مشخصات سوال

صنم  , antik_idol
4 مهر 88 - 11:46
ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی
اطلاعات بیشتر : آیا دانشگاه آزاد یا علمی کاربردی بدون کنکور در مقطع کاردانی به کارشناسی ثبت نام می کند؟
با شرط معدل
ممنون- این سوال بسته شده است.
پاسخی ارسال نشده است.