مشخصات سوال

مجید جوجو  , majid0a2390
9 خرداد 88 - 09:47
تعریف درست از بازیگری چیست؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
مژگان  رها , mozhgan_raha
88/3/9 (13:46)
بازیگر کسی است که به تمام فنون و تکنیک های نمایش وارد است.و از فن بیان خوبی هم برخوردار است.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    88/3/9 (10:26)
برو توی این سایت چندتا تعریف داره
http://beresht.persianblog.ir/1386/3/

2.    88/3/14 (21:21)
بازیگرها به دو دسته تقیسم می شن نمایشی سینمایی
در نمایش بازیگر کسی هست با استفاده از حواس پنجگانه و همچنین تخیل با موقعیت لازم جور شود و موقعیت را واقعی تصور کند و در سینما واقعی تصور کردن و گرفتن هس از امتیاز کمتری برخوردار هست آن هم به خاطر زنده نبودن