مشخصات سوال

رویا محرابی , roya_feat
8 مهر 88 - 16:26
هیدرولیز چیست و در ان اب چه میشود


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
هومن  , dangeremad
88/7/9 (16:32)
هیدرولیز عمل عکس سنتز آبدهی است
در سنتز آبدهی مونومر ها با هم پیوند میخورند و پلیمر را تشکیل میدهند
ولی در هیدرولیز پلیمر تجزیه میشود و مونومر ها راتشکیل میدهد

در سنتز آبدهی آب تولید میشود ولی در هیدرولیز آب مصرف میشود
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    88/7/8 (21:10)
تو شیمی پیش كامل راجع به هیدرولیزها توضیح داده شده.

2.    88/7/9 (12:50)
هیدرولیز یا ابکافت : تجزیه مواد توسط اب رو میگن