مشخصات سوال

هیرو  آرچر , mediaaa
21 شهریور 88 - 11:19
تعبیر خواب اسب چیه؟
اطلاعات بیشتر : چند تا اسب آروم و اهلی...فکر کنم قهوه ای بودن...
پیشونیه یکیشون رو هم نوازش می کردم- این سوال بسته شده است.

دیگر پاسخ ها

1.    88/6/22 (12:50)
دیدن اسب در خواب هوای نفس است و هرچه اسب سر کشتر هوای نفس بیشتر.و هر چه رامتر تسلط بر نفس اسانتر.

2.    88/6/23 (23:09)
هانی جون اگر کسی ببیند بر اسبی برهنه سوار است مصیبت ومعصیت و گناه او بیشتر خواهد بود ولی چنانچه ببیند اسب برهنه بود اما رام شد دلیل بزرگی و شرف اوست اگر ببیندبراسبی سوار است و اسب همچون پرنده بال دارد و میپرد شرف و بزرگی در دین و دنیا پیدا میکند و ممکن است به سفر برود (ازتعبیر خواب ابن سیرین)

3.    88/6/29 (08:11)
residan be jaygah v magham_albate age savar bar asb bashi ya asb dar farmane shoma bashad.khosh shansii