, asadibahar

BahaR joOJoO

 اگر تمام راه های دنیا را اشتباه رفته باشم....آغوشت را درست آمده ام
  , asadibahar

BahaR joOJoO

مطالب تصاویر 10

90/07/21 22:48

jomalate bahal 1 اغلب در بیان جمله "من تو را دوست...

jomalate bahal 1
اغلب در بیان جمله "من تو را دوست دارم" بر "منی" کلان و "تویی" خرد تاکید داریم.  نوابغ خوش اقبال ترین انسانها هستند چرا که آنچه از آنان انتظار انجامش می رود همان کاری است که شیفته انجام آنند.  باید در جهت ترسمان سفر کنیم.  کسانی که به آنها عشق می ورزیم از بیشترین قدرت برای آذردن ما برخوردارند مزیت یک حافظه بد در آنست که می توان چندین بار از یک چیز خوب برای نخستین بار لذت برد. لطیفه، طنزی است که به مناسبت مرگ یک احساس گفته می شود.  آدم تنها خیلی زود دستش را در دست هر آنکه با او روبرو شود می گذارد.  وقتی کسی شروع به سخن گفتن از خویش می کند، بندرت در شیوایی کلام ناکام می ماند و در آن اغلب به اوج تعالی می رسد.  هیچ کس را دشمن مخوان; اما هرگز به بیگانه ای نیز عشق مورز.  احترام، همان عشق است در تنپوشی ساده. لحظه نتیجه گیری همان جایی است که از فکر کردن خسته می شوید. کار بسیار ظریفی است که انسانی را ببخشیم، بی آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پایین بیاوریم. پیوند دوستی در همه حال وفادار و پایدار است، مگر هنگامی که پای مقام و روابط عاشقانه به میان می آید. در داوری در مورد دیگران، عامه مردم بی آنکه مزدی دریافت کنند اضافه کاری می کنند هیچ چیز نفرت انگیزتر از احترامی نیست که بنیان آن بر ترس استوار باشد. آدم بی گناه کسی است که برای هیچ چیز توضیحی نمی دهد. هیچ چیز به آن خوبی یا بدی که به نظر می آید نیست. آنچه به دنیا می آید تا اسباب نگرانی و آشفتگی هیچ باشد، نه سزاوار احترام است و نه در خور شکیبایی. مردم درهای خانه اشان را به روی خورشید در حال غروب می بندند. حافظه همان چیزی است که خاطرات را با آن به فراموشی می سپارید. آن هنگام که همگان در اشتباهند همان زمانی است که همگی درست می گویند.     زنها دو وقت گریه می کنن : ?- وقتی فریب می خورن ! ?- وقتی می خوان فریب بدن   زندگی همچون بادکنی است در دستان کودکی، که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتنش را از بین می برد.     کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگی ام نقاشی روی دیوار بود، ای کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم ، ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم           بی وفا دیگه دوستم نداری . . . خیلی خب ، قلادتو باز می كنم بری   عشق مرگ نیست زندگی است. سخت نیست عین سادگی است. عشق عاشقانه های باد وگندم است . اولین پناهگاه کودکی آخرین پناهگاه آدم است. زندگی زیباست حتی اگر کور باشی ؟ خوش آهنگ است حتی اگر کر باشی مسحور کننده است حتی اگر فلج باشی؟ اما بی ارزش است اگرثانیه ای عاشق نباشی اگر می دانستی دل ترک خورده ی من با یاد چشمان بارانی ات شکسته تر می شود هیچ گاه به من پشت نمی کردی اگر می بینی کسی به روی تو لبخند نمی زند علت را در لبان فرو بسته خودت جستجو کن.     ویكتور هوگو می گه هرگز به كسی كه دوستش داری نگو دوستت دارم ... ویكتور هوگو غلط كرده دوست دارم دوست دارم دوست دارم   نه دل در دست محبوبی گرفتار، نه سردرکوچه باغی برسردار، از این بیهوده گردیدن چه حاصل ؟؟ پیاده می شوم، دنیا نگهدار       چقدر حقیرند مردمانی که نه جرأت دوست داشتن دارند ، نه اراده‌ی دوست نداشتن ، نه لیاقت دوست داشته شدن و نه متانت دوست داشته نشدن، با این حال مدام شعر عاشقانه می‌خوانند   بی تو بودن کار من نیست، تا دلت نرفته برگرد...         من در این کلبه خوشم تو در ان اوج که هستی خوش باش من به عشق تو خوشم تو به عشق هر که هستی خوش باش.         نظامی ترین جمله عاشقانه: توی اردو گاه قلبتء منم یه اسیر جنگیء تو منو شکنجه میدیءتوی این قلعه ی سنگی     ای كه از درد دلم با خبری / قرص دل درد مرا كی می خری؟          روزگاری مردم دنیا دلشان درد نداشت. هر كسی غصه اینكه چه می كرد نداشت. چشم سادگی از لطف زمین می جوشید. خودما نیم زمین این همه نا مرد نداشت       آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهی شد که امروز بدان فکر می کنی        شما هم نسبت به خداوند دینی دارید    آن چه به پروردگار مدیونیم , دوست داشتن دیگران است دل تاری است كه وقتی بشكند بهتر می نوازد ملت عشق از همه دینها جداست * عاشقان را مذهب و ملت خداست نامی نداشت. نامش تنها انسان بود؛و تنها دارایی اش تنهایی اش آن چه به پروردگار مدیونیم , دوست داشتن دیگران است     کلاس عشق ما دفتر ندارد شراب عاشقی ساغر ندارد بدو گفتم که مجنون تو هستم هنوز آن بی وفا باور ندارد   كوچیك كه بودیم تنها كفشامون رو اشتباه می پوشیدیم ، اما حالا چی؟ حالا كه بزرگ شدیم تنها كار درستمون پوشیدن كفشامونه !!!   ماه به من گفت،اگر دوستت به تو پیامی نمی دهد چرا ترکش نمی کنی؟ به ماه نگاهی کردم و گفتم آیا آسمان تو را ترک می کند زمانی که نمی درخشی؟  
99
کامنت بنویسید...