فرد ملکیان , 5100004533

فرد ملکیان

 هلاک ما به بیابان عشق خواهد شد
فرد ملکیان , 5100004533

فرد ملکیان

مطالب تصاویر 47دوستان 51

90/04/15 02:24

دانلود اهنگهای نعمت الله اغاسی دانلود کنین و شاد...

دانلود اهنگهای نعمت الله اغاسی
دانلود کنین و شاد باشید ایشالاروح نعمت هم شاد باشه دور از یارانم
گلی جون
ای نازنینم
تو سفر کردی به سلامت امشب اشکم زده جونه بنشین دلبر شیرین
آمنه
هر شب با یادت محزون و تنها
رسوای یار
با ما زمونه نا مهربونه
سهیلا
دختر قشنگ شهر ما

   مطرب پیر  سنگ تراش
 اومدم باز اومدم 
 علی گویم علی جویم شوق وصال اون روزی که رفتی ز پیشمهم وطن(ایران)
گل کاشتی
رسم زمونه مریم مگه میشه فال
ترانه نا مهربون ترانه مهر و وفا ترانه شراره غم ترانه نمیدونم ترانه انتظار ترانه قطره اشک دستم نمک نداره ترانه عاشق ترانه به به دختر دایی اجرای قدیمی ترانه ختنه سوران   این البوم هم ترانه های زیبایی دارد .     ۱- اخماتو وا کن ................ لینک دانلود  ۲- بت پرست ۳- دنیا .................. لینک دانلود  ۴- جومه نارنجی ............. لینک دانلود  ۵- کاشکی ۶- خواهی یا نخواهی ............ لینک دانلود  ۷- لب کارون ۸- مهر و وفا ۹- نفتی نفتی ............... لینک دانلود  ۱۰- اومده ................. لینک دانلود  ۱۱- پرستو ................. لینک دانلود  ۱۲- سر پل دزفول ۲ ........... لینک دانلود  ۱۳- عاشق .................. لینک دانلود  البوم قهر و ناز :   این البوم شاید اخرین البوم اغاسی قبل از انقلاب باشد که در سال ۵۷ اجرا شده است .   ۱- قهر و ناز .................. لینک دانلود  ۲- شب چراغ .............. لینک دانلود  ۳- حوری  ................ لینک دانلود  ۴- قشنگه .................. لینک دانلود  ۵- دلگیر  .................. لینک دانلود  ۶- اشتی ۷- قول و قرار ۸- رسوا .................. لینک دانلود  ۹- روز جمعه ............... لینک دانلود  ۱۰- بیا بالا ................... لینک دانلود  ۱۱- سیاها ................. لینک دانلود  البوم لب کارون ( شب کارون ) :   البوم لب کارون ترانه های ماندگار زیادی داره و واقعا تکرار نشدنیست .   ۱- بت پرست ۲- دختر ابادانی ............... لینک دانلود ۳- دختر بلا .................... لینک دانلود  ۴- قلب بی ارام ................. لینک دانلود  ۵- قالیچه حضرت سلیمان ۶- جومه نارنجی ............... لینک دانلود  ۷- جدایی ۸- لب کارون ( شب کارون ) ۹- لیلی .................... لینک دانلود  ۱۰- مرو با دیگری ۱۱- میخانا میخانا ( عربی ) .......لینک دانلود  ۱۲- نا مهربون   البوم سودابه :   این البوم ترانه های نایاب زیادی دارد و خیلی زیباست .   ۱- شیر علی مردان ( لری ) ......... لینک دانلود  ۲- عروسی ( لری ) ................ لینک دانلود  ۳- حاجی فیروز ................. لینک دانلود  ۴- حمومک ................... لینک دانلود  ۵- خدا رو خوش نمیاد ۶- میخونه چی ............... لینک دانلود  ۷- سر پل دزفول ۱ ............ لینک دانلود  ۸- سر پل دزفول ۲ ......... لینک دانلود  ۹- سیاه نمکی  ............ لینک دانلود  ۱۰- سودابه ............. لینک دانلود  ۱۱- نامه .............. لینک دانلود  ۱۲- اخرین نگاه ........ لینک دانلود البوم ننه نعمت :   این البوم در اواسط دهه ۵۰ اجرا شده است .   ۱- الهوار ۲- اوازه خوان  .............. لینک دانلود   ۳- چوپانی .................. لینک دانلود  ۴- دل ازاد ۵-غم.............. لینک دانلود  ۶- خطا ۷- خوشگله ................. لینک دانلود  ۸- ننه نعمت .................. لینک دانلود   ۹- نشکن نشکن ۱۰- رقصمو نگاه کن ........... لینک دانلود  ۱۱- ستاره ۱۲- سفر .................... لینک دانلود + البوم خیلی هم ممنون :   این البوم جزء کارهای زیبای مرحوم اغاسی هست که در اوایل دهه ۵۰ اجرا شده است .   ۱- دلم تنگه ............. لینک دانلود  ۲- دختر همسایه .............. لینک دانلود   ۳- گلبهار ...................... لینک دانلود  ۴- گلنسا............ لینک دانلود  ۵- گوش به زنگ ۶- حمومک .............. لینک دانلود ۷- خیلی هم ممنون ...........  لینک دانلود  ۸- خدا رو خوش نمیاد............. لینک دانلود  ۹- مبارکه ................. لینک دانلود ۱۰- نگاش اتشه ۱۱- شب که میشه ............ لینک دانلود  ۱۲- ترکی ........................ لینک دانلود  البوم امنه :   این البوم در اوایل دهه ۵۰ اجرا شده است .   ۱- امنه ۲- اسمون .................... لینک دانلود   ۳- با تو قهرم ................ لینک دانلود  ۴- چه گلی کاشتی ۵- دور از یاران ........... لینک دانلود  ۶- گلی جون ۷- هر شب با یادت ۸- خوشگله ..................... لینک دانلود  ۹- مکن ناز ..................... لینک دانلود  ۱۰- رسوای یار ۱۱- سهیلو ۱۲- زیبای بندر البوم کنسرت بعد از انقلاب با رقص  نادیا :   ۱- لب کارون ۲- نامهربون ۳- الهی امشب صبح نشه ۴- لیلی ۵- دختر ابادانی ۶- با تو قهرم ۷- بت پرست ۸- عروسی ( لری ) ۹- روز جمعه ۱۰- سیاها ۱۱- ایوالله ۱۲- اگه دوستم داری............ لینک دانلود  ۱۳- مکن ناز ۱۴- گوش به زنگ ۱۵- زینو ................ لینک دانلود  ۱۶- عاشق ۱۷- منصوره ۱۸- قالیچه حضرت سلیمان ۱۹- شب میگون.............  لینک دانلود  ۲۰- جومه نارنجی ۲۱- دختر دایی   کنسرت اغاسی :   این البوم  کنسرت نیست در واقع تلفیقی از چند البوم گوناگون است و در ضمن قدیمیست .   ۱- اوازه خون شهر  .......... لینک دانلود  ۲- امنه   ....................... لینک دانلود   ۳- چه گلی کاشتی ۴- زیبای بندر ۵- اومده ................. لینک دانلود  ۶-  الهوار ۷- رقصمو نگاه کن ...... لینک دانلود  ۸- سفر ................. لینک دانلود  ۹- قالیچه حضرت سلیمان ۱۰- نفتی نفتی ........... لینک دانلود  ۱۱- خوشگله  ................ لینک دانلود  ۱۲- گلنساء .............. لینک دانلود  ۱۳- دختر دایی ............ لینک دانلود نره ۱۴-  جشن تولد ............. لینک دانلود  ۱۵- گلی جون ۱۶- سهیلو کنسرت قدیمی :   این کنسرت یکی از کنسرتهای قدیمی اغاسی است که ادغامی از کنسرت قدیمی و  کنسرت بزم هنرمندان قبل از انقلاب است .   ۱- امنه  ( کنسرت قدیمی ) ۲- اشتی ( کنسرت قدیمی ) ۳- عزیز خوب دلم( کنسرت بزم هنرمندان )لینک دانلود  ۴- با تو قهرم  ( کنسرت قدیمی ) .. لینک دانلود  ۵- بت پرست  ( کنسرت قدیمی ) ۶- چه گلی کاشتی ( کنسرت قدیمی ) .... لینک دانلود  ۷- انتظار ( کنسرت قدیمی ) ............ لینک دانلود   ۸- گلپونه  ( کنسرت قدیمی ) ۹- لب کارون  ( کنسرت قدیمی ) ۱۰- لب کارون ( کنسرت بزم هنرمندان ) ...................... لینک دانلود  ۱۱- سر نوشت ( کنسرت بزم هنرمندان ) .................... لینک دانلود  ۱۲- مکن ناز  ( کنسرت قدیمی ) ........................ لینک دانلود  کنسرت :   این کنسرت یکی از اجراهای  بعد از انقلاب اغاسی است .   ۱- گوش به زنگ ۲- انتظار ۳- مرو با دیگری ۴- شیلا ۵- لیلی ۶- لب کارون ۷- گلپونه ۸- خواستگار ۹- الهی امشب صبح نشه   کنسرت ۱ : این البوم مربوط به یکی از کنسرتهای دهه ۱۳۷۰ است که در خارج از کشور اجرا شده .   ۱- امنه ( ای ننه ) ۲- با تو قهرم ۳- بت پرست ۴- دختر ابادانی ۵- الهی امشب صبح نشه ۶- گوش به زنگ ۷- لب کارون ۸- لیلی ۹- نا مهربون ۱۰- روز جمعه ۱۱- یکی یکدونه   کنسرت ۲ : این البوم  یکی از کنسرتهای بعد از انقلاب اغاسی است که در دهه ۷۰ اجرا شده .   ۱- عربی  ...................... لینک دانلود  ۲- دختر دایی ۳- دختر همسایه ۴- قالیچه حضرت سلیمان ۵- گوش به زنگ ۶- جومه نارنجی ۷- خواستگار ۸- لب کارون ۹- مکن ناز ۱۰- مرو با دیگری ۱۱- شیلا ۱۲- سیاه زنگی ................. لینک دانلود  البوم مطرب پیر : این البوم اخرین البوم این خواننده عزیز است در چند ترانه ان به شرح حال زندگی اش  می پردازد .   ۱- مطرب پیر ۲- سنگتراش ..................... لینک دانلود ۳- اومدم باز اومدم ۴- علی گویم  علی جویم ۵- شوق وصال ۶- یادته البوم گل کاشتی :   این البوم هم بعد از انقلاب خوانده شده .   ۱- گل کاشتی ۲- مریم ۳- زمونه ۴- فال ۵- مگه میشه ۶- ایران البوم نیاز : این البوم هم یکی از کارهای زیبای اغاسی هست که بعد از انقلاب خوانده شده .   ۱- ای یار جونی ۲- مریم.....................  لینک دانلود   البوم اغاسی ۵ : این البوم یکی از البوم هایی هست که گلچینی از ترانه های زیبا و بیاد ماندنی و واقعا نایاب دارد ۳- سر پل دزفول.............. لینک دانلود  ۴- افسان........................... لینک دانلود  ۵- دختر بلا .................... لینک دانلود  ۶- جومه نارنجی ....................... لینک دانلود  ۷- قلب بی ارام ................... لینک دانلود ۸- شراره غم .................... موجود نیست   ۹- نامه  .......................... لینک دانلود ۱۰- اخرین نگاه ................. لینک دانلود البوم اغاسی ۴ این البوم گلچینی از چند البوم این خواننده عزیز هست که ترانه های خوبی داره و بعضی از ترانه ها نیز نایاب هستند .   ۱- سودابه ................ لینک دانلود ۲- حاجی فیروز .................... لینک دانلود ۳- ننه نعمت  ....................لینک دانلود ۶- غم  ........................... لینک دانلود ۷- با تو قهرم ...................... لینک دانلود ۸- میخونه چی ........................... لینک دانلود ۱۰- خدا رو خوش نمیاد .................... لینک دانلود ۱۱- خیلی هم ممنون  ..................... لینک دانلود  ۱۲- اخماتو واکن  ............................. لینک دانلود  
99
کامنت بنویسید...
محمد حامدی , ashan12345
سه شنبه 31 تیر ، 19:36
چطور ؟؟؟
ادامه
ال کاپو , mohsenrafiee521
یکشنبه 24 فروردین ، 01:14
چطوری داونلود کنم
ادامه
نیلوفر شمس , nil75
جمعه 18 بهمن ، 13:36
سلام الان چجوری این دانلودکنم
ادامه
امید عباسی , omid2438
دوشنبه 24 مهر ، 03:38
سلام من هم دنبال آهنگ غروب پاییزه هستم لطفا لینکشو بزارین
ادامه
نگار زمانی , negar_zamani
یکشنبه 2 مهر ، 13:14
سلام. خیلی ممنونم. اما متاسفانه من آهنگ غروب پاییزخ ر. بین این آهنگ ها ندیدم.
ادامه