مرد   بارانی بارانی , davaredavari

مرد بارانی بارانی

 ‏فکر کنم راهکارشون برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری، فروش بیکارا به کشورهای همسایه به عنوان برده باشهt
مرد   بارانی بارانی , davaredavari

مرد بارانی بارانی

مطالب تصاویر 113

97/02/17 09:48

‍ #پرویز_پرستویی با انتشار متن زیر در اینستاگرامش...

‍ #پرویز_پرستویی با انتشار متن زیر در اینستاگرامش نوشت:

خدمتی كه #تلگرام در
فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آگاهی مردم کرد

۱- جوک سازی و اهانت به اقوام مختلف ایرانی اعم از ترک و کرد و گیلکی و غیره به حداقل رسید زیرا مردم سرگرمی بهتری پیدا کردند.

۲- فرهنگ حمایت از حیوانات گسترش یافت و حیوان آزاری در حد چشمگیری كاهش یافت
۳- دوربین جای اسلحه رو گرفت
شکار و شکارچی جای خود رو به شکار و عکاس دادند...
۴- شایسته سالاری جای ژن سالاری رو گرفت و افتخار آقازادگی به چالش كشیده شد

۵- دزدها شناخته، معرفی و رسوا شدند

۶-دست ریاكاران رو شد

۷- افرادی كه حرفی برای گفتن داشتن
ولی تریبون و میكروفن نداشتن حرفشون و به گوش مردم رسوندن...

۸-مردم شهامت پیدا كردن كه اعتراض کنند و بصورت مسالمت آمیز حرفشون و بزنند

۹- فرهنگ نظافت شهر و طبیعت بهتر شد

۱۰- صدای مردم به گوش مسولین رسید
حالا اگه بعضیا نشنیدن نخواستن بشنوند
قصور از تلگرام نبود

۱۱- دوستان و اقوام و خویشان از تمام نقاط دنیا در یك نقطه به خوش و بش و گفتگو نشستند

۱۲- آمار بیكارهای تحصیل كرده
و بیست سی شغله های كم سواد به اطلاع مردم رسید...
۱۳- کم و کیف تقسیم بودجه مملكت و سهم هر كس از انقلاب برای مردم روشن شد...
۱۴- پست های تصویری و ارسال مراسلات با حد اكثر سرعت و حداقل هزینه انجام شد

۱۵- خرافات به چالش کشیده شد

۱۶- به کمک اسنادی که مردم رو کردن دروغگوها مچشون باز شد.

۱۷-میزان سواد واقعی برخی نمایندگان و خلوص مدارک تحصیلی بعضی مسئولین برای مردم مشخص شد.
99
کامنت بنویسید...