مشخصات سوال

محمد پرچمی , mohammad_parchami
19 فروردین 88 - 12:10
دیدن سوسك در خواب چه تعبیری دارد


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
مَهدی سیگاریان وفا , sigarian
88/1/19 (12:22)
دیدن اینگونه حیوانات معمولا تعبیر دشمنی - گناه و بدذاتی داره
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    88/1/19 (14:13)
هیه :))) منم خواب سوسک زیاد میبینم واسه همین خیلی دنبال تعبیرش رفتم
حالا کل تعبیرایی که راجع بهش بود میزنم برات اینجا..حالشو ببر :-"
سوسک پیدا کردن:علامت برد و موفقیت است..و کشتن سوسک نشانه ی عدم موفقیت است. (تعبیر خواب جامع--تعابیر حضرت امام صادق (ع)..دانیال پیامبر(ع) و محمد ابن سیرین)

سوسك‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاكسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ سوسك‌ باعث‌می‌شود كه‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیداكند. هنگامی‌ كه‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ كریه‌ و خوفناك‌را می‌بینید، ممكن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد كه‌ بیننده‌ خواب‌ باید یك‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ كرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد.

اگر خواب ببینید سوسكی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد كه مدت كوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . اما اگر در خواب سوسك را بكشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد . (تعبیر خواب درسا)

سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد. (تعبیر خواب آینه)

فکر کنم همنیقدر بس باشه!!
:دی

2.    88/1/19 (18:20)
دشمنی
و در شما کراهت به وجود می اورد کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوشدلی بر دشمن است تشویش و نگرانی است اگر در خانه شما باشد