کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
سربازکوروش  , amin_usf

سربازکوروش

 خودخواه ترین آدمیان کسانی هستند که چشمشان را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند .   ارد بزرگ
سربازکوروش  , amin_usf

سربازکوروش

مطالبدوستان 3225
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت