مشخصات سوال

ال یو رستگار , golsarkhanoom
3 مرداد 88 - 09:34
معنی اسم رهام چیه؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
جی کاتلر مستر المپیا  , bodybuilder_boy
88/5/3 (10:50)
رهام : پسر گودرز نوه قباد بوده در شاهنامه فردوسی اومده این پهلوان در جنگهای رستم شركت میكرده معنی اسمش هم ، پرنده شكست ناپذیر
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.