مرد   بارانی بارانی , davaredavari

مرد بارانی بارانی

 آقو ....آدمها رو ‌از رو ظاهر  قضاوت‌ نکنید نصف اینایی که خدا  رو قبول دارن خدا قبولشون‌ نداره!
مرد   بارانی بارانی , davaredavari

مرد بارانی بارانی

مطالب تصاویر 113
91/07/14 09:17

امشب دلم گرفته   ای آسمان زیبا امشب دلم گرفته از...

امشب دلم گرفته

  ای آسمان زیبا امشب دلم گرفته
از های و هوی دنیا امشب دلم گرفته

یک سینه غرق مستی دارد هوای باران

از این خراب رسوا امشب دلم گرفته

امشب خیال دارم تا صبح گریه کردن

شرمنده‌ام خدایا امشب دلم گرفته

خون دل شکسته بر دیدگان تشنه

باید شود هویدا امشب دلم گرفته

ساقی عجب صفایی دارد پیاله تو

پر کن به جان مولا امشب دلم گرفته

گفتی خیال بس کن فرمایشت متین است فردا به چشم اما امشب دلم گرفته

99
کامنت بنویسید...

تبلیغات

آخرین مطالب مرد بارانی بارانی