مشخصات سوال

ali ba maram , ali_ali68
26 دی 86 - 16:05
قبض روح
اطلاعات بیشتر : هنگام قبض روح عزرائیل به چه شکل ظاهر می شود؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ از نظر تیم متخصصین طبقه
پاسخگوی  اخلاق و تربیت , p_akhlaghi
86/11/5 (12:24)
با عرض سلام؛ طبق احادیث، نحوة ظاهر شدن عزرائیل و كارگزاران او، به هنگام قبض روح به حسب ایمان و عمل صالحی كه افراد دارند، نیز افراد كافر و مشرك متفاوت است. هنگامی كه عزرائیل برای قبض روح مؤمنان مخلص می‌آید، با صورتی بسیار نورانی و زیبا و لباس‌های فاخر و قشنگ (در حالی كه در دستانش دسته گل دارد) وارد می‌شود، به طوری كه مؤمن تا آن زمان كسی را با آن شكل و قیافه ندیده، با سلام و درود بر آن فرد وارد می‌شود و او را دعوت به بهشت می‌كند. نحوة ظاهر شدن عزرائیل برای قبض روح ظالم و كافر: حضرت ابراهیم به عزرائیل گفت: آیا می‌توانی با صورتی كه كافر و ظالم را قبض روح می‌كنی، خود را به من نشان دهی؟! عزرائیل گفت: طاقت و تحمل آن شكل و قیافه را نداری! حضرت ابراهیم فرمود: طاقت آن را دارم! عزرائیل گفت: پس صورت خود را از من بر گردان و سپس مرا بببین. ابراهیم(ع) ناگهان دید مرد سیاه چهره‌ای با موهای راست شده و بوی متعفن و با لباس‌های بسیار كثیف و سیاه (به طوری كه از دهان و از دو سوراخ بینی او آتش و دود زبانه می‌كشد) در مقابل او ظاهر شد! در این هنگام ابراهیم(ع) بیهوش شد و افتاد و پس از مدتی به هوش آمد و فرمود: اگر ظالم و كافر در هنگام مرگ فقط صورت تو را به همین شكل ببیند و كیفر دیگری نبیند، در عذاب او كافی است! برای توضیح بیشتر به كتاب معادشناسی اثر سید محمدحسین حسینی تهرانی، ج 1، ص 236 تا 241 مراجعه نمایید.
  • .100%

بهترین پاسخ
علیرضا محمد زاده , reza_231_reza
86/11/5 (14:53)
سلام گرامی
عزرائیل و اعوان‌ او از فرشتگان‌ دیگر ماهیت‌های‌ مختلفه‌ ندارند تا هر وقت‌ بخواهند وجودشان‌ در قالب‌ یک‌ ماهیت‌ بوجود آید، بلکه‌ چون‌ از موجودات‌ ملکوتیه‌ و مجرده‌ هستند، بنابراین‌ عینا مانند آئینه‌ صاف‌ و روشن‌ بوده‌ و خودبین‌ و خودنما نیستند، بلکه‌ غیرنما هستند و در مقابل‌ روح‌ هر شخص‌ محتضری‌ واقع‌ شوند، عکس‌ کمالات‌ یا زشتیهای‌ او در آنها پیدا می‌شود.
لذا شخصی‌ که‌ در حال‌ جان‌ دادن‌ است‌، صورت‌ ملکوتیه‌ و صفات‌ و اخلاق‌ خود را چه‌ نیکو باشد و چه‌ ناپسندیده‌ باشد، در صورت‌ و جمال‌ آنها مشاهده‌ میکند و در واقع‌ حسن‌ و جمال‌، یا قبح‌ و زشتی‌ نفس‌ ناطقه‌ خود را در آنها می‌بیند.

به این ترتیب، چون‌ افراد طیب‌ از مؤمنین‌ در صفات‌ و کمالات‌ مختلف‌ هستند؛ در بعضی‌ حال‌ عبادت‌ غالب‌ است‌، در بعضی‌ جود و سخاوت‌، در بعضی‌ علم‌ و معرفت‌، در بعضی‌ ایثار و شجاعت‌، در بعضی‌ عطوفت‌ و مودت‌، و در بعضی‌ صلابت‌ و حمیت‌؛ لذا جمال‌ ملکوتی‌ آنان‌ مختلف‌ و به‌ اشکال‌ زیبای‌ متفاوت‌ است‌، و در برخی‌ که‌ محبت‌ خدا اشتداد دارد، صورت‌ ملکوتیه‌ بسیار جذاب‌ و دلرباست‌.
از همین‌ نقطه‌ نظر، تشکل‌ و تصور ملائکه قبض‌ ارواح‌ برای‌ آنها متفاوت‌، و در عین‌ آنکه‌ همه‌ زیبا هستند ولیکن‌ از نقطه‌ نظر کیفیت‌ و چگونگی‌ حسن‌ به‌ أشکال‌ و صورتهای‌ مختلفه‌ برای‌ آنها تجلی‌ دارند.

بر همین‌ قیاس،‌ افراد خبیث‌ از کافران‌ و منافقان‌، در صفات‌ و ملکات‌ متفاوتند. در بعضی‌ حال‌ انکار و جحود غالب‌ است‌، در بعضی‌ عناد و ستیزگی‌، در بعضی‌ بخل‌ و امساک‌، در بعضی‌ تحجر و خشونت‌، در بعضی‌ جمود و استکبار، و در بعضی‌ فرعونیت‌ و استبداد. لذا نفس‌ ملکوتی‌ آنان‌ نیز متفاوت‌ و به‌ أشکال‌ زشت‌ و نازیبای‌ متفاوت‌ است‌؛ و در بعضی‌ که‌ عناد و استکبار با خدا در آنها شدید است‌ صورت‌ ملکوتیه‌ بسیار زشت‌ و قبیح‌ و دلخراش‌ است‌.
از همین‌ جا تشکل‌ و تصور ملائکه قبض‌ ارواح‌ برای‌ آنها متفاوت‌ است‌، و در عین‌ آنکه‌ همه‌ زشت‌ و منکر هستند ولیکن‌ از نقطه ‌ نظر کیفیت‌ و چگونگی‌ قبح‌ و زشتی‌ به‌ أشکال‌ و صورتهای‌ مختلفه‌ بر آنها ظهور می‌کنند.

علت‌ تمام‌ این‌ اختلافات‌ آنستکه‌ ملک‌ الموت‌ و فرشتگان‌ زیردست‌ او همگی‌ از باطن‌ و ملکوت‌ انسان،‌ قبض‌ روح‌ او را می‌نمایند و لذا در هر کس‌ هر ملکه‌ و صفتی‌ بوده‌ باشد، در آنها متجلی‌ شده‌ و از آن‌ تجلی‌ به‌ حاسة‌ شخص‌ محتضر اثر گذارده‌ و از آئینه‌ منعکس‌، وجود خود آنها را مشاهده‌ میکند؛ و در حقیقت‌ خود را و ملکوت‌ خود را در آنها مشاهده‌ می‌نماید.

البته‌ این‌ صورت‌ ملکوتیه‌ در انسان‌ هست‌، در همین‌ دنیای‌ گذران‌ هم‌ در باطن‌ انسان‌ هست؛‌ لیکن‌ به واسطه‌ اعمال‌ نیکو یا اعمال‌ زشت‌، به واسطه‌ ایمان‌ یا کفر تغییر پیدا میکند و ممکن است‌ از صورتی‌ به صورت‌ دیگر مبدل‌ شود.
ولی‌ آنچه‌ تغییر و تبدیل‌ پیدا میکند در همین‌ دنیاست‌ که‌ خانه‌ عمل‌ است‌ نه‌ خانه‌ حساب‌. اما در حال‌ موت‌ دیگر قابل‌ تغییر نیست‌، و نتیجه‌ و خلاصه‌ رد و بدل‌ شدن‌ و تغییر و تبدیل‌ پیدا نمودن‌ این‌ صورتهای‌ ملکوتیه‌ در حال‌ زندگی‌ و حیات‌، همان‌ حصول‌ صورت‌ ملکوتیه‌ ثابته‌ و لایتغیر در حال‌ مرگ‌ است‌.

مولوی‌ در «مثنوی‌» خود این‌ حقیقت‌ را بیان‌ کرده‌ است‌:

مرگِ هر یک‌ ای‌ پسر، همرنگ‌ اوست‌ *** آینه صافی‌ یقین‌ همرنگ‌ روست‌
پیش‌ ترک‌ آئینه‌ را خوش‌ رنگی‌ است *** پیش‌ زنگی‌ آینه‌ هم‌ زنگی‌ است‌
ای‌ که‌ می‌ترسی‌ زمرگ‌ اندر فرار *** زخود ترسانی‌ ای‌ جان‌، هوشدار
زشت‌ روی‌ تست‌ نی‌ رخسار مرگ‌ *** جان‌ تو همچون‌ درخت‌ و مرگ‌، برگ‌
از تو رستست‌ ار نکویست‌ ار بد است‌ *** ناخوش‌ و خوش‌ هم‌ ضمیرت‌ از خود است‌

این‌ نکته‌ را باید دانست‌ که‌ ملائکه‌ موجودات‌ خاص هستند در مقابل‌ شیطان‌ و انسان‌ و حیوان‌ و سائر موجودات‌، و از ماهیت‌ خود به‌ ماهیت‌ دیگری‌ تبدیل‌ نمی‌شوند و هیچگاه‌ لباس‌ مادی‌ نمی‌پوشند.
در موقع‌ قبض‌ روح،‌ طیبین‌ اصلا احساس‌ جان‌ دادن‌ نمی‌کنند؛ بلکه‌ به‌ مجرد رؤیت‌ رخ‌ زیبای‌ عزرائیل‌ و سیمای‌ پرجذبه‌ و پرشکوه‌ او قالب‌ تهی‌ می‌کنند و ناگهان‌ خود را در بهشت‌ می‌بینند.

فرض‌ کنید شما در یک‌ ماشین‌ سوار هستید، این‌ ماشین‌ شما را از خیابانها عبور میدهد و در هر خیابان‌ مشاهده‌ یک‌ چیز ناملایمی‌ می‌نمائید، تا آنکه‌ ناگهان‌ دری‌ باز می‌شود و این‌ ماشین‌ داخل‌ می‌شود، می‌بینید عجب‌ باغی‌ است‌، عجب‌ مناظر دلفریب‌ دارد، عجب‌ مردم‌ مهربان‌ و انیس‌ دارد، عجب‌ غذاهای‌ گوارا و آب‌های‌ خنک‌ و زلال‌ دارد، عجب‌ صداها و نواهای‌ جان‌پرور و نغمه‌های‌ دلنشین‌ دارد!
و شما در ورود این‌ باغ‌ ابداً احساس‌ ناملایمتی‌ ننموده‌اید، بلکه‌ چه‌ بسا هنگام‌ ورود، انتقال‌ خود را ادراک‌ ننموده‌اید و با کمال‌ نرمی‌ و ملایمت‌ خود را در میان‌ باغ‌ یافته‌اید. اینست‌ کیفیت‌ قبض‌ روح‌ مردمان‌ مؤمن‌.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    86/10/26 (16:29)
بسته به اعمال مومن و اعمال کافر ظاهر میشن

ایشالله میبینیش نترس!

2.    86/10/26 (18:54)
میخوای چه شکلی باشه
همون شکلی هست که بوده واسه قبض روح کردن تو که تغیری نمیکنه

3.    86/10/26 (22:31)
به نام دوست
دوست عزیز در روایات اسلامی مرگ انسان های مؤمن وارسته از دنیا بسیار زیبا و شكوهمند ترسیم شده است و جان دادن آنها با دیدن فرشتگان نورانی همراه دانسته شده است. برخلاف انسان های مؤمن مرگ كافران با دیدن فرشتگان دهشتناك و سیاه چهره مقرون است و بسیار سخت و رنج آفرین است
(پاسخگوی احکام)

4.    86/10/27 (06:27)
هنگام قبض روح شما لازم نیست چیزی ببینی و نمیبینی ، شما فقط نفست دیگه بالا نمیاد و یه جوری مثل بیهوشی میری اون دنیا .. خدا بیامرزدتون

5.    86/10/28 (18:46)
عزرائیل اینقدر مقام داره که واسه ی هر کسی نمیاد! احتمالا واسه ی ما نوچه هاشو میفرسته که قبض روحمون کنن!!