مشخصات سوال

سهیل بنای قاسمی , tak_setareye_soheil
26 دی 86 - 10:38
کومونیست یعنی چی؟
اطلاعات بیشتر : به چه کسی میگن کومونیست؟
و به طور کلی یه کمنیست چیکار میکنه؟
و کار گروههای کومونیستی چی هست؟- این سوال بسته شده است.

دیگر پاسخ ها

1.    86/10/26 (12:17)
کومونیست به گروهی گفته میشود که به خدا و اصول خلقت ومعاد هیچ اعتقادی ندارد.

2.    86/10/27 (00:15)
بادرود
دوست عزیز .پاسخگوی شماره 2 به خوبی پاسخ شما را داده است.اما پرسیده بودید یک کمونیست چی کار می کند؟خوب معلومه برای رسیدن به اون هدف مورد نظرش مبارزه می کند.
دوستانی که در این مورد یک چیزهایی همینطوری شنیده اند حد اقل توضیحات خود را کامل کنند.
مارکسیسم هر چیز ماورا الطبیعه را زیر سوال می برد و انکار می کند چرا؟
چون بر اساس مانیفست مارکسیستی همه چیز از ماده شروع شده است همان مسئله ماتریالیسم.هگل می گفت این فکر ما است که معیشت ما را می سازد.ولی مارکس گفت این معیشت ما است که فکر ما را می سازد.هگل می گفت همه چیز از فکر و ایده شروع میشود. ولی مارکس می گفت همه چیز از ماده شروع می شود.در نتیجه ایدئالیسم هگل در برابر ماتریالیسم مارکس قرار گرفت.