مشخصات سوال

علی لقایی , aliliveworld
26 اردیبهشت 88 - 11:44
كمك برای انتخاب مرجع تقلید
اطلاعات بیشتر : یه مرجعی كه سختگیر نباشه


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
کاظم علی بخشی , kab
88/2/26 (13:24)
سلام دوست عزیز
فکر نمی کنی شمایی که قصد داری برای کامل کردن اعتقاداتت و احترام به پروردگارت مرجع تقلید انتخاب کنی نباید دنبال سادگی فتوا ها باشی
بلکه باید به دنبال کامل بودن فتواها باشی
عزیز من سعی کن هر کاری رو در حد کمال و به نحو احسن انجام بدی تا در نزد خدا از ارزش و ابروی بیشتری برخوردار باشی
امیدوارم در تمام کارها و مخصوصا انتخاب مرجع تقلید موفق باشی
  • .100%

بهترین پاسخ از نظر تیم متخصصین طبقه
احکام پاسخگو , p_ahkam
88/2/27 (00:30)
با سلام :
برای تقلید کردن از کسی باید با اری و نظرات ان مرجع یا خود شخص مقلد باید اگاهی داشته باشد یا اینکه کسی دیگر این اطلاعات را داشته باشد و مقلد با اطمینان به گفته های دو نفر عادل از اعلمیت کسی باخبر شود تا بتواند از او تقلید کند . حال چگونه می توان با اعتقادات مراجع تقلید اشنا شد چون در انتخاب مرجع تقلید اعتقادات مرجع بسیار مهمتر از سختی یا آسانی مسائل و احكامی است كه می گویند؟
نخست توضیح کوتاهی در مورد اصل «اعتقاد» و برخی از عوامل دخیل در آن در پی می آوریم به طور کلی اعتقادات یک فرد، به فاکتورهای بسیاری وابسته است به عنوان مثال: میزان تحصیلات علمی، نوع و کیفیت آن، تجربیات فردی، توانمندی های ادراکی و هوشمندی و موارد دیگر در شکل گیری شخصیت اعتقادی هر فرد نقش مهمی را ایفا می کند. از سوی دیگر اعتقادات هم چون دیگر مسایل زندگی گوناگون است مانند اعتقاد در مسایل سیاسی، دینی، اجتماع و نمونه هایی مانند آن.
بنابراین چنانچه منظور شما از بیان موضوع اعتقادات مرجع تقلید، ناظر به یکی از بخش های خاص فوق الاشاره باشد، به لحاظ ماهوی با موارد دیگر متفاوت خواهد بود. فرضا شاید یکی از مراجع در باب مسائل سیاسی کشور و یا سیاست خارجی به مبانی ای معتقد باشد که مرجع یا مراجع دیگر نظرات دیگری در آن باب داشته باشند. لیکن چنین موضوعاتی در انتخاب یک مرجع تقلید و اسلام شناس دخالت تام یا دخالت مستقیمی نمی تواند داشته باشد و رویه ی علمای سلف، از زمانی که باب مرجعیت به عنوان اساسی ترین شیوه هدایت شیعی مذهبان در تبعیت از فرامین و نواهی شریعت اسلام مفتوح گردید. چنین نبوده است که بنگرند تا فردی را که به عنوان شخص اول این مراجعات بر می گزینند دارای اندیشه های سیاسی بوده و یا فرضا صاحب نظر در این امور باشد. گرچه در مقاطعی از ادوار تاریخی به علل گوناگونی ممکن است برخی از ناموران عرصه علم و فرهنگ، در برخی از چالش های سیاسی محض، یا سیاسی - دینی و یا اجتماعی وارد شده باشند همانند مرحوم شفتی اصفهانی(1)، سلیمان بن عبدالله ماحوزی(2)، یوسف بن احمد بحرانی(3) و یا محمد صالح برغانی(4) و پاره ای از متأخرین همانند شیخ فضل الله نوری(5)، سید جمال الدین اسد آبادی، محمدعاملی (شیخ بهایی)(6) و یا در دوران معاصر حضرت امام خمینی که همگی ایشان از اسلام شناسان شیعی مذهب بوده اند، لیکن بنا بر تحقیق هیچ یک از اندیشمندان حوزه دین و ناموران این عرصه در باب مسائل دینی، شرطی را - که حکایت از ورود به عرصه سیاسی یک اسلام شناس و فقیه داشته باشد، به عنوان مرجع تقلید اعلم زمانه - مطرح نکرده اند و این موضوع هرگز با بحث نو پیدای وحدت میان سیاست و دین، مغایرتی ندارد و حتی با اعتقاد به تعبیر «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما» نیز، مناقشه ای را دامن نخواهد زد زیرا نسبت میان موضوع «زعامت و رهبری سیاسی - اجتماعی» با «موضوع مرجعیت دینی» به لحاظ اصطلاحات منطقی، عموم و خصوص من وجه است و یا به عبارت دیگر این دو کلی می توانند افراد مشترکی داشته باشند و هر یک نیز دارای افراد مخصوص به خود باشند یعنی ممکن است فردی هم مرجع دینی باشد و هم رهبر سیاسی - اجتماعی و یا فقط مرجع دینی یا سیاسی باشد به تنهایی.
از سوی دیگر، مستفاد از روایات و سیره اهل بیت نیز چنین است که الزاما باید هر مرجع دینی، مرجع سیاسی نیز باشد و یا هر مرجع سیاسی، مرجع دینی و چنانچه اعتقادات مرجع تقلید در غیر اندیشه های سیاسی، مد نظر باشد نیز، دخالتی در گزینش وی به عنوان یک فقیه و اسلام شناس ندارد. چه بسیار بودند از فقیهانی که نه در مسایل سیاسی دارای نظریه و تئوری ای بوده اند و نه از اصطلاحات سیاسی متداول در نزد ایشان، آگاهی ای داشته اند لیکن همواره به عنوان یک اسلام شناس در حوزه مسایل دینی مطرح و مورد اعتماد قاطبه مردم و شیعیان بوده اند. بنابراین در موضوع اعلمیت فقیه هرگز صاحب نظر بودن در علم سیاست، رأی و فتوای فقیهان نبوده است.
و حالا چند سوال در خصوص تقلید :
1- محاسبه زمان شروع تکلیف به سالهای شمسی چگونه است؟ با توجه به اینکه هر ماه قمری حدوداً11روز از ماههای شمسی کمتر است بنابراین هرسال قمری354یا در کبیسه355 روز می باشد. بنابراین از سالهای شمسی ثبت شده در شناسنامه به اندازه ای کسر می شود تا9سال قمری تمام شده در مورد سن تکلیف دختران بدست آید.
2- آیا انسان می تواند بدون اجتهاد واحتیاط وتقلید به آنچه عقل خودش حکم می کند، عمل نماید؟ خیر، زیرا گرچه که بین عقل و شرع تلازم وجود دارد و آنچه را شرع مقدس واجب یا مستحب دانسته عقل هم تابع آن است و آن را تأیید کرده که عقل مصلحت یا مفسده چیزی را درک کند شرع هم به انجام یا ترک آن امر می کند. (کلماحکم به العقل حکم به الشرع کلما حکم به الشرع حکم به العقل) این در صورتی است که عقل به یک مصلحت لازم الاستیفاء یا مفسده لازم الاحتراز بطور قطع و یقین پی ببرد ولی احکام«مافوق عقل» هم وجود دارد که در حقیقت مطابق با عقل است.
3- تقلید چرا؟ مگر تقلید کردن از نظر اسلام وعرف جامعه مورد مذمت قرار نگرفته؟ با وجود آنکه تقلید تنها راه انجام وظایف شرعیه نیست و اسلام عزیز با تشویق انسانها به علم آموزی راه را برای اجتهاد و درک واستنباط احکام الهی از منابعی که وجود دارد بازگذاشته حتی انتخاب دستور صلح (بااحتیاط تر) را برای محتاط صحیح می داند ولی بعنوان آسانترین راه که هم شرع و هم عقل و عرف آنرا تأیید می کند، تقلیداست که آن را از راههای عمل تکلیف می داند آن هم تقلیدی که هم آگاهانه است و هم آزادانه. زیرا که شخص مکلف خود آزادانه این راه را برگزیده و برای انتخاب مرجع تحقیق کرده و بهترین را انتخاب می کند آنهم تقلید در احکام و فروع دین است نه اصول دین که عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل یا یقین باشد.
از نظر اسلام و عرف جامعه تقلیدی مورد نکوهش و مزمت قرار گرفته که شخص عالم یا جاهل بخواهد از جاهل دیگری در این زمینه راهنمایی و کمک بگیرد والا رجوع غیر متخصص به متخصص کاری منطقی، صحیح و براساس فطرت انسان است که در سایر امور زندگی ما آگاهانه یا ناآگاهانه بدان عمل می کنیم مثل رجوع بیمار به پزشک.
4- آیا در انتخاب مرجع، زن تابع همسراست یا می تواند مرجع مستقلی داشته باشد؟ پاسخ این سوال با درج دو استفتاء بیان می شود:
الف) بفرمایید زن و شوهر چگونه باید تقلید کند و می تواند مجتهد دیگری داشته باشد و اگر می تواند منافاتی با لزوم اطاعت زن از شوهر دارد یا نه؟
زن در تقلید مستقل است ولی در امور زناشویی باید از شوهر اطاعت کند و بدون اجازه شوهر نمی تواند از منزل خارج شود.
ب) «آیا درست است که تقلید افراد خانواده(همسر و فرزند) تابع سرپرست خانواده است؟ در تقلید تبعیت نیست.»
5- احکام و شرایط تغییر مرجع چیست؟ اگر مقلد از مرجعی تقلید کند و بعد از مدتی بفهمد که آن مرجع شرایط مرجعیت و شایستگی فتوا دادن را ندارد در این صورت بر مقلد واجب است از او عدول کند و از مرجع جامع الشرایط دیگری تقلید نماید.
«لازم به ذکر است که شرایط مجتهدی که می توان از آن تقلید نمود عبارتند از: مرد، زنده، عاقل، بالغ، عادل، شیعه12امامی، حلال زاده، اعلم، بنابر احتیاط واجب حریص به دنیا نباشد.»
و یا اگر مقلد از مرجعی تقلید کند که از ابتدا شرایط و شایستگی مرجعیت را داشته ولی حالا بعضی از آن شرایط را از دست داده در این صورت نیز بر مقلد واجب است که به مجتهد جامع الشرایط عدول نماید و جایز نیست که بر تقلید از او باقی بماند.
عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر جایز نیست مگر آنکه مجتهد دوم اعلم از مجتهد اول یا مساوی با او باشد.
6- دوشرط عدالت و اعلمیت مرجع تقلید چگونه ثابت می شود؟ عدالت عبارت از صفت نفسانی ریشه داری است که همواره انسان را به ملازمت و همراهی تقوا یعنی ترک محرمات و انجام واجبات وادار می کند. بطوری که حتی ارتکاب یا اصرار بر گناه صغیره موجب ذایل شدن عدالت است مگر آنکه توبه کند.
راه ثابت شدن عدالت به گواهی و شهادت دادن2نفر عادل یا معاشرتی که باعث علم و اطمینان به عدالت مجتهد شود و یا شیوع و شهرتی که برای انسان علم آور باشد (که مجتهدی در بین مردم و اهل علم به عدالت مشهور باشد) و به حسن ظاهر و مواظبت بر انجام امور شرعی و طاعات الهی و حضور در جماعات و مانند آن و اعلمیت مرجع تقلید یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر یا بهتر یا تواناتر باشد که اثبات آن بوسیله یقین خود شخص مقلد است در صورتی از اهل علم باشد. یا دونفر عالم عادل که توانایی تشخیص اعلم را دارند، گواهی دهند. به شرط عدم مخالفت دونفر دیگر و یا عده ای از اهل علم اعلمیت شخصی را تصدیق کنند که از گفته آنان اطمینان پیدا شود.
7- معنای رجوع به مرجع دیگر چه تفاوتی با عدول دارد؟ هرگاه کسی در تمامی احکام و مسائل شرعی، مرجع تقلید خود را تغییر می دهد و از مرجع دیگری تقلید می نماید عمل او را «عدول» می نامند و کسی که در برخی از احکام و مسائل شرعی از مرجع دیگری تقلید می کنند عمل وی را رجوع می گویند.
8- چگونه می توان بر تقلید مرجعی که از دنیارفته، باقی ماند؟ (بقاء بر میت) مسئله بقاء بر میت زمانی صحیح است که انسان ابتدا از مرجع زنده جامع الشرایط تقلید کند سپس آن مرجع فوت نماید و شخص بخواهد بهمان فتاوای مرجع سابق باقی بماند لذا باید بعد از فوت مجتهد، مجتهد دیگری که زنده و واجد الشرایط مرجعیت باشد انتخاب نموده و سپس به فتوای ایشان در مورد بقاء بر میت رجوع کند به هر اندازه ای که آن بزرگوار جهت بقاء بر میت اجازه داده بودند می تواند باقی بماند. زیرا حدود مجوز مراجع عظام نسبت به عمل کردن مقلد به فتاوای مرجع قبلی که فوت نموده متفاوت است:
الف) مطلقاً در تمام مسائل باقی بماند.
ب) فقط در مسائلی که برای عمل فراگرفته باقی بماند.
ج) فقط در مسائلی که عمل کرده باقی باشد.
د) اگر در بعضی از مسائل عمل کرده در تمام مسائل باقی بماند.
ه) هرگاه به مقدار قابل ملاحظه ای از فتاوای او را عمل کرده و بنا داشته به بقیه نیز عمل کند، در تمام مسائل باقی باشد.
بنابراین نمی توان بدون رجوع به مجتهد زنده و نیت تقلید کردن از او(خودسرانه) به بقاء بر تقلید مرجع فوت شده عمل کند که در این صورت اعمال شخص باطل است.
تقلید ابتدائی از میت را اکثر قریب به اتفاق مراجع جایز نمی دانند.
انسان می تواند بعد از فوت مجتهد و بعد از انتخاب مجتهد زنده تمامی احکام ومسائل را به فتوای مجتهد زنده جدید عمل نماید.
9- فرق احتیاط واجب(یااحتیاط مطلق و احتیاط لازم) از جهت عمل کردن با فتوا چیست؟ از جهت عمل نمودن به احکام فرق بین احتیاط واجب با فتوا در این است که در فتوا مقلد هر شخصی باید همان فتوا را انجام دهد و نمی توان از نظریه صریح و قطعی مرجع خود به دیگری رجوع کرد اما در احتیاط واجب مقلد یا به همان احتیاط عمل می کند یا می تواند با رعایت فالاعلم (یعنی فتوای مجتهدی که از جهت اعلمیت بعد از مرجع خودش واقع شده) به مرجع دیگری رجوع کند. و در مقام عمل احتیاط واجب با احتیاط مطلق یا احتیاط لازم تفاوتی ندارد.
10- اگر کسی اعمالش را بدون تقلید انجام داده تکلیفش چیست؟ عمل جاهل مقصری که هنگام عمل نیز متوجه جهل خود باشد بدون تقلید کردن باطل است مگر آنکه به امید رسیدن به واقع عملی را انجام دهد و اتفاقاً با واقع یا فتوای مجتهدی که تقلید از او جایز است مطابق باشد که در این صورت صحیح است و نیازی به اعاده ندارد.
----------------------------------------------------------
1. اعیان الشیعه، ج 9، ص 188.
2. ریحانه الادب، ج 5، ص 237.
3. روضات الجنات، ج 8، ص 203.
4. ریحانه الادب، ج 1، ص 248.
5. رجال بامداد، ج 3، ص 96.
6. امل الآمل، ج 1، ص 155.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    88/2/26 (12:18)
salam
chera mikhay marjae taghlidet sakhtgir nabashe?
age khoda nakarde yeki mariz she mire pishe pezeshki ke arzan kar mikone ya ye motekhases har chand geran?
yeki az sharayete marja ine ke aalam bashe

2.    88/2/26 (12:26)
با سلام! فکری که شما در ذهن خوددارید،نشان دهنده ی علاقه ی شما به دین و خداست.درمورد انتخاب مرجع اگر میخواهید اعلم باشد و به زمانش آگاه باشد،بنده به عنوان یک مسلمان ولایتی،آیت الله خامنه ای را به شما پیشنهاد میکنم.اگرهم نام های دیگر مراجع را بخواهید،بنده در خدمت هستم.
با تشکر شاهین پ

3.    88/2/26 (12:31)
آیت الله دکتر صادقی.با ارائه ی فتاوا و نظرات نوین و روز و مستدل به آیات و روایات وتا حدی متفاوت تر از بسیاری از مراجع تقلید.

4.    88/2/26 (13:05)
سلام

برای انتخاب مرجع تقلید چندین راه وجود دارد
اول اینکه مرجع اگر اعلم مشهور باشه حتما باید از او تقلید کرد مثلا در سابق آقای بروجردی اعلم مشهور بودند و همه از ایشان تقلید می کردند
دوم اینکه از طریق دو نفر عادل آگاه که آن مرجع را می شناسند معرفی کنند.

در حال حاضر جامعه مدرسین حوزه علمیه تعدادی از مراجه اعلم را معرفی کرده است که می توانید از آن مراجع تقلید کنید.
اگر خواستید بیشتر در خدمتتان خواهم بود.

5.    88/2/26 (14:27)
moteasefam ke tuye hezareye sevom va zamani ke sayere mardome donya talash dar kashfe nashenakhtehaye jahan darand mano shoma darim az entekhabe maraje taghlid va sakhtie in kar harf mizanim.azize man bishtar fekr kon

6.    88/2/26 (19:05)
سلام
ملاک انتخاب مرجع تقلید نباید آسان بودن فتوا باشد. بلکه باید در بین افراد واجد شرایط کسی را که بیشترین علم و بیشترین اشراف را به اوضاع جامعه دارد انتخاب کرد. که آن هم با نظر متخصصین امر مشخص می شود.
در این مقطع به گفته متخصصین امر (جامعه مدرسین حوزه علمیه) هفت نفر از علما واجد شرایط هستند.
از بین این افراد، حضرت آیت الله وحید خراسانی در زمینه علمی از بقیه قوی تر هستند. ولی از سوی دیگر حضرت آیت الله خامنه ای اشراف بهتری به اوضاع اجتماعی و جهانی دارند.

7.    88/2/28 (12:50)
ba salam doste aziz

man khodam be shakhse janabe agaey makareme shiraziro entekhab mikonam