مشخصات سوال

علیرضا بردبار , eafatnaseri
15 بهمن 87 - 08:43
برای بالا بردن قدرت روابط عمومی راهنمای ام كنید؟
اطلاعات بیشتر : میخواهم وارد بازار كار شوم ولی توانایی برقرار كردن ارتباط را ندارم كمكم كنید؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
غلامرضا صفائی , mahdana
87/11/15 (08:46)
داشتن روابط عمومی یک خصیصه ذاتیه اگر شما از این خصیصه برخوردار هستید با مطالعه بیشتر میتوانید این خصیصه را در خود شکوفاتر کنید
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/11/15 (08:50)به نظر شما ارتباط خوب چه فایده‌هایی دارد؟

مردم می‌فهمند من به چه چیزهایی فكر می‌كنم یا خیر ؟

می‌توانیم با ارتباط خوب و به كمك دیگران به خواسته‌هایم برسیم.ارتباط خوب باعث دوستی‌های خوب می‌شود و هیچوقت تنها نمی‌مانیم.توانایی برقراری ارتباط فقط مربوط به انسان نیست. حیوانات نیز با هم ارتباط برقرار می‌كنند. ولی ارتباطات ما به قدری پیچیده است كه ما را از حیوانات جدا می‌كند. تصور كنید كه انسان‌ها می‌توانند درباره اتفاقاتی كه پیش آمده با هم صحبت كنند. آنها می‌توانند درباره آن نظر دهند. آنها می‌توانند درباره آینده فكر كنند و تصمیمات جدید بگیرند. انسان‌ها درباره نیازهای خود با هم حرف می‌زنند، آنها درباره تخیلات خود كه برای هیچكس قابل دیدن نیست با هم صحبت می‌كنند. ارتباطات در زندگی ما خیلی اهمیت دارد. بدون ارتباط ما نمی‌توانیم زندگی كنیم.
اگر ما با دیگران خوب ارتباط برقرار كنیم، خواسته‌های خود را درست و واضح بیان كنیم، به صحبت‌های آن‌ها خوب گوش كنیم، نظرات و خواسته‌های آن‌ها را درك كنیم و در شنیدن و درك نظرات دیگران صبور باشیم و به آن‌ها احترام بگذاریم، آن وقت ارتباطات و دوستی‌هایی را تجربه می‌كنیم كه زندگی ما را شادتر و لذت‌بخش‌تر می‌كند.

ولی اگر نتوانیم به دیگران احترام بگذاریم، اگر جرات نداشته باشیم درباره خواسته‌ها و یا نیازهایمان با دیگران صحبت كنیم. اگر نتوانیم حرفی غیر از حرف‌های خودمان را بپذیریم و اگر ما با دیگران بدرفتاری كنیم آن وقت تنهایی را تجربه می‌كنیم و شادی و لذت دوستی‌های خوب را تجربه نخواهیم كرد.

تعریف ارتباط :

ارتباط فرآیندی است كه طی آن افكار، عقایـد و احساسات یك فرد به فرد دیگر منتقل می شود ارتباط فرآیندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته كه از طریق آن احساسات و نظرات به شكل پیامهای كلامی و غیر كلامی بیان، ارســال، دریافت و ادراك می شوند. بنا به تعریفی دیگر ارتباط فرآیند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط این كه ذهنیات مورد نظر فرستنده به گیرنده پیام انتقال یابد و بالعكس می باشد.
ارتباط چه كمكی به ما می كند ؟

مشكل گشایی و تصمیم گیری

تائید و تصدیق و یا تعدیل باورها

مهار موقعیت

اعتماد به نفس

خوش بینی و مثبت نگری

عشق و علاقه به مردم و موضوع رابطه

حسن نیت

توجه به شباهت ها بجای تفاوت ها

خواب و استراحت كافی

تغذیه مناسب

ورزش و تفریح مناسب

رعایت زمان و مكان و موقعیت مخاطب

توجه به احساسات خود و دیگری

اغماض كردن

غلبه به حرص وحسد و طمع

شنونده خوبی بودن

تبرئه كردن

ارتباط در سه سطح برقرار می شود كه عبارتند از:


1 ـ‌ ارتباط درون فردی Intrapersonal communication :

همان ارتباط با خود است و شامل فعالیت هایی مثل پرورش افكار ،تصمیم گیری، خودنگری و …. می شود.

2 ـ ‌ارتباط بین فردی Interpersonal communication :

ارتباط بین دو یا چند نفر گفته می شود و فعالیت هایی مثل مصاحبه، مشاوره، تهیه نوشته یا مقاله را شامل می شود.

3 ـ ارتباط عمومی (جمعی ) public (mass) communication :

در این ارتباط پیام برای جمعی از مخاطبین ارسال می شود. این نوع ارتباط ممكن است مستقیم یا غیرمستقیم (رادیو، تلویزیون، مجله و … ) باشد.
اجزاء فرآیند ارتباط:


1. پیام دهنده (منبع):برقرار كننده ارتباط

2. پیام گیرنده(مخاطب):دریافت كننده ارتباط

3. پیام :محتوی (آنچه كه بخاطر آن ارتباط برقرار شده است)

4. وسیله ارتباط:ابزاری كه بوسیله آن ارتباط برقرار میشود

5. باز خورد:عكس العمل به وجود آمده در گیرنده


فرستنده ( انتقال دهنده پیام ) باید از دو ویژگی مهم برخورددار باشد:


اولاً : بر محتوای پیامی كه قصد ارسال آن را دارد مسلط باشد.
ثانیاً : بتواند از نظر عاطفی با گیرنده یا مخاطب توافق نموده و به عبارت دیگر با دقت و علاقـه به مسایل مطـــرح شده توسط مخاطب گوش كند.

گیرنده (مخاطب ) ممكن است پیام را به طور مؤثر دریافت ننماید. علت این امــر وجود تعدادی موانع ارتباطی است كه اهم آنها به شرح ذیل می باشد .


موانع ارتباطی :


الف : موانع پیام: تعد د پیام ،تداخل پیام

ب: موانع وسایل ارتباط:موانع فیزیكی، سر وصدا ،گرما ،پارازیت ، وسعت مدار ارتباطی

ج:موانع گیرنده:احساسات ،عواطف،پیش داوری آموخته های قبلی،ادراك كلیشه ای

د:موانع فرستنده:استفاده از لغات چند پهلو ومبهم،ضعف مهارت ارتباطی،حالات وحركات نامناسب،و...

ارتباط ممكن است :

با طبیعت باشد : كوه ، دشت ، دریا ، آسمان

با خداوند متعال باشد

با فرد دیگری باشد

با خود باشد

بهترین نوع ارتباط آن است كه ما همزمان با خود و دیگری و خداوند ارتباط برقرار كنیم .

انــواع ارتبـاط :

1 ـ ارتباط كلامی
2 ـ ارتباط غیركلامی

ارتباط كلامی

در این نوع ارتباط برای انتقال پیام از كلمات استفاده می شود. انتقال پیام می تواند به صورت گفتاری یا نوشتاری باشد ارتباط كلامی بیشتر برای بیان ایده ها ، حقایق و نظرات به كار می رود.

ارتباط غیر كلامی

انتقال اطلاعات و احساسات بدون استفاده از كلمات ارتباط غیركلامی است. در این ارتباط تمام رفتارها، علایم و اشیا باعث مبادله پیام می شوند.

انواع ارتباط غیر كلامی :


1-ظاهر فیزیكی :

شامل آنچه كه یك فرد را در برخورد اول جذاب یا غیر جذاب
می سازد نژاد، جنس، قد، وزن ، قیافه فرد و طرز لباس پوشیدن، حتی چگونگی لبخند زدن فرد می شود. بسته به ظاهــــر فیزیكی فرد یك تصور اولیه در ذهن افراد درباره سطح سواد، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، عقاید و ارزش هــای او شكل می گیرد.

2- زبان بدن:

شامل چهار قسمت است كه عبارتند از:


الف:طرز قرار گرفتن

طرز نشستن یا ایستادن و راه رفتن پیام های مهمـی را منتقل می كنند طرز قرار گرفتن فــرد در حین ارتباط، قدرت عمل فرد، طرز فكر فـــرد در آن موقعیت درباره خودش و احساس فرد دربــاره موضوع مورد بحث را نشان می دهـد. ( هــرچند كه فرد قصد انتقال پیام نداشته باشد)

ب:ژست

شامل حركات ریز و درشت دست ها می باشد و بیان كننده احساس
فرد در آن موقعیت می باشد

ج:بیان چهره

نشان دهنده احساس غمگینی، شـــادی، خشم، تعجب و سردردگمی و … است

د:تماس چشمی

به دو منظور به كار می رود

1 ـ بیان علاقه و صمیممت

2 ـ بیان تسلط ،قدرت و كنترل

هر چه رابطه بین دو فرد صمیمی تر باشد طول مدت تمـــاس چشمی بین آنها بیشتر می شود و هر چه قدرت یك فـــــرد در رابطه بیشتر باشد تماس چشمی كمتری برقرار می نمــــاید. وقتی فرد به گوینده توجه داشته باشد به طور مستقیم در چشمان گوینده نگاه خواهد كرد.3- لمس و تماس بدنی:

بایستی از لمس استفاده كرد، البته بكارگیری آن بایستی متناسب با انتظارات فرهنگی و قابلیت قبول مخاطب باشد.

4 ـ صدا :

تن صـــــدا و طول كلام دو جنبه غیركلامی گفتار هستند كه پیام هایی را به شنونده منتقل می كند سرعت، قدرت، طنین، مكث و شدت صدا هر كدام معنایی خاص دارند.38% از اولین برداشت شنوندگان از ما بر اساس صدای مااست.

5ـ زمان و فضا:

خود به سه قسمت تقسیم می شود كه عبارتند از:

الف ـ وقت:
استفاده عمدی و غیرعمدی از زمان، انتقال دهنده پیام است. افراد بر اساس استفاده از زمان با دیگران ارتباط برقرار می كنند.


ب ـ محیط :

محیط فیزیكی كه در آن ارتباط رخ می دهد پیام منتقل می كند نحوه چیدن وسایل و لوازم در محیط باعث انتقال پیام می شود.

ج ـ فاصله :

فاصله ای كه افــــراد بین خود و گیرنده پیام ایجاد می كنند انتقال دهنده پیام است.

تفاوت ارتباط كلامی و غیركلامی:


1 ـ ارتباط غیركلامی مداوم و پیوسته است زیرا ما به صورت مداوم صحبت نمی كنیم، اما از طریق ارتباط غیركلامی به صور مختلف ارتباط برقرار

می كنیم.


2 ـ ارتباط غیركلامی مبهم و پیچیده است به این علت كه به صورت همزمان از چندین كانال (طرز لباس پوشیدن، بیان چهره و … ) برای انتقال اطلاعات استفاده می شود.
3 ـ ارتباط غیركلامی برای انتقال احساسات بهتر است، زیرا افراد قدرت كنترل كمتری روی آن دارند.


4 ـ در یك ارتباط چهره به چهره سهم ارتباط غیر كلامی در انتقال پیام 65 درصد و سهم ارتباط كلامی 35 درصد می باشد پس در انتقال پیام توجه به ارتباط غیر كلامی اهمیت بیشتری دارد.


5 ـ ارتباط غیر كلامی وظیفه تنظیم جریان مكالمه، تكمیل و تأكید آن را به عهده دارد.
بنابر این برای برقراری ارتباط موثر

به نكات ذیل توجه فرمائید :

1- از گفتگوهای كوتاه استفاده كنید و آنها را جدی بگیرید.

به این منظور از سوال در مورد مسائل خصوصی پرهیز كنید.

از جملاتی مطمئن كه احتمال خطا و اشتباه كمتر در آنها وجود دارد استفاده كنید . این جملات معمولاً مسائل كاملاً عادی و روزانه است .

2 - مهارتهای گوش كردن فعال را در خود تقویت كنید:

از قطع كردن صحبت دیگران بپرهیزید.

انعكاس احساس و محتوا داشته باشید.

در صورت عدم تمایل به ادامه گفتگو به راحتی با سكوت كردن به صحبت خاتمه دهید.


3- مثبت باشید:

مختصر ، شیرین و خوب صحبت كنید .

4- از لطیفه و شوخی استفاده كنید.


5 - سوالهای خود را گزینش كنید.

6- به علائم غیر كلامی توجه كنید:


حالات بدنی

لحن صدا

لبخند

ارتباط چشمی

7- از خود فاش سازیبه طور مناسبی استفاده كنید

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
تا کنون برایتان اتفاق افتاده که در یک کنفرانس و یا انجمن سخنرانی کرده باشید، اما پس از اتمام مراسم آرزو کنید که ای کاش ارائه بهتری از خود به نمایش گذاشته بودید و مفهوم را به شیوه بهتری بیان می نمودید؟
امری که می تواند به شما کمک کند تا تاثیر خود را بهبود بخشیده و ناکامی را تا میزان زیادی کاهش دهید، این است که بدانید: "مصداق ارتباط، پاسخی است که از طرف مقابل دریافت می کنید."در دنیای بزرگسالان اکثر راههای برقراری ارتباط به ارتباط لفظی ختم می شود. کمی به گذشته و دوران تحصیل خود فکر کنید، ببینید که چقدر وقت صرف یادگیری خواندن و نوشتن کرده اید؟ هر چند در حال حاضر میزان باسوادی در کل جهان پیشرفت چشمگیری داشته، اما باید توجه داشت که در طول این دوران هیچ گونه آموزش خاصی در مورد نحوه برقراری ارتباط صحیح، به دانش آموزان داده نمی شود.زمانیکه ارتباط رودرویی را با دیگران داریم برای اینکه بتوانیم بالاترین تاثیر را برر وی آنها بگذاریم -چه مخاطب ما یک فرد باشد چه اشخاص زیادی باشند- بهتر است کمی صبر کنیم و به چند مسئله جزئی دقت کنیم. اولین چیزی که باید پیش از هر چیز به آن توجه کنید این است که ببینید مخاطبتان چه کسی است.زمانیکه ما پیام های ارتباطی را "دریافت" می کنیم، این ارتباط از "فیلتر"های مختلفی می گذرد تا به ما برسد. این فیلتر ها می توانند شامل موارد زیر باشند:حالت روحی فردی ما و احساساتی که داریم

نظر ما نسبت به فرستنده پیام

ارتباطات قبلی با فرد مورد نظر

اینکه پیام چه اثری می تواند برای ما در بر داشته باشد

میزان درک فردی ما از لغاتی که می توانند مورد استفاده قرار بگیرند

نحوه تجزیه تحلیل لغات توسط ماچند لحظه به خودتان وقت بدهید، در مورد مخاطبین خود فکر کنید، اگر بتوانید با مخاطبین خود ارتباط برقرار کنید، آنها خوشان به شما کمک می کنند تا بتوانید منظور تان را واضح تر برایشان تشریح کنید.همه افراد برای بیان یک مطلب شیوه های متفاوتی را انتخاب می کنند و همه سعی بر این دارند تا میزان تاثیرگذاری خود را افزایش دهند.

شاید شما در مورد ضرب المثل قدیمی "خودتان را جای آنها بگذارید" چیزهایی شنیده باشید. افرادی که در برقراری ارتباط با دیگران موفق هستند، این کار را انجام می دهند حال چه به صورت آگاهانه چه به طور ناخودآگاه.

همچنان که زندگی می گذرد و ما به عرصه های جدید آن قدم می گذاریم، نوعی تکنیک فردی برای برقراری ارتباط با دیگران بر می گزینیم. کلید طلایی تاثیر گذاری بیشتر این است که انعطاف پذیری خود را افزاش دهید تا قادر شوید پیام خود را آنچنان که مناسب حال مخاطب است به او انتقال دهید.یکی از فاکتورهای اساسی در برقراری ارتباط، نحوه ارائه "لغات" مختلف و چیدن آنها در کنار یکدیگر است.حقیقت اینجاست که در مقوله برقراری ارتباط، افراد مختلف را می توان در این گروه ها دسته بندی کرد: "بصری" ، "احساسی" و "شنیداری."به هر حال همه افراد توانایی استفاده از هر سه مورد را دارند، اما همیشه یکی از موارد بر سایرین برتری دارد و از یکی از موارد دیگر به عنوان عامل پشتیبان استفاده می شود.افراد "بصری" معمولاً در حرف های خود از لغات تصویری استفاده می کنند. دایره لغات آنها از رنگ ها، تصاویر و صحنه ها تشکیل شده است. آنها با حرف های خود مناظر و صحنه ها را نقاشی می کنند. آنها همچنین خیلی تندتر صحبت می کنند، سرزنده تر هستند، و حرکات بیانگر بدنی شان بیشتر است و از دستان خود برای تقویت تصاویر استفاده می کنند. حرکات دست آنها از بالای سینه به سمت خارج بیشتر است.افراد احساسی از حرف های احساسی استفاده می کنند. آنها در این مورد که چه احساسی دارند، صحبت می کنند؛ نیاز دارند که چیزی را در دست بگیرند، احساس آنها در مورد چیزهای ملموس بیشتر است مثلاً یک شیء چقدر نرم یا زبر است، و به طور کلی بیشتر در مورد احساست خود نسبت به چیزهای مختلف صحبت می کنند. آنها کمی آرامتر صحبت می کنند، برای فکر کردن چند لحظه صبر می کنند و به احساسات خود بیش از هر چیز اهمیت می دهند. آنها حرکات بیانگر بدنی زیادی از خود بروز نمی دهند و حرکات دست هایشان بیشتر به سمت داخل است. ممکن است خودشان را با دست هایشان بگیرند و یا چیزی را در دستشان بگیرند.شنیداری ها از صحبت کردن در مورد مسائل مختلف لذت می برند! آنها معمولاً سؤال های زیادی می پرسند و میخواهند در مورد موضوعات مختلف با هم بحث کنند. آنها خیلی ریز بین هستند و درکشان کمی مشکل است. آنها گوش هایشان در همه حال تیز است، حرکات بیانگر بدنی شان ریتمیک بوده و بیشتر به دهان، سر و گوش ها توجه دارند.شاید تا کنون به این نتیجه رسیده باشید که پیش از صحبت کردن باید موارد بسیار زیادی را در نظر بگیرید، اما اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که مدت زمان زیادی را در زندگی خود صرف صحبت کردن می کنید و این کار ارزشش را دارد که مهارت های گفتاری خود را ارتقا بخشید.اگر توانایی انجام یک چنین کاری را نداشته باشید، آنوقت مجبور می شوید که همیشه دیگران را محکوم به درک نکردن منظور خود کنید

2.    87/11/15 (08:57)
سلام .اطلاعاتتو در مورد رشته ای که میخوای وارد بازار شی و همچنین در سایر زمینه ها بیشتر کن در ابتدای ورود به این کار سعی کن از افرادی که سابقه دارن تو کار سوال کنی و واقعا خودتو علاقمند نشون بده که میخوای همه چیو بدونی کم کم همین اطلاعات زیادبهت اعتماد به نفس میده و تو جمع باعث میشه که حرفی واسه گفتن داشته باشی و از همین طریق دوستان زیادی داشته باشی و البته هیچگاه یه لبخند مهربون و فراموش نکن

3.    87/11/15 (09:35)
برای داشتن روابط عمومی بالا ، می تونی از توی خانواده و دوستانت شروع کنی . از طریق شرکت در بحث های دوستانه.
البته وقتی خودتو خوب بشناسی می تونی با بقیه هم راحت تر ارتباط برقرار کنی.

4.    87/11/15 (09:42)
salam
e chi man roko rast behet begam
har chi elmi bekhay jolo beri hech faydeh nadareh
tanha rahesh eneh ke vagti meri jayi ya ba fardeh mohemi barkhord mikoni hech hayjan ya tarci nadeshteh bashe be estlahe hamegani be khiyal bashe
barayeh enke betooni rahat tar ba fard sohbato shoro koni behtar ba e joke ba adabaneh dar rabeteh ba kar ya rozet ya etefagi ke oftad dar maser omadan begi
en baes mishe ke jame e kami khodemoni tar beshe
va kar va sohbat khodemoni tar jolo bereh
enam ke man migam az royeh tajrobeh migam na az royeh ketabi ya sayti
ok
movazeb khodet bash
khoda negahdaret

5.    87/11/15 (10:35)
اخلاق در روابط عمومی پایه و اساس ارایه واقعیت ها

رعایت اخلاق در همه زمینه‌ها از جمله روابط عمومی جزو مباحث مهمی است كه در حیطه كار روابط عمومی باید به آن توجه كامل مبذول شود.
رعایت اخلاق در همه زمینه‌ها از جمله روابط عمومی جزو مباحث مهمی است كه در حیطه كار روابط عمومی باید به آن توجه كامل مبذول شود.
در مقاله پژوهشی زیر كه به وسیله علیرضا مزین مدیر روابط عمومی برق منطقه‌ای گیلان تدوین شده ویژگی ها و اصول اخلاق حرفه‌ای در حیطه روابط عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
اخلاق همانگونه كه از احساسات و باورهای فرد متأثر می‌شود تابعی از ارزشها، هنجارها و قوانین حاكم بر جامعه است. رعایت امانت، درستكاری، انصاف،حریم خصوصی افراد و وفاداری در قلب حرفه‌های ارتباطی قرار دارد و مسائلی چون تبعیض، بی‌عدالتی، تضیع حقوق دیگران و بی‌توجهی به اموری چون محیط زیست و حقوق بشر پذیرفته نیست لذا وجدان فردی همواره ناظر بررفتار اخلاقی است و مسئولیت اجتماعی نیز از طریق رسانه‌ها اعمال می‌شود.
در حرفه روابط عمومی پنج نوع رابطه اخلاقی وجود دارد كه شامل: وظیفه نسبت به خود، نسبت به مخاطب، نسبت به كارفرما، نسبت به حرفه و سرانجام نسبت به جامعه مورد تأكید است. در عرصه بین المللی انجمن بین‌المللی روابط عمومی (ایپرا) در سال ۱۹۶۱ با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر پنج اصل پایه و عام را به عنوان اصول اخلاق حرفه‌ای در روابط عمومی مورد تصویب قرارداد كه ناظر برفعالیت شاغلان این حرفه در سراسر جهان است.
مشاهدات بیانگر آنست كه شاغلان روابط عمومی در بخشهای دولتی ، عمومی و خصوصی اغلب در كسب یا انتشار اطلاعات با دشواریهای اخلاقی روبرو هستند كه بر سرعت تصمیم‌گیری آنها موثر است. مثلاً چه زمانی باید اطلاعات را منتشر كرد؟ چگونه باید با شایعات برخورد كرد؟
آیا در چارچوب منافع عمومی می‌توان تمامی اطلاعات را به رسانه‌ها داد؟ در چه زمانی سازمان باید از عامه مردم عذرخواهی كند؟‌
پاسخ به این سئوالات و صدها سئوال دیگر وقتی ممكن است كه اصول اخلاقی حاكم بر رفتار حرفه‌ای به صورتی شفاف راهنمای عمل باشد.
مدیران و كاركنان روابط عمومی خود را عضوی از حرفه شرافتمند (honorable) و بسیار موثر می‌دانند كه نسبت به عموم مردم و مشتریانشان مسئول و متعهد می‌دانند. روابط عمومی‌ها با آگاهی از تأثیر و نفوذ پیام‌های خود سعی دارند تا قدرت خود را با نوعی رفتار اخلاقی عمومی تطبیق دهند و در ایفای این مسئولیت تحت تأثیر عواملی همچون : الزامات قانونی، خط‌مشی وانتظارات مشتری، معیارهای تنظیم شده در حرفه روابط عمومی و یامعیارهای‌داخلی موسسه‌ها، وزارت خانه و یا خودكاركنان، ارزشهای فردی هستند، كه بر تصمیم‌گیری و تصمیم سازیهای روابط عمومی تأثیر می‌گذارد.عملكرد فعالیتهای اساسی تجاری در روابط عمومی، یافتن مشتری، حفظ آن و خدمت به آنان است.
● وظایف روابط عمومی
بهره‌گیران از اطلاعات انتظار انتشار اطلاعات و بیان حقایق ورفتار صادقانه از روابط عمومی دارند. گاهی بیان ”حقایق گزینشی“ selective truths جایگزین بیان ”كل‌حقیقت“ (The whole truths) می‌شود این امر اگرچه بنوبه خود درست است ولی شامل تمام واقعیت نیست و در اینجا مشكل زمانی است كه گوینده حقیقت و شنونده آن از معیارهای متفاوتی برخوردار باشند. مثلاً جعل اطلاعات ممكن است برای برخی مبالغه بنظر برسد در حالیكه برای دیگران نوعی فریب باشد و در این موارد باید به اصول اخلاقی انتشار اطلاعات توجه كرد.
معیارهای اخلاقی در روابط عمومی همچون حرفه‌های دیگر هرگز ثابت نیستند و همراه با تحولات محیطی و تجاری، به سرعت تغییر و یا توسعه می یابند . هدف اخلاقی روابط عمومی ایجاد هماهنگی اجتماعی و ترویج درك متقابل و همزیستی مسالمت آمیز میان افراد و نهادها است. روابط عمومی مهمترین حلقه ارتباطی در فرآیند ارتباطات است كه روابط را نزدیك و ابهامات را مرتفع می‌كند و ذینفعان سازمان را در جریان اطلاعات قرار می‌دهد. در سطحی بالاتر، روابط عمومی‌ها درباره تأثیرات كلی تصمیم‌گیری با مشتریان خود مشورت كرده و با استفاده از ابزارهای ارتباطی خود به آنها اطمینان می‌دهند كه عملكرد سازمان مبتنی برمنافع همه نهادهایی است كه از عملكرد سازمان متأثر می‌شوند.
در دنیای امروز برای موفقیت هرگز نباید مردم نادیده گرفته شوند و برای تداوم حضور در جامعه مصرفی جدید، باید به خواست‌های مردم پاسخ داد و كانالهای ارتباطی موثری با آنان ایجاد كرد. عامه آگاه بهترین پشتیبان و پناهگاه جامعه در بحرانهای اجتماعی است. تلاش برای رساندن اطلاعات صحیح به مردم موجب برخورداری از حمایت جامعه خواهد شد.
البته ایجاد اعتباربرای سازمان تنها ازطریق روابط عمومی حاصل نمی‌شود. هرشركت و سازمانی باید خود شایسته اعتبار بوده وآنرا حفظ كند. روابط عمومی‌ها نیز سعی دارند كه با تلاش برای تطبیق كاركنان با شرایط و انتظارات جدید و با تأمین خواست‌های فردی، علایق جامعه را نیز برآورده كند و این بیانگر عملكرد مطلوب روابط عمومی است.
عدم تلاش برای ایجاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سازمان سبب بی‌اعتمادی افكار عمومی خواهد شد.
● رسالت مدیر روابط عمومی
یك مدیر روابط عمومی می‌داند كه برای روابط عمومی ، مساله اصلی اخلاقی این نیست كه چگونه مقررات قید و بندها را بشناسد بلكه مهم آنست كه چگونه می‌تواند به آن عمل كند. بحرانهای اخلاقی برای كاركنان روابط عمومی ها از دو جنبه مهم است، یكی از جنبه ماهیت خاص اخلاق حرفه‌ای و دیگری چگونگی حفظ و انجام اعمال اخلاقی است كه بر اعتبار سازمان تأثیر می‌گذارد.
عوامل متعددی برعملكرد نامطلوب روابط عمومی مؤثرند. فعالیت در شركتهای نامناسب و عدم شناخت صحیح مردم و دیدگاه ناكافی آنها نسبت به روابط عمومی، برعملكرد نامطلوب این حرفه تأثیرمی گذارد. ادامه این امر برای گروهی ازكاركنان این بخش حالت تدافعی و برای برخی دیگر احساس بیهودگی ایجاد می كند.
در این میان مسئولیت روابط عمومی به عنوان مشاور و پیام رسان و نیز طرف اصلی با افكار عمومی در مسائل اخلاقی از دیگران بیشتر است. موفقیت سازمانها در رفع ابهامات مربوط به فعالیتهای تجاری و عملكرد خود در برابر افكار عمومی مستقیماً به توانایی روابط عمومی بستگی دارد و این بخش به سازمان كمك می كند تا از نظر اجتماعی بیشتر مسئولیت‌پذیر باشند. روابط عمومی‌ها باید مظهر و الگوی درستكاری، صداقت و شفافیت كامل باشند و خود معیارهای عالی اخلاقی را رعایت كنند تا امكان قضاوت صحیح افرادی كه از آنها نمایندگی می‌كنند، فراهم شود.
● بهبود اعتبار روابط عمومی‌ها
روابط عمومی ها برای بهبود اعتبارخود وظیفه‌ای سه‌گانه دارند: آنها باید موقعیت خود را هم در بین عامه، هم دربین سازمانهایی كه ایجاد كرده‌اند بهبود بخشند و نیز مسئولیت اجتماعی خود را در قبال مشتریان سازمان گسترش دهند. روابط
میان سازمانها و جامعه مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی را مشخص و مدیران سازمانها رامتعهد می سازد تا به تصمیم‌گیری درباره روابطی كه برهمه مردم تأثیر گذاراست ، توجه كنند. یك سازمان نمی‌تواند صرفاً با انجام اعمال خیرخواهانه ظاهری به تعهدات اخلاقی‌اش عمل كرده باشد، درعوض باید هر ضرری را كه می‌تواند برجامعه وارد سازد بموقع تشخیص داده وبرای رفع آن اقدام كند.
توجه فراینده به اهداف اجتماعی تصمیم گیری‌های سازمانی برای روابط عمومی این فرصت را فراهم نموده است تا به بالاترین درجه قدرت و موقعیت در سلسله مراتب سازمان دست یابند و از جایگاه قدرتمندی در جلسات هیئت مدیره شركتها برخوردار باشند. ارتقای اعتماد عمومی و تأمین رضایتمندی مشتریان هدف ضروری سازمانهاست واین امر ایجاب می‌كند كه آنها اعتراضات را درك كرده و در هیأت مدیره آنها را مطرح و تصمیم بگیرند.
امروزه، حرفه‌ای‌های روابط عمومی از قدرت زیادی در سازمانها و جوامع برخوردارند واین امر ایجاب می‌كند كه مسئولیت پذیری اخلاقی آنها بیشتر از دیگران شود. هرچه شخص یا حرفه با نفوذتر باشد به اخلاق حرفه‌ای بیشتری نیاز دارد، چون خدمات حرفه ای را ارائه می كند كه اغلب در توان ارزیابی مشتری نیست ولی مشتریان باید شخص حرفه‌ای را مورد اعتماد بدانند واز توانائیها و انگیزه شان اطمینان داشته باشند. در این ارتباط جان‌كـری (John Carey ) اظهار می‌دارد كه : علت اساسی اینكه حرفه‌ای‌های روابط عمومی از دیگر متخصصان مشاغل متمایز شده اند و از وجهه ای همراه باشأن حرفه ای برخوردارند این است كه احتمال می‌رود تعهد ویژه ای برای دراولویت قراردادن خدمت به عامه نسبت به منافع شخصی پذیرفته‌اند.
روابط عمومی‌ها به عنوان مدافعان حقوق مشتریان، خود بایداز تعهد اخلاقی ویژه ای برخوردار باشند و دفاعشان نباید جانبدارانه باشد و تلاششان برای دست‌یابی به موفقیت باید به صورت همه جانبه ودر محدوده اخلاق حرفه‌ای صورت گیرد.
● احساس تعهد در برابر اعتماد عمومی
لازمه كار روابط عمومی، احساس تعهد در برابر اعتماد عمومی است و این مساله نیازمند اصول زیر است:
۱) انطباق كامل اهداف با رفاه عمومی و منافع مشتریان یا كارفرمایان.
۲) بكاربستن سه اصل دوستی، صداقت و شفافیت در تهیه و تنظیم مطالب و انتشار عمومی آنها در تمام امور.
۳) حفظ اسرار مشتریان یا كارفرما حتی پس از قطع رابطه با موسسه و تا مدتی كه منافعش ایجاب كند.
۴) تلاش برای جلوگیری از تخلفاتی چون پخش شایعات و بیانه‌های اهانت‌آمیز، پنهان كاری از مشتریان و كارفرمایان و پخش هرگزارش كه به منظور منفعت شغلی صورت می‌گیرد.
۵) حمایت از تلاشهای برنامه‌ریزی شده برای پیشبرد اخلاق حرفه‌ای و مهارتهای تكنیكی این حرفه و نیز آموزش و تعلیم و تربیت شایسته كاركنان روابط عمومی.
● گای وك فیلد
(Gay Wakefeld) استاد دانشگاه بولتر معتقد است: ”رفع نیازهای اجتماعی كه امروزه برعهده تجارت و دولت گذاشته شده است مسئولیت جدیدی را ایجاد كرده كه براساس آن حرفه‌ای‌های روابط عمومی باید برای پاسخگویی به نیازهای مردم و جامعه به صورت خصوصی وعمومی و یا هر دو آماده باشند“.
این امر مسئولیت‌های فردی و مهارتهای حرفه‌ای روابط عمومی را در برابر اعتماد عمومی دو چندان می‌كند.
ارزشهای اخلاقی ، هدایت كننده رفتار هستند. گرچه سازمانها ممكن است به عنوان یك ماهیت مستقل تلقی شوند ولی تصمیمات سازمانی از استدلالهای اخلاقی اشخاص ناشی می‌شوند. افراد ، نهادهایی كاملاً مجزا، نامربوط و منفرد نیستند، بلكه همواره در بطن جامعه جایگاهی دارند كه از نظر اخلاقی خود در آن سهم هستند واساساً اخلاق حرفه ای به هر شخص مربوط می‌شود . ارزش افرادی كه برفرآیند تصمیم گیری سازمان تأثیر می گذارند، در نهایت ارزش سازمان و مسئولیت اخلاقی آنرا مشخص می‌كند.
جوزف‌سان‌ (Josefh son) ارزشهای دهگانه جهانی و ثابتی را مشخص كرد كه بزعم او برای زندگی اخلاقی ضروری هستند.
این ارزشها عبارتند از: درستكاری، صداقت، وفای به عهد، پایبندی، انصاف، توجه به دیگران، احترام به دیگران، شهر وندی مسئولیت‌پذیربودن، امتیاز طلبی، مسئولیت پذیری.
اصول اخلاقی كه از ارزشهای اخلاقی ناشی شده و رفتار اخلاقی نیز براساس آنها سنجیده میشود، رفتار را هدایت و هماهنگی اجتماعی را ایجاد می كنند . رعایت قانون گرچه خود نوعی رفتار اخلاقی تلقی می‌شود ولی ممكن است همه رفتارهای اخلاقی را شامل نشود. به عنوان مثال فضیلت را نمیتوان بصورت قانون وضع كرد.
فرهنگ سازمانی، درك مشترك از ارزشهای اخلاقی و هرآنچه كه رفتار اخلاقی را می‌سازد به نمایش می‌گذارد كه روابط عمومی ها نقش مهمی برای ایجاد فرهنگهای مثبت و سازمانی كردن اخلاق حرفه ای ایفاد می‌كنند.به اعتقاد پروفسور فرایزرسیتل (Fraser Seital)، روابط عمومی، وجدان درونی سازمان است تا مسئولیت اخلاقی را به عنوان محافظ اخلاق سازمانی هدایت كند.
طبیعت كار روابط عمومی به منظور پاسخگویی به مشتریان، به واكنشی سریع و كوتاه مدت نیاز دارد. از اینرو داشتن درك فلسفی از اخلاق حرفه‌ای ممكن است رفتار اخلاقی را آسانتر نماید.
● تصمیم‌گیری اخلاقی در روابط عمومی
به‌منظوراتخاذ یك تصمیم اخلاقی فرانك ناروان (Frank Narvan ) یك فرآیند ۶ مرحله ای را ارائه كرد كه واكنش طبیعی مردم را به هنگام رویارویی با معضل اخلاقی نشان می‌دهد. این فرآیند شامل مراحل زیر است:
۱ ) مشكل را تعریف كنید.
۲ ) راه حلهای انتخابی موجود را مشخص كنید.
۳ ) راه حلهای انتخابی مشخص شده راارزیابی كنید.
۴ ) تصمیم بگیرید.
۵) تصمیم را اجرا كنید.
۶ ) تصمیم را ارزیابی كنید.
بخش اخلاقی این فرآیند نیازمند آنست كه تصمیم گیرندگان ، مشكلات اخلاقی و راه حلهای آن را در مرحله ۱ و ۳ و ۶ با كاربرد مجموعه ای از فیلترها به نام PLUS تفكیك كنند كه عبارتند از :
▪ Policies = خط مشی: آیا تصمیم با سیاست و خط مشی‌های سازمان من مطابقت دارد؟
▪ Legal= قانون : آیا تصمیم با توجه به قوانین و مقررات اجرایی قابل قبول است ؟
▪ Universal = جهانی : آیا تصمیم از اصول / ارزشهای جهانی كه سازمان پذیرفته است پیروی می كند؟
▪ Self= خود: آیا تصمیم، تعریف شخصی مرا از درستی، خوبی، شفافیت و صداقت تائید می كند؟
حرفه‌ای‌های روابط عمومی به خوبی می‌دانند كه شرط موفقیت این حرفه در صورتی است كه از اعتماد و حمایت عمومی برخوردار باشند و از این رو خود باید در كاربرد معیارهای اخلاقی در فعالیتهای حرفه ای پیشقدم باشند.

برای ارائه دهندگان خدمات حرفه‌ای چون روابط عمومی، بدكرداری (Malfeasance) یا سوء‌استفاده از مقام و ناكارآمدی یا بی‌كفایتی (Incompetence) در رأس فهرست نگرانیهای اخلاقی قرار دارد.
شاید بهترین شعار اخلاقی برای روابط عمومی و همه حرفه‌ای این باشد كه: ”بـا مـردم چـنان رفتار كن كه دوست داری با تو آنگونه رفتار كنند“. دادن وعده‌های دروغین برای مغموم‌كردن افكار عمومی و ذینفعان بدترین كار ممكن است . اینگونه وعده‌ها نه تنها مانع مراجعه مجدد مشتریان می‌شود بلكه انتظاراتی ایجاد می‌كند كه اگر برآورده نشود می‌تواند منجر به پیگرد قانونی شده و به حیثیت و اعتبار سازمان لطمات جبران ناپذیری وارد كند.
جلب مشتری یا مشتریان براساس اهداف و خط مشی‌های برنامه و نیز میزان خدمات ارائه شده ، روش بهتری برای بدست آوردن مشتری و حفظ آنها است. روابط عمومی‌ها مسئولیت دارند تا میان منافع عمومی و دیگر مشتریان بدرستی تعادل برقرار كنند و آن دو را نسبت به خواست‌های خویش در اولویت قرار دهند. روابط عمومی نباید و نمی توانند بصورت آگاهانه و از لحاظ اخلاقی سازمان را درگیر مسایل ناشاسیت كنند. زیرا آنان وجدان اجتماعی سازمان و حلقه واسطه میان سازمان و مردم اند و نقش شان پشتیبانی از خدمات عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است .
روابط عمومی به عنوان وكیل مدافع سازمان و مردم باید تشخیص دهند كه موكلان (ذینفعان) آنها چه كسانی هستند و سازمان چه اقداماتی را باید برای آنها انجام بدهد آنان نباید اجازه دهند كه حرص و طمع، بصیرت، تعهد و عدالتشان را نسبت به انجام كارهای درست ، خدمت صادقانه به مردم و مشاوره درست به مدیران سازمان از بین بروند.
● نگاهی به آئین نامه انجمن بین المللی روابط عمومی
انجمن بین‌المللی روابط عمومی در سال ۱۹۶۵ در آتن (پایتخت یونان) آیین‌نامه‌ای را تصویب كرد كه به خاطر تأكید بر حقوق بشر ، رفتار كاركنان روابط عمومی و همچنین نگرش مثبت به این حرفه و موفقیت در تصویب معیارهای اخلاقی مورد قبول جهانی واقع شد.
عضو روابط عمومی باید در رعایت موازین زیر تلاش كند.
۱ ) كمك به فراهم ساختن شرایط اخلاقی و فرهنگی تا انسانها را قادر سازد به كمال برسند و از حقوق سلب ناپذیری كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان شده است، بهره‌مند شوند.
۲ ) فراهم آوردن الگو و كانالهای ارتباطی از طریق ترویج آزادانه اطلاعات مهم كه سبب شود هر عضو هر جامعه ای احساس كند كه او آگاه است.
۳ ) به دلیل ارتباط میان حرفه ها و مردم، كار یك عضو روابط عمومی حتی به صورت خصوصی، در چگونگی ارزیابی حرفه به عنوان یك كل ، تاثیر دارد.
۴) اصول‌ و قوانین‌ اخلاقی اعلامیه جهانی حـقوق بـشـر
(The universal declaration of human rights) را در محدوده وظایف حرفه ای محترم شمارد.
۵) توجه به ارزش انسان و حمایت از آن و به رسمیت شناختن حقوق انسانی.
۶ ) فراهم آوردن زمینه‌های اخلاقی، روانشناختی و ذهنی به منظور گفتگو به شیوه‌ای مناسب و به رسمیت شناختن حقوق همه گروه ها برای بیان دیدگاه و نظرات آنان.
۷ ) نظارت دائمی بر خود در تمام شرایط و به نحو احسن تا اعتماد كسانی را كه با آنها در ارتباط است، جلب كند.
۸ ) انجام كارها در همه شرایط و به نحوی كه علایق خاص همه گروهها (هم علایق سازمانی كه در آن خدمت می كند و هم علایق جامعه مورد نظر) مشمول توجه شود.
۹ ) به انجام رساندن همه وظایف با صداقت و پرهیز از سخنانی كه باعث ابهام یا درك نادرست می‌شود.
▪ عضو روابط عمومی باید از موارد زیر اجتناب كند.
۱) كم اهمیت شمردن حقیقت نسبت به دیگر نیازها .
) انتشار اطلاعاتی كه برمبنای وقایع درست وقابل اثبات بنا نشده اند.
۳) شركت در هر اقدام مخاطره‌آمیز یا اقدامی كه غیراخلاقی و نادرست باشد وبتواند برشأن و منزلت انسان خدشه وارد سازد.
۴) به كارگیری هرنوع روش یا تكنیك ”تلافی جویانه“ برای تحریك ناآگاهانه فردی كه قادربه كنترل آزادی خود نیست.
بر این اساس هر عضو روابط عمومی باید خواستار حقیقت و درستی و بطور كلی معیارهای مورد قبول و پسندیده باشد ونباید بطورعمد اطلاعات نادرست وگمـــراه كننده‌ای به افراد ارائه دهد واین از بدیهی‌ترین اصول اخلاقی درروابط عمومی است. البته تشخیص حقیقت خود امر پیچیده است و به نگرش، آگاهی، درك و تفسیر مخاطب بستگی دارد.
سرقت ادبی ( playiarism) ازموارد خلاف اخلاقی است وقوانین اخلاقی ایجاب می كند تا ازنسبت دادن عبارت دیگران بخود بپرهیزیم. زمانیكه عبارت دیگران را بكار می‌بریم وظیفه داریم كه مرجع آنها را مشخص كنیم مگر آنكه مجاز به آن باشیم. حتی بهنگام یادداشت برداری نیز باید دقت بسیاری شود تابهنگام كاربرد یادداشتها، منابع آن كاملا مستند بوده وازسرقت غیرعمدی نیز باید اجتناب كرد. عدم دقت در این كار می‌تواند آسیبهای جدی برای سازمان ، مدیریت وروابط عمومی بهمراه داشته باشد.
● جعل اطلاعات
(Disinformation) نیزكاری غیراخلاقی است و آن عبارتست از كاربرد مغرضانه اطلاعاتی كه اساسا“ نادرست است وبه قصد گمراه كردن مخاطب یا رقبا صورت می‌گیرد. خطربزرگ استفاده از چنین تمهیدی، سلب اعتماد عمومی است.
اصول اخلاقی ایجاب می كند كه روابط عمومی ها به رفع اشتباهاتشان بپردازند. ضرورت اصلاح درهرزمان وجود دارد.
● اصلاح اشتباهات
به منظور اصلاح اشتباهات سه مساله را باید در نظر داشت:
۱) وقت شناسی (Timeliness): به محض وقوع اشتباه می‌باید برای جمع‌آوری وانتشار اطلاعات صحیح تلاش واقدام كرد.
۲) شفافیت (Clarity): اغلب اشتباهات ازناكامی وناتوانی دربیان واضح مطلب موردنظر ناشی می‌شود. در ارائه اطلاعات همواره از اصل وضوح و شفافیت پیروی شود.
۳) اقدام‌اصلاحی‌(Remedial) : با این فرض كه ممكن است مردم بر اثر اشتباه صورت گرفته، گمراه شده و بخاطر آن بدعمل كنند، تعهد اخلاقی حكم می كند كه مطلب اصلاح شده و منتشر شود.
راههای كاربردی مقابله با اشتباهات به شرح زیر است:
الف ) با تمام سازمانهای خبری كه گزارش اصلی را دریافت كرده اند بوسیله تلفن ، فكس ویاهرامكان دیگری تماس برقرار كرد.
ب ) واقعیات را توضیح داد.
ج ) درصورت لزوم از اقدامات دیگری چون تبلیغات در روزنامه‌ها یا رسانه‌های همگانی استفاده كرد.
روابط عمومی های فعال دربخشهای دولتی باید بخاطر داشته باشند كه نهادهایی دموكراتیك، آسیب‌پذیر ودرعین حال ماندگار هستند. صرف ارائه خدمات انحصاری نمی‌تواند مجوزی برای تخلف ویا دروغگویی ونشر اطلاعات یك جانبه و یا جانبدارانه به ذینفعان باشد. این امر در درازمدت و گاهی حتی كوتاه مدت آسیب جدی بدنبال داشته وسبب بی‌اعتمادی مردم به دستگاه وگاهی مجموعه دولت می‌شود. بدبینی‌های مردم ریشه دربی اعتمادی دارد وآن می‌تواند مردم را نسبت به مشاركتهای مختلـف بی‌علاقه سازد.
روابط عمومی‌ها به ویژه در سیستم دولتی باید بدانند كه دمكراسی با اعتماد مردم ادامـــه می یابد و همه كسانیكه دردولت فعالیت می كنند، تعهد اخلاقی دارند تا به این اعتماد احترام گذاشته وامین امانتهای مردم باشند. همواره باید اعتماد وحمایت مردم را جلب كرد وگرنه آنها ازحمایتشان منصرف شده ودریغ خواهند كرد.
روابط عمومی سازمانهای دولتی باید بپذیرند كه روابط عمومی یك فرصت طلایی برای خدمت به مردم و ”تنها روابط عمومی اخلاقی، روابط عمومی پیروز وسربلند است“.صداقت، امانت وحقیقت اساس یك ارتباط اخلاقی است اما كاربرد گزینشی حقایق همیشه به ضرر افراد و جامعه است و مردم پنهان كاریها و مسامحه كاریها را هرگز نخواهند پذیرفت، درستكاری رمز پایداری و ماندگاری روابط عمومی خواهد بود.

6.    87/11/15 (10:52)
کتابهای آنتونی رابینز رو بخون.

یه کتاب هم هست از دبی فورد به نام سوالهای درست.کمکت میکنه تا تواناییهات رو هدفمند کنی... و اینجوری اعتماد به نفست رو افزایش بدی..

بطور شخثی هم سعی کن در جمع ها و گروهای دوستانه بیشتر شرکت کنی.. تو بحثا...اظهارنظر کنی..و از اشتباهاتت نترسی.

7.    87/11/15 (11:44)
این مطالبی رو که دارم واست میگم بر اساس تجربه شخصی خودم هست .

این به خاطر اینه که تا به حال خارج از محیط خونه و مدرسه فعالیت آنچنانی نداشتی . همیشه در محیطی بودی که مجبور به سکوت بودی .
من تا سال 82 اصلا طریقه تلفن زدن رو هم بلد نبودم . و حتی خارج از محیط اختصاصی خودم کاری نکرده بودم .
اولین بار توی یه شرکت به عنوان یه نیروی خدماتی مشغول به کار شدم . ساکت ، آروم و خجالتی .
اوائل تلفن رو که ور میداشتم به جای الو بفرمایید یا الو سلام میگفتم الو اون هم با تن صدای خیلی بد .

کم کم محیط این شرکت باعث شد روحیه ام عوض بشه و کسی که خجالتی و کم رو و ساکت بود الان از همه شر تر و شلوغ ترشده . منظورم خودمه .

تنها راه حلت اینه که بری توی یه شرکت به صورت مبتدی و یه کار آموز مشغول به کار بشی . محیط کاریت تاثیر خیلی خیلی زیادی روت میزاره .
نه کتاب فایده داره و نه دوره های آموزشی . فقط و فقط این تجربه و محیط اطرافته که باعث میشه یه آدمی با روابط عمومی بالا بار بیایی .

اینها رو که گفتم بر اساس تجربه شخصی خودم بود .
به هر حال برات آرزوی موفقیت می کنم .

8.    87/11/15 (13:13)
با عرض سلام به دوست عزیز

برای داشتن روابط اجتماعی خوب باید اعتماد به نفس داشت
و من برای داشتن اعتماد به نفس کتاب قدرت اراده از دکتر وین دایر ترجمه آقای علی پناهی از انتشارات آسیم را به شما توصیه می کنم


موفق باشید

9.    87/11/15 (14:27)
khob bastegi dare age mikhay jai kar koni bad az ye modat dorost mishe
agaram kolan mikhay in etefagh biyofte
behtare nashe
yani bebakhshida baziya janbasho nadaran
yeho inghad khob mishe ke dost dari ba hame ertebat bargharar koni
onvaght be zararet mishe
vali agar mikhay beshe
bayad khodeto beshkani
tanha rahesh ine
nemidonam migan tarafo gosfand hesab kono ina
hast vali khob
be dard nemikhore
az kharab kardane kar natars
chon age kharab nakoni nemishe
ya ali


10.    87/11/15 (17:25)
جلو آینه با خودت صحبت کن و همیشه در هنگام صحبت کردن صادق باش چون مردم از آدم دورو خوششون نمیاد>

11.    87/11/15 (18:09)
سی دی های گولد کوئست را پیدا کن و نکاتش را یاد بگیر

12.    87/11/15 (23:21)
سلام.
کسی که در کل روابط عمومیه بالایی داره، در هر جمعی که باشه به خوبی از پس حرف زدن و شیش شدن با بقیه بر می یاد.
پیشنهاد می کنم برای بالا بردن روابط عمومیت، به خودت توجه کن و سعی کن چیزهایی که باعث می شن نتونی ارتباط بر قرار کنی رو کشف کن. این کار به تمرین و زمان نیاز داره.
اگه گاهی اوقات ادای کسی رو که روابط عمومیه بالایی داره
در بیاری یعنی سعی کنی پیش خودت یا دوستان نزدیکت، نقش همچین آدمی رو بازی کنی، تاثیر خوبی روت می ذاره و کم کم به اون چیزی که می خوای نزدیک می شی.
البته قبل از همه ی اینا باید می گفتم سعی کن بیشتر با خودت آشنا بشی. و سعی کنی با خودت روبایستی نداشته باشی.
کتاب های سلامت روان مرجع خوبی برای حل مشکل شماست.

13.    87/11/16 (08:41)
به کتابهای دیل کارنگی مراجعه کرده و لبخند رو فراموش نکن

14.    87/11/17 (11:23)
salam motale kotob ravanshenasi dar in zamine bala bordan etemad be nafs afzayesh etelaat omomi ashnaaie ba raveshhay sahih goftego

15.    87/11/17 (12:58)
دوست عزیز وقتی اعتماد به نفست بالا بره قدرت روابط عمومی خوبی هم پیدا میكنی.

16.    87/11/17 (13:01)
سلام دوست خوب
روشهای زیادی وجود داره که بهترین روش تقویت اعتماد به نفس می باشد ولی برای اینکه بتوانی این روشها رو یاد بگیری بهتره از سی دی های آموزشی دکتر آزمندیان (10 سی دی ) استفاده کنی و کتابهای راز موفقیت بخونی .
موفق باشی

17.    87/11/18 (15:57)
bebin aziz

say kon be hame ehteram bezar

18.    87/11/18 (17:34)
بالا بردن اعتماد به نفس ،داشتن ارتباط موثر بیشتر بااز راه مکالمه واین میسر نمیشه مگر اینکه انقدر خودتورو در موقعیت با آدمهای دیگه قرار بدی واونقدر دراین روابط اشتباه کنی وپیروز بشی تا روابط عمومیت تقویت بشه.

19.    87/11/18 (20:54)
1-در هنگام رورایویی لبخند بر لب داشته باشید
2-همانگونه که دوست دارید دیگران با شما رفتار کنند شما هم با انها ان گونه رفتار کنید
3-انتظارهای طرف مقابل را بر طرف کنید
4-در کل محبوبیت و صمیمیت ایجاد کنید تا به مرور روابط بسیار خوبی پیدا کنید

20.    87/11/19 (08:09)
کتاب آیین سخنرانی از دیل کارنگی فکر می کنم بتونه خیلی بهت کمک کنه.