علی شاکری , alisha1347

علی شاکری

علی شاکری , alisha1347

علی شاکری

مطالب تصاویر 3

96/05/18 00:36

شادی غیر مشروط

اگر به خاطر شاد بودن دنبال علت بگردیم مطمئنا" دلایل غم خیلی بیشتر از دلایل شادی خواهد بود .
99
کامنت بنویسید...