علی شاکری , alisha1347

علی شاکری

علی شاکری , alisha1347

علی شاکری

مطالب تصاویر 3

96/04/28 00:16

مثنوی و طول عمروتندرستی

حکیمان و دانشمندان قدیم به حقایق آفرینش آگاه تر بودند چون ازآشفتگی ها وتجملات ودنیاپرستی ها آسوده تر بودند .

ادامه مطلبم از لینک...
99
    کامنت بنویسید...