسید...