مشخصات سوال

بهناز مهربان , whsp
4 شهریور 88 - 15:28
تعبیر خواب:به دنیا آوردن پسر بچه رو برام تعبیر کنید


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

دیگر پاسخ ها

1.    88/6/4 (15:54)
ناراحتی و غم

2.    88/6/4 (23:22)
به مقام میرسی

3.    88/6/4 (23:47)
ابن سیرین میگوید اگر کسی در خواب دید پسری زاییده دختری خواهد زایید

4.    88/6/5 (00:16)
تعبیر دنیا اوردن بچه اینه که میگن آدم از گناهان پاک میشه

5.    88/6/5 (15:09)
داشتن فرزند موهبتی الهی به یقیین موهبتی از سوی حضرت حق شامل حال شما خواهد شد که به اندازه داشتن یه بچه شما رو خوشحال خواهد کرد واگر مجرد باشین امکان اینکه پدر بچه نصیب شما بشه زیاده.

6.    88/6/6 (00:24)
بچه نماد خوشبختی . سعادت هست و به هر خانه ای وارد ود با خود رحمت خداوند و خوشبختی وسعادت را با خود به همراه می آورد.
صد درصد تعبیر خواب شما هم خیر است انشا الله.

7.    88/6/6 (10:38)
1ـ دیدن موش در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . كارها وضعیت دلسرد كننده ای خواهد داشت .

2ـ كشتن موش در خواب ، نشانة پیروزی بر دشمنان است .

3ـ اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می كنند ، نشانة آن است كه تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .

4ـ اگر دختری خواب موش ببیند ، نشانة آن است كه دشمنانی پنهانی دارد كه به او نیرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود موش ببیند ، علامت آن است كه در اثر انجام دادن كاری رسوا خواهد شد .
8.    88/6/7 (03:04)
تشویش

9.    88/6/8 (03:44)
نظریه شخصی من(با کمال احترام به همه دوستان)
هر رویایی میتونه معنی متفاوتی داشته باشه و بهترین تعبیر کننده خود شخصه!!!
خواب ها نشونه(نماد) هستن برای گفتن چیزی به ما
منظورم اینه که هر فکری که راجع به پسر بچه یا به دنیا آوردن پسر بچه دارین همون رو خلق خواهید کرد(یعنی به دنیا میارینش)
دقیقا قبل این رویا نظرتون راجع به پسر بچه چی بوده؟؟

حالا خودتون میتونین بگین معنی خوابتون چی هست!
و همچنین خیلی از خواب های دیگه تون رو.

10.    88/6/13 (23:50)
غم و ناراحتی و اندوهگین
ابن سیرین - امام جعفر صادق - دانیال پیغمبر