مشخصات سوال

دلنیا زرین , delniazarin
30 آبان 88 - 09:51
علامت های بارداری در روزهای اول چیست؟
اطلاعات بیشتر : منظورم قبل از انجام تست حاملگی شایع ترین علامت چیست؟
با تشکر- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
پیام - , payam_pic
88/9/1 (16:46)
سردرد های ناگهانی اما کوتاه حالت تهوع و سرگجه بی حوصله گی و...... در ضمن علامت بسیار شفاف آن نامنظم بودن قادگی ودر بسیاری موارد قطع شدن قادگی
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.