کلوب به حیات خود ادامه می‌دهد! بخوانید ...
علی  , ali_shahani

علی

 حیف نگاشتن یک کلمه بدرد بخور در این سایت.. به زودی تمام اطلاعات نوشته شده در این پروفایل و خود پروفایل را حذف میکنم. Deactivated
علی  , ali_shahani

علی

مطالبدوستان 375
94/05/9 03:32

دژاوو چیست؟


قضیه دژاوو یا دجاوو نیز از دیگر مسائلی است که باعث میشود بسیاری از مردم معتقد به وجود روح شوند.
این مسئله وقتی رخ میدهد که انسان برای نخستین بار با صحنه ای مواجه میشود و گمان میکند که از قبل آن صحنه را دیده است و با آن آشنایی دارد. کلمه دژاوو در زبان فرانسوی به معنی «از پیش دیده شده» است و توسط امیل بویراک (1851-1917) به این حالت اختصاص داده شده است و بعنوان یک اصطلاح علمی برای آن در آمده است. همچون بسیاری از سایر باورهای دینی و فراطبیعی که انسانها دارند اعتقاد به روح به دلیل تجربه دژاوو نیز ریشه در نادانی افراد از طبیعت، و در این مورد بخصوص در مورد طبیعت مغز خودشان دارد. پدیده دژاوو هیچ ارتباطی با روح و مسائل رویایی دیگر ندارد، هرچند اسلامگرایان و بسیاری از سایر دین خویان تا آنجا که میتوانسته اند از این نادانی مشتریان خود استفاده کرده اند و خرافات خود را به مردم قبولانده اند.
بسیاری از خرافه گرایان معتقد به تناسخ روح دژاوو را در ارتباط مستقیم با زندگی پیشین انسانها میدانند، اما توضیحی که یک خردگرا در مورد پدیده دژاوو دارد میتواند یکی از سه حالت زیر باشد.
در بسیاری از موارد انسان گمان میکند که این اولین باری است با چنین صحنه ای روبرو میشود، این درحالی است که وی قبلا نیز در همان موقعیت قرار گرفته است و با همان صحنه روبرو شده است اما در بار اول توجه کافی به محیط نکرده است یا اینکه به هر دلیل دیگری اطلاعات مربوط به آن موقعیت در حافظه او تضعیف شده باشد. مثلا اگر شخصی 50 سال سن داشته باشد و چندین کتاب خوانده باشد اصلا عجیب نیست که در موقع خواندن یک کتاب که جدیداً خریداری کرده است با خود بگوید «آیا من این کتاب را قبلاً نخوانده ام؟». بنابر این در بسیاری از موارد این احساس به ما دست میدهد زیرا واقعاً قبلا این اتفاق افتاده است اما در حافظه ما کمرنگ شده است یا ما آنرا بطور کامل به یاد نمی آوریم. پدیده دژاوو البته کاملا متفاوت با فراموشی یا گیجی است، احساسی که در این مواقع به انسان دست میدهد احساس گیجی نیست، بلکه احساس تعجب و شگفتی است.

در برخی از موارد ممکن است انسان توصیف های شفافی از آن صحنه را از قبل از دیگران شنیده باشد یا خودش در مورد آن صحنه و موقعیت تفکر کرده باشد و در تخیلات خود آن موقعیت را تصور کرده باشد و حدس زده باشد و بنابر این وقتی با آن صحنه روبرو میشود احساس آشنایی با آن صحنه بکند.
توضیح علمی پدیده دژاوو در ارتباط مستقیم با فرایند حافظه انسان است. در مغز قسمتهای مختلفی وجود دارند که هرکدام با گذشته، حال و آینده سر و کار دارند. بطور کلی قسمتهای فوقانی مغز با آینده، قسمتهای نزدیک به گیجگاه با گذشته و قسمتهای زیرین با حال سر و کار دارند. در شرایط عادی قسمتهای فوقانی وقتی فعال میشوند که انسان به فکر آینده است و در مورد رفتارهایی که از خود نشان خواهد داد فکر میکند و قسمتهای نزدیک به گیجگاه زمانی فعال میشوند که انسان به خاطرات گذشته خود می اندیشد. در ساختار مغز انسان بادامه (Amygdala) است که مسئولیت هشیاری ما را در زمان حال را بر عهده دارد. بادامه همچنین به احساسات ما از اطراف تون و رنگ میبخشد. وقتی شما یک خودرو را میبینید که به سرعت به سمت شما می آید به سرعت عکس العمل از خود نشان میدهید و خود را به طرف پیاده رو پرتاب میکنید، این عکس العمل همان کاری است که بادامه در مغز انسان آنرا هدایت میکند. بادامه همچنین باعث تغییر سریع چهره انسان در عکس العمل به اتفاقاتی که اطرافش می افتد میشود. مثلا وقتی انسان ضربه ای را از محیط دریافت میکند، وقتی خبر مرگ کسی را میشنود و یا وقتی که ناگهان صدای بسیار بلندی را میشنود ناگهان چهره اش تغییر می یابد. این تغییر چهره سریع نیز فعالیت بادامه مغز انسان است.
این عکس العمل ها نیازمند پردازش بسیار سریع در مغز انسان است و این دقیقاً همان کاری است که بادامه مغز انسان در آن تخصص دارد. بادامه انسان همچنین به انسان احساس زندگی کردن در زمان حال را میدهد و در هر ثانیه 40 بار با توجه به اطلاعاتی که از محیط دریافت میشود حالت و احساسی جدید را به انسان القا میکند. این فعالیت بادامه در شرایط عادی آنقدر سریع است که معمولا توسط انسان احساس نمیشود و تنها با آزمایشهای دقیق میتوان آنرا تشخیص داد.
هیپوتالاموس عضو دیگری از مغز است که برای توضیح مختصری در مورد پدیده دژاوو باید به آن بپردازیم. هیپوتالاموس مسئولیت حافظه کوتاه مدت انسان را بر عهده دارد و این واقعیت از آنجا پیدا شده است که اختلالات هیپوتالاموسی معمولا موجب اختلالات شدید در حافظه کوتاه مدت انسان میشوند. هیپوتالاموس باعث میشود تا ما در زمان حال قرار بگیریم و احساس در زمان حال بودن به ما دست بدهد. افرادی وجود دارند که هیپوتالاموسشان صدمه دیده است و هرگز قادر نیستند چیزهایی را که بعد از صدمه دیدن مغزشان برایشان اتفاق افتاده است به یاد بیاورند.

بخش دیگر مغز که مسئولیت حافظه بلند مدت را برعهده دارد لایه پاراهیپوکمپال (Parahippocampal) نامیده میشود. این قسمت از مغز در واقع متشکل از سلولهای متعددی است که سطح مغز را و اطراف هیپوتالاموس را فرا گرفته اند و در ارتباط بسیار نزدیک با هیپوتالاموس هستند.
معمولا ارتباط این سه بخش مغز با یکدیگر بسیار سریع انجام میگیرد. ما اطلاعات را از محیط میگیریم و آنرا در حافظه کوتاه مدت خود نگه میداریم و بعد با حافظه بلند مدت خود مقایسه میکنیم و تصمیم گیری کرده عکس العملی نشان میدهیم. اما دژاوو وقتی پیش می آید که اطلاعات دریافت شده از محیط بجای پردازش شدن در بخشی از مغز که مسئول پردازش زمان حال است (بادامک) به دلایل خاصی در قسمتهای مربوط به حافظه کوتاه مدت یا بلند مدت (هیپوتالاموس یا لایه پاراهیپوکمپال) پردازش شوند. در این شرایط چیزهایی که از محیط توسط مغز دریافت میشوند برای انسان احساس «خاطره بودن» میدهند و در اینجا است که حالت دژاوو به انسان دست میدهد. باید توجه داشت که مغز انسان با تغییرات شیمیایی فعالیت میکند و در برخی از موارد تغییرات شیمیایی صحیحی انجام نمیگیرد و آنچه در زمان «حال» انجام میگیرد بگونه ای حس میشود که انگار در «گذشته» انجام گرفته است.

دژاوو را میتوان حتی بطور مصنوعی نیز ایجاد کرد. ویلدر پینفیلد (Wilder Penfield) در سال 1955 آزمایشی را انجام داد که در آن شوکهای الکتریکی ضعیفی را به قسمتهای مربوط به حافظه بلند مدت مغز (پاراهیپوکپال) وارد کرد و نتیجه آن شد که هشت درصد کسانیکه در آزمایش شرکت کردند خاطرات گذشته خود را در زمان حال تجربه کردند. یعنی برای مدتی که زیر آزمایش بودند گمان کردند که در گذشته زندگی میکنند.
در مقابل تجربه دژاوو تجربه دیگری نیز وجود دارد که جامیاس وو (هرگز ندیده) نام دارد. این حالت وقتی رخ میدهد که انسان وقتی با چیزی که بارها با آن سر و کار داشته است روبرو میشود احساس میکند که هرگز آنرا ندیده است و آنرا تجربه نکرده است، مثلا وقتی با دوست خود صحبت میکند فکر میکند که این شخص را هرگز نمی شناخته است و یا وقتی در اتاق خود نشسته است گمان میکند که هرگز این مکان را نمی شناسد. این تجربه نیز همچون پدیده دژاوو، یک انحراف یا خطای مغزی است و میتوان با توجه به اطلاعات موجود فعلی در مورد مغز آنرا توضیح داد. این انحراف تقریبا مانند گرفتن زبان انسان و یا حرکتهای عضلانی ناخواسته و ناگهانی در بدن است.
جامیاس وو به اندازه دژاوو رایج نیست اما برای گروهی از انسانها بویژه انسانهای مسن اتفاق می افتد. آمار نشان میدهد که تقریباً دو سوم انسانها حداقل یکبار تجربه دژاوو را داشته اند و یک سوم باقی آنرا تجربه نکرده اند.
99
25
6
5
مصی چالش گر , masy14
پنجشنبه 5 شهریور ، 10:25
عالی... کامل و دقیق مثل همیشه.
مرسی علی جان...
ادامه
محمد  , sosososo
جمعه 9 مرداد ، 18:32
واسه ما خلفا صدق نمیکنه . من تمام خوابام راسته
یه زمانی پرهام هم یه ویدئو در همین زمینه گذاشته بود .
ادامه
علی  , ali_shahani
جمعه 9 مرداد ، 18:31
لطفا این ویدیو رو دریافت و مشاهده فرمایید.
http://www.mediafire.com/download/ejqqsydgmp0ch7h/god32-khab+va+rooh.wmv
ادامه
طرلان محمدی , tarsim_e_tabaahi
جمعه 9 مرداد ، 16:15
رویای صادقه شامل این مواردی که گفته شد، نمی شد...در رویای صادقه طرف مدعی س خوابی رو میبینه که در آینده اتفاق میفته.ینی تطابق خواب و واقعیت بعد از خواب هس...بایستی فرق داشته باشه با عملکردهایی که در مورد مغز در بالا توضیح داده شده...
آنچه که من از دژاوو فهمیدم این گونه س که فرد با اتفاق یا مساله ای روبرو میشه که براش آشناس ولی نمیدونه کی و چطوری این آشنایی براش رخ داده...
ادامه
بی  تو  , mozhdeh_2398
جمعه 9 مرداد ، 06:34
رویای صادقه اختلال در عملکرد مغز !!
ادامه
فرشته  , fereshteh_behzadfar
جمعه 9 مرداد ، 03:37
عالیییییی
ادامه

تبلیغات

آخرین مطالب علی
زدودن خرافات وظیفه هر ایرانی طبق نظریه جدید علمی یکی از دانشمندان سایت کلوب /... بدون متن 93% of the mass in your body is stardust. عکسی از سلول سرطانی استخوان (osteosarcoma) رنگ آبی:... مقاومت در برابر انسولین و خطر ابتلاء به آلزایمر صورت فلکی هرکول(Hercules) ما اعتقاد داریم که احمق ها و کودن ها هم حق زندگی... هنگامی که از ملتی دلزده می شویم به تحسین ملتی دیگر... هیچ چطور میتواند بدون علت به چیزی تبدیل شود؟... خوش مشرب "به من خوب نمی سازد" این را کسی گفت تا گرایش... پرسش بزرگ این است : چرا آدمی مطالعه نمی‌کند؟... فرگشت و ژنتیك 115 برگ اندازه : 4.... ﭼﺮﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﺩﻭ ﭘﺎ ﺭﺍﻩ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ؟ خبرهای ضد و نقیض برخورد شهاب سنگ در ایران حیات در مجراهای داغ بستر دریا چگونه شکل می گیرد؟ اولین واکسن مالاریا در جهان (ساخته شده توسط شرکت... آیا اعراب پیش از اسلام دختران خود را «زنده به گور» می کردند؟ دژاوو چیست؟ این موفقیت محصول مستقیم دعاى خیر خانواده فرد معلول... ماده ای که حتی در مرکز زمین ذوب نمی شود مردم زیر بار نبوغ خم می شوند، دشمنش می دارند، می... "Believe you can and you are halfway there.... بدون متن نقاط کوانتومی در نورپراکنی فوق سریع رکورد زدند قبل از خواب چند ساعت با موبایل و شبکه های اجتماعی... بدون متن بدون متن آیا “آپوفیس” به زمین برخورد خواهد کرد؟ "کشف دندان انسانی ۵۶۰ هزار ساله در جنوب فرانسه" در...