سروناز از كلوبم , 1363arak

سروناز از كلوبم

 سلام بنا به دلایلی هر کس فقط جنسیت تعیین کرده و عکسی نگذاشته از خودش حذف میشه از ادد لیستم ناراحت نشید
سروناز از كلوبم , 1363arak

سروناز از كلوبم

مطالبدوستان 986

96/11/26 09:49

سلام دوست من تولدت مبارك دنیا را برایت با شادترین...

نوشته محمد برای سروناز
سلام دوست من
تولدت مبارك
دنیا را برایت با شادترین لحظات ، سلامتی و کامیابی آرزومندم
99
2
1
سروناز از كلوبم , 1363arak
جمعه 27 بهمن ، 14:45
ممنونم
ادامه