مشخصات سوال

رضا پناه , sdzah6771
28 آذر 88 - 09:50
پوپولیست چیست؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
بهرام محمدی , ki6_mi6
88/9/29 (12:30)
سلام.
پوپولیسم رو در فارسی به عوام گرایی یا عوام فریبی معنی كردند. یعنی گفتن حرف ها و شعارها و انجام دادن كارهایی كه در بین خواص و نخبگان جامعه هیچ نوع محبوبیتی نداره (و غالبا به ضرر كشوره) ولی باعث جذب قشر عوام و كم تر تحصیل كرده ی جامعه میشه! پوپولیست به افراد یا كسانی گقته میشه كه به پوپولیسم اعتقاد دارند. (البته این اعقتاد میتونه آگاهانه یا ناآگاهانه باشه. خیلی ها این اعتقاد رو ابراز نمیكنن!)
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.