دریا     , daryaye_bikaran

دریا

 دنیای ثانیه هایم پر شده  از خشم!  بغض!  اشک!  غم!     غمی که دیر آمد!    غمی که ماند!     غمی که نرفت!
دریا     , daryaye_bikaran

دریا

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت