مشخصات سوال

میلاد حیدری , miladir
26 فروردین 88 - 09:13
قیمت تفنگ بادی
اطلاعات بیشتر : یه تفنگ بادی که قیمتش زیر 50 هزار تومان است ودر بازار وجود دارد را معرفی کنید با مدل آن


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
م ص ط ف ی     , yasmangola_love2000
88/1/31 (01:11)
تفنگ بادی دیانا


عالیه


تفنگ بادی دیانا 21 آلمان 110/000 تومان
تفنگ بادی دیانا 27 آلمان 170/000 تومان
تفنگ بادی دیانا 31 آلمان 190/000 تومان
تفنگ بادی دیانا 35 آلمان 195/000 تومان
تفنگ بادی دیانا 36 آلمان 200/000 تومان
تفنگ بادی دیانا 45 آلمان 225/000 تومان
تفنگ بادی دیانا 52 آلمان 280/000 تومان
تفنگ بادی دیانا 54 آلمان 340/000 تومان
[img]http://aftab.ir/advertising/adv_images/1fe742 cca3cacebf30afe47023d30c07.jpg[/img
]
تفنگ بادی دیانا 64 آلمان 200/000 تومان
تفنگ بادی دیانا 66 آلمان 220/000 تومان
تفنگ بادی دیانا 68 آلمان 250/000 تومان
تفنگ بادی دیانا مگنام 350 آلمان 280/000 تومان
تفنگ بادی وایرخ 80 آلمان 270/000 تومان
تفنگ بادی وایرخ 85 آلمان 260/000 تومان
تفنگ بادی گامو دلتا سپانیا 60/000 تومان
تفنگ بادی گامو 640 اسپانیا 100/000 تومان
تفنگ بادی گامو شادو1000 اسپانیا 118/000 تومان
تفنگ بادی گامو طرح اسپانیا چین 30/000 تومان
تفنگ بادی تكلول درجه 1 اچ چین 18/500 تومان
تفنگ بادی دولول درجه 1 اچ چین 25/000 تومان
تفنگ طرحه كلاش تاشو چین 33/500 تومان
تفنگ بادی تكلول درجه 2 چین 15/500 تومان


رای یادت نره
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.