مشخصات سوال

اطی          , rozajoonet
20 بهمن 87 - 08:32
کی می تونه خواب منو تعبیر کنه؟
اطلاعات بیشتر : من چند شب پیش خواب دیدم که مادرم در حال مرگ بود و داشت اشهدش رو می خوند!!!


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
شیلا دریایی , shilla_daryaei
87/11/20 (08:39)
دیدن مرگ در خواب دلیل بر زیاد شدن عمر شخص هست .
یعنی مادر شما عمرش بیشتر شد و چون دیدی اشهدش رو می خونده یعنی كار نیكو خیر و خدا پسندی انجام داده و زیاد شدن عمر ایشان به اذن خدا و پاداش كار نیك ایشان بوده است.
موفق باشی
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/11/20 (08:57)
با سلام مادرت درحال انجام یک کار خیره ولی دو دله که انجام بده یا نده انجام بده بهتره خدا حافظ

2.    87/11/20 (10:05)
تسبیح گفتن : یعنی بر فرمان حق مطیع است
مرگ : طول عمر
شما مادر مومنی دارید که بخاطر ایمانش خداوند به او طول عمر عطا نموده

3.    87/11/20 (11:14)
دوست عزیز انشالله كه خیر است من تعبیر كامل رو براتون میذارم
مرگ

1ـ اگر خواب ببینید یكی از اطرافیان شما مرده است ، نشانة مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است .

2ـ اگر در خواب خبر مرگ یكی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید ، نشانة آن است كه بزودی دربارة دوست یا نزدیكان خبر بدی می شنوید .

3ـ خوابهایی كه در ارتباط به مرگ یا مردن می بینیم ، معمولاً گمراه كننده هستند . بخصوص برای افرادی كه در تعبیر خواب ناشی باشند
مشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خیلی‌ رایج‌است‌ و تعابیر و معانی‌ مختلفی‌ دارد. مرگ‌ معمولادر خواب‌ نشانه‌ای‌ از عمل‌ بستن‌ یا به‌ انتهارسیدن‌ است‌. در حقیقت‌ اشاره‌ای‌ به‌ خاتمه‌یافتن‌ چیزی‌ و شروع‌ چیز دیگری‌ دارد. خوابهای‌مربوط به‌ مرگ‌ معمولا نشانه‌های‌ مثبت‌ دارند. اگردر خوابتان‌ مشاهده‌ نمایید كه‌ خودتان‌ مرده‌اید،این‌ خواب‌ می‌تواند اشاره‌ای‌ به‌ این‌ حقیقت‌داشته‌ باشد كه‌ مایلید تمام‌ نگرانی‌ها ودلشوره‌هایتان‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ سپرده‌ وشروعی‌ تازه‌ را تجربه‌ كنید. اگر در خواب‌مشاهده‌ كنید كه‌ یكی‌ از عزیزانتان‌ مرده‌ است‌،نشان‌ دهنده‌ ترس‌ و وحشت‌ شما بابت‌ از دست‌دادن‌ یا مردن‌ او است‌. اگر خواب‌ ببینید كه‌ پدر یامادرتان‌ مرده‌اند، چنین‌ خوابی‌ هم‌ می‌تواندنشان‌ دهنده‌ ترس‌ و هراس‌ شما بابت‌ مردن‌ آنهاباشد، در عین‌ حال‌ نمایانگر دریچه‌ ضمیرناخودآگاه‌ شماست‌ كه‌ از آن‌ طریق‌ خشم‌،عصبانیت‌ و دیگر احساسات‌ و عواطف‌ منفی‌تان‌را تخلیه‌ می‌كنید. در بعضی‌ از فرهنگ‌هامشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خوش‌ یمن‌ است‌و نشان‌ دهنده‌ برخورداری‌ بیننده‌ خواب‌ ازعمری‌ طولانی‌ و سعادت‌ و رفاه‌ می‌باشد. خواب‌های‌ مرتبط با مرگ‌، لزوما، بدیمن‌ و بدشگون‌ نیستند، ولی‌، معمولا احساسات‌ خشم‌،عصبانیت‌، نگرانی‌، غضب‌ و اضطراب‌ را نشان‌ می‌دهند. اگر در خواب‌، مرگ‌ خودتان‌ را ببینید، این‌خواب‌ عملا مثبت‌ تلقی‌ می‌شود ـ این‌ خواب‌ به‌ معنای‌ حیاتی‌ تازه‌ و به‌ دست‌ فراموشی‌ سپردن‌ یك‌مرحله‌ قدیمی‌ زندگی‌ است‌. هم‌ چنین‌، وقتی‌ با یك‌ بیماری‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ می‌كنید، دیدن‌ چنین‌خوابهایی‌، طبیعی‌ است‌ و نشان‌ از این‌ دارد كه‌ حالتان‌ بهتر می‌شود. گرچه‌، اگر خواب‌ مرگی‌ تدریجی‌ وآرام‌ را ببینید، یعنی‌ بایستی‌ به‌ نحو چشمگیر و قابل‌ ملاحظه‌ای‌، برنامه‌ معمول‌ زندگی‌تان‌ را عوض‌ نماییدو به‌ آن‌ جان‌ تازه‌ای‌ ببخشید. اگر خواب‌ مرگ‌ یكی‌ از عزیزانتان‌ را ببینید، یعنی‌ فاقد یك‌ ویژگی‌ خاص‌هستید كه‌ عزیزتان‌ آن‌ را از خود بروز می‌دهد. از خودتان‌ بپرسید كه‌ چه‌ چیزی‌ باعث‌ شده‌ كه‌ آن‌ فردبرایتان‌ تا این‌ حد عزیز و استثنایی‌ باشد یا از چه‌ خصوصیت‌ او خوشتان‌ می‌آید؟ پاسخ‌ این‌ سؤالات‌،همان‌ ویژگی‌ای‌ است‌ كه‌ در اوضاع‌ و احوال‌ یا ارتباطتان‌ فاقد آن‌ هستید. دیدن‌ مرگ‌ پشت‌ سر هم‌ وفراوان‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ رسیدن‌ خبری‌ از به‌ دنیا آمدن‌ بچه‌ای‌ در خانواده‌تان‌ است‌. اگر درخواب‌،از مرگ‌ فردی‌ آگاه‌ و مطلع‌ شوید كه‌ قادر نیستید هویت‌ او را شناسایی‌ كنید، این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌میراثی‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ شخصی‌ نباشد، ولی‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ به‌ نفع‌ شما تمام‌ شود.

4.    87/11/20 (12:47)
خواب زن چپه یعنی خیالت راحت باشه هنوز سایه ی ماردت روی سرت هست خدا برات نگهش داره.

5.    87/11/20 (15:53)
مشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خیلی‌ رایج‌است‌ و تعابیر و معانی‌ مختلفی‌ دارد. مرگ‌ معمولادر خواب‌ نشانه‌ای‌ از عمل‌ بستن‌ یا به‌ انتهارسیدن‌ است‌. در حقیقت‌ اشاره‌ای‌ به‌ خاتمه‌یافتن‌ چیزی‌ و شروع‌ چیز دیگری‌ دارد. خوابهای‌مربوط به‌ مرگ‌ معمولا نشانه‌های‌ مثبت‌ دارند. اگردر خوابتان‌ مشاهده‌ نمایید كه‌ خودتان‌ مرده‌اید،این‌ خواب‌ می‌تواند اشاره‌ای‌ به‌ این‌ حقیقت‌داشته‌ باشد كه‌ مایلید تمام‌ نگرانی‌ها ودلشوره‌هایتان‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ سپرده‌ وشروعی‌ تازه‌ را تجربه‌ كنید. اگر در خواب‌مشاهده‌ كنید كه‌ یكی‌ از عزیزانتان‌ مرده‌ است‌،نشان‌ دهنده‌ ترس‌ و وحشت‌ شما بابت‌ از دست‌دادن‌ یا مردن‌ او است‌. اگر خواب‌ ببینید كه‌ پدر یامادرتان‌ مرده‌اند، چنین‌ خوابی‌ هم‌ می‌تواندنشان‌ دهنده‌ ترس‌ و هراس‌ شما بابت‌ مردن‌ آنهاباشد، در عین‌ حال‌ نمایانگر دریچه‌ ضمیرناخودآگاه‌ شماست‌ كه‌ از آن‌ طریق‌ خشم‌،عصبانیت‌ و دیگر احساسات‌ و عواطف‌ منفی‌تان‌را تخلیه‌ می‌كنید. در بعضی‌ از فرهنگ‌هامشاهده‌ مرگ‌ و مردن‌ در خواب‌ خوش‌ یمن‌ است‌و نشان‌ دهنده‌ برخورداری‌ بیننده‌ خواب‌ ازعمری‌ طولانی‌ و سعادت‌ و رفاه‌ می‌باشد. خواب‌های‌ مرتبط با مرگ‌، لزوما، بدیمن‌ و بدشگون‌ نیستند، ولی‌، معمولا احساسات‌ خشم‌،عصبانیت‌، نگرانی‌، غضب‌ و اضطراب‌ را نشان‌ می‌دهند. اگر در خواب‌، مرگ‌ خودتان‌ را ببینید، این‌خواب‌ عملا مثبت‌ تلقی‌ می‌شود ـ این‌ خواب‌ به‌ معنای‌ حیاتی‌ تازه‌ و به‌ دست‌ فراموشی‌ سپردن‌ یك‌مرحله‌ قدیمی‌ زندگی‌ است‌. هم‌ چنین‌، وقتی‌ با یك‌ بیماری‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ می‌كنید، دیدن‌ چنین‌خوابهایی‌، طبیعی‌ است‌ و نشان‌ از این‌ دارد كه‌ حالتان‌ بهتر می‌شود. گرچه‌، اگر خواب‌ مرگی‌ تدریجی‌ وآرام‌ را ببینید، یعنی‌ بایستی‌ به‌ نحو چشمگیر و قابل‌ ملاحظه‌ای‌، برنامه‌ معمول‌ زندگی‌تان‌ را عوض‌ نماییدو به‌ آن‌ جان‌ تازه‌ای‌ ببخشید. اگر خواب‌ مرگ‌ یكی‌ از عزیزانتان‌ را ببینید، یعنی‌ فاقد یك‌ ویژگی‌ خاص‌هستید كه‌ عزیزتان‌ آن‌ را از خود بروز می‌دهد. از خودتان‌ بپرسید كه‌ چه‌ چیزی‌ باعث‌ شده‌ كه‌ آن‌ فردبرایتان‌ تا این‌ حد عزیز و استثنایی‌ باشد یا از چه‌ خصوصیت‌ او خوشتان‌ می‌آید؟ پاسخ‌ این‌ سؤالات‌،همان‌ ویژگی‌ای‌ است‌ كه‌ در اوضاع‌ و احوال‌ یا ارتباطتان‌ فاقد آن‌ هستید. دیدن‌ مرگ‌ پشت‌ سر هم‌ وفراوان‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ رسیدن‌ خبری‌ از به‌ دنیا آمدن‌ بچه‌ای‌ در خانواده‌تان‌ است‌. اگر درخواب‌،از مرگ‌ فردی‌ آگاه‌ و مطلع‌ شوید كه‌ قادر نیستید هویت‌ او را شناسایی‌ كنید، این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌میراثی‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ شخصی‌ نباشد، ولی‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ به‌ نفع‌ شما تمام‌ شود.

6.    87/11/20 (18:32)
anshalah ke khere

7.    87/11/21 (07:43)
سلام خانم گرامی
خواب شما از اضطرابهای درونی شما نسبت به حیات و مرگ نزدیكان و به ویژه مادرتان نشات میگیرد. زیاد به فكرش نباشید. بخدا توكل داشته باشید. و بدانید شما در طول مسیر زندگی هیچگاه تنها و فراموش شده نیستید و مورد حمایت خالق خود هستید. برای آسودگی خیال خودتان نیز بهتر است صدقه ای به مستمندان واقعی در حد وسع خود بدهید. این صدقه موجب آرامش درونی شما میشود.
موفق باشید

8.    87/11/21 (08:23)
همیشه می گن که وقتی یکی داره تو خواب می میره خوبه یعنی عمرش زیاد می شه
من یه پیشنهاد دارم هر وقت خواب دیدی هر تعبیبر که برا خودت همون اول بکنی درست است
تا حد امکان وابتو برا کسی نگو
بشین یه گوشه برا حضرت علی خوابتو تعریف کن
می گن اینجوری تعبیر خوب داره
به دلت بد راه نده و صدقه بده

9.    87/11/21 (10:01)
salam helsa jan omre madareton ziad mishe enshala

10.    87/11/21 (10:54)
با سلام به محضر امام زمان و به خدمت شما
مادر شما عمر درازی خواهد نمود وهنگام مرگ به خوبی ودر راه خدا خواهد مرد ان شا الله

11.    87/11/21 (11:23)
دوست عزیز سلام
اینجوری كه من متوجه شدم شما وابستگی زیادی به مادرت داری
این جور خوابها آدمو نگران میكنه ولی غصه نخور كه تمام خواب توخوش یمنه
عمر مادرت بلند وخبر خوشی هم بهتون میرسه
موفق باشی

12.    87/11/21 (11:43)
سلام
دیدن یک نفر در حال زجر کشیدن در خواب نشانه ی پاک شدن او از گناه است و دیدن مردن یک نفر در خواب به این معناست که عمر او را از نو نوشتن.
خواندن اشهد به تعبیر ابن سیرین به معنی توبه کردن است.
کلا نگران نباشید همه ی این ها تعبیر خوبی دارند.
از مادرتون بپرسید چه گناهی مرتکب شدن که باید توبه اش رو به جا بیارن.
موفق و سربلند باشید.

13.    87/11/21 (16:36)
سلام
ایشالله طول عمر پیدا میکنن و دینشون هم به امید خدا کامل خواهد بود

14.    87/11/25 (13:28)
خدارحمت کنه همه اموات رو مادرت همین روزا میمیره
از طرف من تسلیت

15.    87/11/26 (16:43)
نیت خوب فراموش نشه عزیز
بعضی اوقات خواب هایی که ما می بینیم نتیجه ی هیجانات روحی و افکار خودمونه و نمی شه براش تعبیری کرد . اگه از بابت اون نباشه می تونیم اینطور ببینیم که مامانت از یه مرحله ی مهمی می خواد گذر کنه ( یه تکامل یا تغییری تو زندگیش داره) که با نذر یا دعا و کارهای معنویش اونو به نحو خوبی به انجام می رسونه
مرگ توی خواب نشونه ی خوبیه
مخصوصا که اون آدم تونسته مراسم مذهبی خودشو به جا بیاره
در کل خواب خیری میشه

16.    87/11/27 (04:03)
salam helsa joon . kheili khoobe ke be khabhat ahammyat midi ...dar een mored bayad chand ta soal azat beporsam baad khabeto taabr konam ...masalan chegoonegiye marg ,,,lebasi ke pooshide bood va .... age mayel boodi 1 shomare tamas baram bezar . ta ba ham sohbat konim va payame khabeto bega ...shad bashi azizam ...HAPPY VALENTIN

17.    87/12/5 (12:07)
سلام چرا دنبال یه کتاب تعبیر خواب نمیری.