مشخصات سوال

سینا یاوری , truss
20 اسفند 87 - 08:40
تعبیر دیدن خواب عزراییل؟
اطلاعات بیشتر : در خواب عزراییل را دیدم که گفت وقت سفر آخرت رسیده و من شروع به پرواز کردم و فکر کردم که مردم. تعبیرش چیه؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
صمد بهمرام , 490
87/12/20 (12:28)
سلام
اولا سعی كنید در تعبیر خواب سراغ كسانی بروید كه خواب را خوب تعبیر می كنند چون ائمه علیهم السلام فرموده اند:(( النوم علی تعبیره)) یعنی خواب با تعبیرش محقق میابد از نظر بنده تعبیر خواب شما این است كه چون عزرائیل از فرشتگان خداوند است و پیك مخصوص الهی است اینكه فرموده است آمده ام شما را بسوی سفر آخرت ببرم یعنی اینكه می خواهد به شما این انذار را بدهد كه به معنویت و آخرت و خداوند توجه زیادی داشته باشید تا بتوانید در آسمان معنویت پرواز كنید و بشارت این خواب به شما این است كه شما قابلیت پرواز در آسمان معنویت را دارید
موفق باشید التماس دعا
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/12/20 (08:53)
دیدن عزرائیل درازی عمر می باشد

2.    87/12/20 (13:02)
خواب مرگ درازای عمر هست

3.    87/12/20 (19:09)
سینا جان خدا رحمتت کنه . :))

4.    87/12/21 (10:31)
سلام
خوابی اهمیت داره که قبل از نماز صبح بوده باشه

5.    87/12/23 (16:44)
omr e tulani peida mikoni