وحید حمیدی , 1356vahab

وحید حمیدی

 " اگر ای دوست تحمل بنمایی، همچو خاری که شود همدم گل، با تو تا مرز شکفتن،با تو تا سبز شدن،آنطرف تر حتی،با تو تا زرد شدن می مانم. "
وحید حمیدی , 1356vahab

وحید حمیدی

مطالب

91/02/24 10:16

نفت چون بوش در جهان پیچید انگلیس آمد و گلش را چید...


نفت چون بوش در جهان پیچید
انگلیس آمد و گلش را چید

انگلیس آمد و گرفت خراج
پس بنا کرد باب استخراج

نفت را هی تلمبه می‌کردند
پول‌ها را قلمبه می‌کردند

نرخ بالاست یا که پایین است
پولِ یامفتِ نفت شیرین است

پول‌ها در حساب‌ها جاری
امرا گرد و توپ و پرواری

عَلَم ساختن به پا کردند
نم‌نمک برج‌ها هوا کردند

برج و بازار و قصر و کاخ و هتل
به چهل شکل و در دویست مدل

مردِ لاجان‌تر از نیِ قلیان
گشت فربه چنانکه بوغلتان

آن‌چنان آدمِ مقعر و زار
گشت کم‌کم محدب و پروار
*
99
    کامنت بنویسید...