مشخصات سوال

ا  , nathan_pacheco
26 آبان 88 - 10:12
فرق گام های ماژور و مینور در موسیقی چیست ؟
اطلاعات بیشتر : لطفا فرق های کلی گام های ماژور و مینور رو توضیح بدین .


- این سوال بسته شده است.
پاسخی ارسال نشده است.