مشخصات سوال

بهزاد ب , farzadtci
8 دی 87 - 09:39
جمع کلمه اژدها چیه ؟
اطلاعات بیشتر : .............


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
امیر آ , cloob1387
87/10/8 (09:56)
بر حسب قاعده دستوری معمول، موجودات ذیروح به «آن» جمع بسته می شوند. مانند: شیران، اسبان و غیره و چون اژدها نیز از جانداران اسطوره ای می باشد به «آن» باید جمع بسته شودو بنابر این جمع اژدها «اژدهایان» است.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/10/8 (09:40)
اژادهه

2.    87/10/8 (10:16)
خوب اصولا نیاز نمیشه كه اژدها رو جمع ببندی چون یه اژدها هم كافیه تا ....

ولی وقتی دیدید لازمه هم میتونید از اژدهایان استفاده کنید هم از اژدها ها


3.    87/10/8 (11:26)
با سلام
شاید منظور از طرح این سوال این باشد كه اگر ما قرار باشد كه اژدها را به «ها» جمع ببندیم؛ نوعی تنافر آوایی ایجاد می‌شود و اژدهاها كلمه زیبایی نیست این مورد برای اژدهاان هم اگر به قواعد دستوری توجه نكنیم صادق است.
اما همانطوری كه گفته شده است حیوانات و جانداران با «ان» جمع بسته می‌شوند و جز در مواردی معدود مثلا هنگامی كه كلمه به ه ختم می‌شود: مانند: گربه‌ها، پروانه‌ها و ...
در اینجا نیز باید اژدها با ان جمع بسته شود كه در نتیجه «اژدهاان» می‌گردد اما با توجه به این قاعده كه هنگامی كه دو الف در كنار هم قرار می‌گیرد برای تمایز میان كلمه و پسوند در میان آنا «ی» قرار داده می‌شود جمع اژدها به «اژدهایان» بدل می‌شود.
البته صورت دیگر كلمه اژدها در زبان فارسی اژدهای است و بنابراین اژدهایان بدون این قاعده نیز جمع كلمه اژدهاست.
موفق باشید

4.    87/10/8 (11:42)
اژدهایان

5.    87/10/8 (16:30)
اژدها ها و اژدهایان هر دو صحیح هستند.

6.    87/10/9 (01:24)
اژدهایان