مجید بایرامی , bayrami1341

مجید بایرامی

 آدمها به اندازه کمبود هایشان زجرت می دهند.....
مجید بایرامی , bayrami1341

مجید بایرامی

مطالب

92/04/12 18:03

بازی فکری خواب های حمید(1) چند وقتی است حمید(پسرم)...

بازی فکری خواب های حمید(1)
چند وقتی است حمید(پسرم) در خواب با حوادثی روبرو می شود كه زمینه ساز چهار بازی فكری شده است .
در بازی اول حمید مسئول یافتن دو تن ازدوستانش شده است . آن ها به اتفاق حمید ، اعضای گروه موزیك  هستند .
هر شب این خواب به سراغ او می آید ولی او موفق به حل معمای ناپدید شدن این افراد نمی شود و همین امر باعث شده است تا تمام روز در فكر آن ها باشد امشب نوبت شما است تا به او كمك كنید تا پرده از راز این معما بردارد. 
برای دریافت فایلاینجا را کلیک کنید

99
    کامنت بنویسید...