مشخصات سوال

رویا محرابی , roya_feat
16 شهریور 88 - 12:33
ایزومر چیست


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
هومن  , dangeremad
88/6/16 (16:00)
سلام
ایزومر یا همپار برای هیدرو کربن هایست که فرمول ساختاریشان فرق میکند و تفاوتشان در نقطه ی جوششان است.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    88/6/16 (15:30)
ایزومرها یا همپارها ترکیباتی هستند که فقط در یک ویژگی متفاوت باشند مثلا ایزومر ساختاری ترکیباتی هستند که فرمول مولکولی یکسان اما فرمول ساختاری متفاوت دارند
یا ایزومر نوری ترکیباتی هستند که ساختار یکسان دارند اما جهت چرخش نور در آنها متفات است